WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. За №291 було затверджено „План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", який на даний час повністю запроваджено у всіх суб'єктах господарювання, які ведуть облік з використанням бухгалтерських рахунків. Виходячи із своїх потреб ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" розробив власний робочий план рахунків, який відображає специфіку галузі, виду діяльності, визначає зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, яка застосовується на даному підприємстві. В ньому використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності підприємства.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти, а також згідно Цивільного та Господарського кодексів України.

Житомирський м'ясокомбінат є юридичною особою, яка здійснює діяльність на основі Статуту та Установчого договору, має відокремленні майно, самостійний баланс та поточний рахунок в банку.

Житомирський м'ясокомбінат створювався поступово, починаючи з 1923 року. Виробничі корпуси будувалися і частково реконструювалися з 1950-х по 1980 роки.

Комбінат є одним з найважливіших об'єктів м'ясної промисловості на території Житомирської області та одним з 8 найпотужніших комбінатів колишнього СРСР. Його метою було м'ясне виробництво для потреб Північної України і головним чином планового державного постачання.

Основними функціями комбінату були і залишаються:

 • прийом і переробка великої рогатої худоби (ВРХ) і коней, що здасться сільськогосподарськими підприємствами, розташованими на території Житомирської області

 • виробництво сортової яловичини, м'ясопродуктів (ковбас), субпродуктів м'ясного виробництва, напівфабрикатів

Житомирський м'ясокомбінат - цілісний майновий комплекс, в якому передбачено вся комплексність переробки великої рогатої худоби, свиней, виробництво м'яса, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна, шкір, виробництво ковбасних виробів, копченостей, напівфабрикатів та інше.

Основні потужності становлять:

 • база перед забійного утримання тварин на 2000 голів (виробництво м'яса – 104 тони в зміну, виробництво м'яса жилованого – 15 тон в зміну, виробництво м'ясо-кісткового борошна – 10 тон в зміну, виробництво ковбасних виробів і напівфабрикатів – 20 тон в зміну);

 • холодильник на 3650 тон одночасного зберігання м'яса.

Ковбасне виробництво включає в себе виробництво варених, напівкопчених, твердокопчених, сирокопчених, копченостей, пельменів, напівфабрикатів

Якість продукції контролюється виробничою лабораторією по всім показникам безпеки для харчових продуктів

На підприємстві також існує допоміжне виробництво:

 • ремонтно-механічна дільниця, будівельна дільниця з розчинним вузлом і пилорамою, транспортна дільниця на 30 одиниць транспорту, дільниці виробництва прального порошку, корму для хутряного звіра, звірогосподарства та інше

Загальна площа території складає 16 гектарів, площа забудови 5,6 гектарів.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" здійснює технологічний процес по виготовленню ковбасних виробів.

Технологічний процес повинен здійснюватись за умов застосування технологічної інструкції, правил ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, і санітарних правил для підприємств м'ясної промисловості, затверджених в установленому порядку.

Технологічний процес у ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" здійснюється в три етапи (додаток В) : підготовча, обробна та заключна стадії.

Підготовча стадія включає у себе підготовку сировини, розробка, обвалка, жиловка та посол сировини.

Сировина відправлена на переробку повинна відповідати дозволам ветслужби. При надходженні сировини його оглядають та застосовують додаткову очистку. Заморожене м'ясо яловичини та свинини, м'ясо птиці розморожують згідно з технологічною інструкцією, затвердженою у відповідному порядку.

Розробка, обвалка та жиловка м'яса здійснюється у виробничому приміщені з температурою повітря 10 градусів, відносною вологістю повітря 75%.

На обвалку та жиловку поступає охолоджена та розморожена сировина. Жиловане м'ясо та м'ясна сировина вагується та засолюється.

Обробна стадія – це підготовка наповнювачів, підготовка оболонок, виготовлення фаршу.

Субпродукти старанно інспектують, при необхідності зачищають, промивають у холодній воді та дають стекти. Потім ріжуть на куски вагою 400-600 г. Субпродукти спочатку шинкують, потім закладають у кутер. У кутер додають лід та харчову добавку. Футерують суміш до тих пір поки не буде однорідної маси. На прикінці додають сіль.

Підготовку оболонок здійснюють згідно з інструкцією по підготовці оболонок для ковбасного виробництва, затвердженій в установленому порядку, а також рекомендованій по використанню оболонок виробників.

У поліамідних ковбасних оболонках рекомендується заздалегідь один кінець оболонки закріпити металевими кліпсами або зав'язати шпагатом.

Перед виготовленням фаршу посолене м'ясо дрібнять, потім послідовно у кутер загружають необхідні інгредієнти.

Третя стадія – заключна. Тут здійснюється наповнення оболонок фаршем, термічна обробка та охолодження.

Наповнення оболонок фаршем здійснюється на пневматичних, гідравлічних або механічних вакуумних шприцах відмінних конструкцій.

Термічну обробку продукції здійснюють в стаціонарних обжарочних і варочних, або комбінованих камерах. Термічну обробку проводять у два етапи: обжарка та варка.

Після варки ковбасу, сосиски та сардельки охолоджують під душем холодної водопровідної води протягом 10-30 минути.

Технологічний процес виробництва екологічно чистий, це пов'язано з застосуванням у якості технологічного топлива природного газу та електроенергії, екологічно безпечної сировини та матеріалів. У результаті застосування сучасного обладнання при технологічному процесі ні яких шкідливих відходів а ні в атмосферу, а ні у вигляді промислових стоків не виробляється.

Контроль за діяльністю ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" здійснює Голова Правління, з яким укладається трудовий договір підписаний Спостережною радою на згодою Загальних зборів акціонерів (Додаток Д). Він несе у межах своїх повноважень безпосередню відповідальність перед акціонерами за результатами виробничої та фінансової діяльності ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат". Згідно Статуту ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" Голова Правління:

 • діє без довіреності від імені ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат", представляє ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" перед державними органами, вітчизняними та іноземними підприємствами, юридичними та фізичними особами;

 • забезпечує організацію виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради і Правління;

 • здійснює оперативне розпорядження коштами ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" у межах прав, передбачених Статутом;

 • укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;

 • видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 • введення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Таким чином на Житомирському м'ясокомбінаті створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером.

Підприємство самостійно:

 • визначає облікову політику підприємства;

 • обирає форму введення бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом про бухгалтерський облік і звітність, та з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

 • затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

 • може виділяти на окремих баланс філії, представництва, відділення та інші відокремленні структурні підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства[39, с.73].


 
 

Цікаве

Загрузка...