WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра бухгалтерського

обліку і контролю

Литвинчук Наталії Сергіївни

Дипломна робота

на тему: „Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат")"

Допускається до захисту Науковий керівник

Протокол № ____________

_________________________ __Береза С.Л._______

від __________________

зав.кафедри бухгалтерського

обліку і контролю

____________________

Житомир

2005

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості

1.1. Економічна сутність і сучасні погляди на трактування поняття дебіторської заборгованості

1.2 Класифікація дебіторської заборгованості для потреб обліку

1.3 Історичний аспект розвитку та сучасний стан обліку дебіторської заборгованості

1.4 Порядок нарахування і використання резерву сумнівних боргів

Висновки до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

2.1 Особливості організації бухгалтерського обліку на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" та шляхи її удосконалення

2.2 Облік дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

2.2.1 Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості в умовах застосування комп'ютерних технологій

2.2.2 Облік розрахунків з різними дебіторами для цілей управління

2.2.3 Особливості податкового обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

2.3 Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

2.4 Аналіз розрахунків з дебіторами з метою управління грошовими потоками. Висновки до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3. Організація контролю розрахунків з дебіторами на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

3.1 Організація зовнішнього та внутрішнього контролю на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

3.2 Методика контролю операцій з дебіторською заборгованістю

3.3 Інвентаризація розрахунків з дебіторами. Висновки до 3-го розділу

РОЗДІЛ 4. Охорона праці на підприємстві

4.1 Загальні положення

4.2 Особливості охорони праці на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вступ

На сьогодні облік є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого досвіду розвитку колишньої облікової системи. Сьогодні діє закон про бухгалтерський облік і звітність в Україні, застосовується новий План рахунків бухгалтерського обліку, невід'ємною частиною бухгалтерської служби підприємства стало поняття „облікова політика".

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо.

В реальній практиці постійно виникають ситуації, коли по тим чи іншим причинам підприємство не в змозі стягнути борги з контрагентів за відвантажені товари, продукцію чи надані послуги. В цьому випадку виникає дебіторська заборгованість, яка є по суті безпроцентною позичкою покупцям. Вона зависає на довгі місяці, а іноді – роки і чим довший термін непогашення тим ймовірніше, що оплата за продукцію чи товари не надійде. Зростання дебіторської заборгованості погіршує фінансовий стан підприємства, а іноді приводить до банкрутства.

Дебіторська заборгованість має великий вплив на визначення достовірності фінансової звітності, тому правильне її визначення має важливе значення. Цим визначається актуальність даної роботи.

Найбільш актуальним питанням, яке гостро постає перед суб'єктами господарювання в сучасний період і напряму пов'язано з розрахунково-платіжними операціями, є виникнення та погашення дебіторської заборгованості.

Тому на сьогодні найбільш важливими проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового стану підприємства є – правильна організація обліку дебіторської заборгованості, її аналіз, що спрямований на виявлення впливу факторів, щодо зростання заборгованості та обчислення резерву сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість знаходить відображення як у діяльність підприємства так і у звітності. Вплив дебіторськї заборгованості на діяльність очевидний. Якщо будь-яке підприємство матиме значний обсяг заборгованость це буде впливати на процес виробництва або збуту. Якщо наше підприємство має величезну дебіторську заборгованість це означатиме що у підприємства є кошти але вони тимчасово не доступні тобто ми не можемо розраховувати на прибутки, тому що кошти не працюють. Таким чином бухгалтери будь-якого підприємства повині уважно відноситися до обсягів дебіторської заборгованості і не допускати її не погашення. Для цього необхідно стежити за строками погашення заборгованості, яка виникла внаслідок діяльності підприємства.

Також важливим є правильне відображення дебіторської заборгованості у звітності. Викревлення цих даних може призвести до неправдивого визначення фінансового стану підприємства.

Предметом дослідження даної дипломної роботи виступає сукупність теоретичних та практичних аспектів обліку дебіторської заборгованості, об'єктом – господарська діяльність ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

Метою дипломної роботи є обгрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості. Для досягенння поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

  • розкрити економічну сутність та історичний аспект обліку дебіторської заборгованості;

  • провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання щодо обліку дебіторської заборгованості;

  • дослідити особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

  • розкрити зміст бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості в умовах застосування комп'ютерної техніки;

  • описати організацію обліку розрахунків за податками і платежами на підприємстві;

  • дослідити здійснення контролю дебіторської заборгованості на підприємстві тощо.

В дипломній роботі розглянуто чотири розділи, висновки і пропозиції, список використаних літературних джерел і додатки.

Робота складається з теоретичний аспектів обліку дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" та організація внутрішнього та зовнішнього контролю, а також охорони праці на підприємстві.

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості

    1. Економічна сутність та сучасні погляди на поняття дебіторської заборгованості

З економічної точки зору дебіторська заборгованість розглядається як складова частина оборотних активів підприємства.

Дебіторська заборгованість – частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи і компанії, а також громадяни, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт, надання послуг тощо [33, с.529 ].

Тому звернемось, перш за все і до поняття оборотного капіталу.

В економічній літературі немає чіткої межи розмещування понять „оборотні засоби" та „оборотний капітал". Логічно буде при розгляді цих понять враховувати спобів їх відображення в бухгалтерському балансі. У цьому випадку під оборотними засобами необхідно розуміти актив балансу, який розкриває предметний склад майна підприємства, у тому числі, його оборотні та поточні активи (матеріальні оборотні засоби, дебіторську заборгованість, вільні грошові кошти), а під оборотним капіталом – пасив балансу, який показує величину коштів необхідним для господарської діяльності підприємства (власні та позикові кошти) [81, с.133].

Підприємства сфери матеріального виробництва і сфери послуг здатні підтримувати безперервність процесу виробництва й реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді предметів праці – запасів сировини, матеріалів напівфабрикатів, палива, тари тощо.

Крім того, наявність товарно-грошових відносин, ринкові засади господарювання зумовлюють постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими (основними та оборотними) засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а якщо підприємство провадить торговельні операції, то й запаси покупних товарів на своїх складах, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки, головним чином у відвантажені (відпущені) товари, надані послуги, здані роботи до моменту їх оплати покупцями. Ці кошти функціонують у сфері обігу, тому називаються засобами обігу.


 
 

Цікаве

Загрузка...