WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Незважаючи на ретельно проведену роботу по оцінці дебіторів, деякі з клієнтів, які отримали кредит, можуть не заплатити по своїх рахунках. Якщо рахунок не буде оплачено, підприємство понесе витрати по безнадійній заборгованості.

Для задоволення потреб управлінського персоналу в інформації аналітичний управлінський облік організовується за центрами відповідальності.

Центр відповідальності – це сегмент підприємства, керівник якого несе відповідальність за роботу даного сегмента.

Для ведення аналітичного обліку за центрами відповідальності необхідно:

  • визначити центри відповідальності на підприємстві;

  • надати повноваження посадовим особам, які керують центрами відповідальності, та визначити їх обов'язки;

  • розробити робочий план рахунків аналітичного обліку;

  • розробити форми внутрішньої звітності для проведення оцінки діяльності центрів відповідальності.

Центром відповідальності за обліком дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є відділ збут, який займається реалізацією продукції та розрахунками з покупцями і замовниками. Основними вимогами до системи обліку дебіторської заборгованості є:

  • своєчасне забезпечення керівника відділу збуту якісною і достовірною інформацією;

  • вимірювання, реєстрація інформації про використання ресурсів по ходу проведення відділом збуту господарської операції;

  • обробка, нагромадження і своєчасна передача інформації про результати діяльності відділу збуту вищому органу;

  • створення передумов для прийняття об'єктивних якісних рішень на кожному рівні управління.

Для узагальнення інформації про обсяги заборгованості покупців за реалізовану продукцію на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" управлінським персоналом розробляється внутрішня звітність.

Таблиця 2.6. Відомість обліку дебіторської заборгованості

Дебітор

Дата відванта-ження

Сума до виплат, тис.грн.

Строк погашення

Сума надходження, тис.грн.

Залишок, тис.грн.

SKF Маркет

17.10.2005

190,72

20 днів

140,00

50,72

ТОВ магазин „Торговий центр"

17.10.2005

417,32

20днів

417,32

За даними даної відомості, на нашу думку, керівник відділу збуту отримує інформацію про обсяги заборгованості на звітну дату, а також можливо провести аналіз строків оплати покупцями по рахунках. При цьому неможливо правильно визначити дебіторів щодо яких існує невпевненість у погашенні заборгованості. На нашу думку, керівника підприємства, якій ознайомлюється з відомостями, першочерговим повинно зацікавити: які обсяги дебіторської заборгованості, причини несплати покупців, хто відповідає за збільшення дебіторської заборгованості на підприємстві. Таким чином ми пропонуємо розробити та використовувати наступну форму відомості по розрахункам з покупцями та замовниками.

Таблиця 2.7. Відомість обліку дебіторської заборгованості щодо покупців та замовників

Дебітор

Сума заборгованості на звітну дату

Дата виникнення заборгованості

Причини непогашення

Строк погашення

Хто несе відповідальність за не погашення заборгованості

SKF Маркет

50,72

17.10.2005

Повернуто залишки неякісної ковбаси

7.11.2005

Федосова З.С

Узагальненням відомості обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є оборотно-сальдо відомість по рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками".

Таблиця 2.8. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Покупці

Сальдо на початок звітного періоду

Обороти за місяці

Сальдо на кінець звітного періоду

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

SKF Маркет

1200,00

4508,36

4815,23

893,13

ТОВ магазин „Торговий центр"

213,08

15236,25

15390,00

59,33

Магазин „Володимирський ЛТД"

12605,66

12605,66

ПП Омельчук О.В

250,00

2569,58

2350,00

30,42

Як бачимо, ця відомість містить дані лише бухгалтерського фінансового обліку. За даними оборотно-сальдової відомості можливо говорити лише по результати руху дебіторської заборгованості на підприєстві, зробити висновки по обсягам такої заборгованості, тобто збільшилась загальна сума дебіторської заборгованості чи зменшилась та за рахунок яких дебіторів. Але за прийняття правильних управлінських рішень, на нашу думку, цієї відомості не досить. Ми пропонуємо більш деталізовану відомість по розрахунках з покупцями та замовниками.

Таблиця 2.9. Звіт про дебіторську заборгованість

№ з/п

Найменування підприємства

Сальдо розрахунків на початок звітного періоду, грн.

Виникнення дебіторської заборгованості

Погашення дебіторської

Заборгованост, грн.

Сальдо розрахунків на кінець звітного періоду, грн.

Дт

Кт

Підстава виникне

ння

Сума, грн

Корес-

пондую-

чий рахунок

Дт

Кт

1

Магазин „Володимирський ЛТД"

Накладна №Ж-00027622

282,93

701

282,93

2

ПП Омельчук О.В

250,00

Накладна №Ж - 00027624

189,13

701

189,13

250,00

Як бачимо за допомогою даного звіту керівник відділу, а також керівник підприємства може самостійно приймати управлінські рішення щодо кожного окремого дебітора. Зі звіту про дебіторську заборгованість можуть бути отримані дані про стан розрахунків з кожним партнером підприємства на звітну дату, а саме про те, наскільки активно використовуються відстрочки та розстрочки платежу, яка величина простроченої заборгованості, чи змінилась платоспроможність окремих покупців, наскільки чітко виконуються сторонами умови укладених договорів.

На ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат облік розрахунків з різними дебіторами здійснюється лише за допомогою фінансового обліку, тоді як управлінський облік даної дебіторської заборгованості не здійснюється. На нашу думку, це є не зовсім правильно і тому ми вважаємо за необхідне відокремлення фінансового обліку від управлінського.

На підприємстві існує недоплата підзвітних сум і це свідчить про невірну організацію обліку з підзвітними особами. На нашу думку, цим питанням повинен займатись окремий працівник, який би слідкував за розрахунками з підзвітними особами. Для цього необхідно розробити відповідну відомість, яка б дозволила попередити виникнення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам.

Таблиця 2.10. Відомість дебіторської заборгованості по підзвітним сумам

Підзвітні особи

Дата виникнення заборгованості

Сума заборгованості, грн.

Термін повернення підзвітних сум

Сума підтвердженої заборгованості, грн.

Решта / Перевитрата

Паршикова О.В.

17.10.05

250,00

20.10.05

240,00

+10,00

Сахневич Д.М

17.10.05

100,00

18.10.05

100,00


 
 

Цікаве

Загрузка...