WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), що виникають у процесі придбання запасів, можуть обліковуватися за двома варіантами:

1) прямо включатися до собівартості придбаних запасів;

2) відображатися на окремому субрахунку рахунків обліку запасів іщомісячно розподілятись між залишками невикористаних і використаних замісяць запасів.

Для визначення суми ТЗВ, яка підлягає списанню в кінці місяця на ЗАО "ХПЗ", визначається середній відсоток ТЗВ (%ТЗВ) за наступною формулою:

,

- залишки ТЗВ на початок місяця;

- дебетовий оборот (надходження) ТЗВ протягом місяця;

- залишки запасів на початок місяця;

- дебетовий оборот (надходження) запасів протягом місяця. Порядок розподілу ТЗВ при надходженні запасів на ЗАО "ХПЗ" наведено в наступних прикладах.

Розподіл суми транспортно-заготівельних витрат на ЗАО "ХПЗ" у грудні 2004 року.

1. Проведено закупівлю запасів на суму 3000 грн., з них:

  • товари для подальшого продажу - 2000 грн.;

  • виробничі матеріали - 1000 грн.

  1. Сума транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням таких запасів - 600 грн.

  2. Розрахунок відсотку ТЗВ:

% ТЗВ = (0 + 600): (0 + 3000) х 100 = 20 %

4. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до вартості

товарів:

2000 х 20 %= 400 грн.

5. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до вартості виробничих запасів:

1000 х 20 % = 200 грн.

6. Первісна вартість товарів: (2000 + 400) = 2400 грн.

7. Первісна вартість виробничих запасів: (1000 + 200)= 1200 грн.

Розподіл витрат, пов'язаних з придбанням запасів, на ЗАО "ХПЗ", (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Порядок розподілу витрат, пов'язаних з придбанням запасів, на ЗАО "ХПЗ"

№ з/п

Показник

Вартість запасів, тис. грн. (рахунки 20, 22, 28)

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн. (окремий субрахунок)

1

Залишок на початок місяця

150

25

2

Надійшло за місяць

300

50

3

Списано (використано, реалізовано) за місяць

400

67*

4

Залишок на кінець місяця

(р. 1+р.2-р. 3)

50

8

*Сума транспортно-заготівельних витрат, яка за розподілом відноситься до запасів, що списані у звітному місяці, складає: ((25 + 50): (150 + 300)) х 400 = 67 грн.

На ЗАО "ХПЗ" станом на 01.08.2005 р. за даними бухгалтерського обліку залишки запасів склали 42000 грн., залишки не списаних транспортно-заготівельних витрат - 160 грн. Протягом звітного місяця надійшли запаси на суму 100000 грн., транспортно-заготівельні витрати склали 400 грн. Питома вага ТЗВ у загальній сумі запасів складає:

(160 + 400): (42000 + 100000) х 100 = 0,39 %.

Протягом звітного періоду відповідно до виробничого звіту керівника цеху списано у виробництво запасів на суму 120000 грн., відповідно, сума ТЗВ, яку належить списати на витрати виробництва, визначається пропорційно витратам запасів:

120000 х 0,39 : 100 = 468 грн.

Розрахунок ТЗВ наведено в таблиці 2.6. Одержані дані на кінець місяця переносяться як початкове сальдо на початок наступного місяця, грн [1].

Таблиця 2.6

Розрахунок ТЗВ

Період

Залишок ТЗВ на

початок місяця

Збільшення ТЗВ за місяць

Разом ТЗВ за

місяць, (гр.2 + гр. 3)

Залишок запасів на початок місяця

Надходження запасів за місяць

1

2

3

4

5

6

Серпень

160

400

560

42000

100000

Вересень

92 (із гр. 12)

440

532

22000 (із гр. 11)

106000

Жовтень

70 (із гр. 12)

-

70

18000 (із гр. 11)

-

Разом запасів за місяць, (гр. 5 + гр.6)

Відсоток

ТЗВ, (гр. 4: гр. 7 х100 %)

Вартість запасів,

списаних у виробництво

Сума ТЗВ, що

підлягає списанню на виробництво, (гр. 9хгр. 8)

Залишок запасів на кінець місяця, (гр. 7-гр. 9)

Залишок ТЗВ на кінець місяця, (гр.4- гр. 10

7

8

9

10

11

12

142000

0,39

120000

468

22000

92

128000

0,42

11000

462

18000

70

18000

0,39

13000

51

5000

19

Важливе значення має оцінка запасів при їх вибутті, оскільки саме тут виникають проблеми обрання варіанту, з урахуванням впливу оцінки на вартість продукції, що виготовляється, ціну готової продукції, попит споживачів і розмір прибутку, одержаного від реалізації продукції.

На ЗАО "ХПЗ" при відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті згідно з п. 16 П(С)БО 9 їх оцінка здійснюється за наступним методом (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Характеристика методів оцінки запасів

з/п

Метод оцінки запасів

Характеристика методу

1

ФІФО

Базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на ЗАО "ХПЗ" відображені в бухгалтерському обліку, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів (п. 19,20 П(С)БО 9)

ЗАО "ХПЗ" має право застосовувати одночасно декілька методів оцінки, проте, існує наступне обмеження: для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується виключно один з наведених методів. Тому допустима ситуація, коли в обліку ЗАО "ХПЗ" різні запаси оцінюватимуться по-різному, якщо є можливість підтвердити різницю в умовах їх використання [30, стор. 345-347].

Вибір методу оцінки є елементом облікової політики ЗАО "ХПЗ" та не підлягає змінам без вагомих підстав. В обліковій політиці поряд з цим визначаються порядок обліку випуску готової продукції, порядок списання вартості при передачі в експлуатацію МШП тощо. Постійне застосування підприємством обраної облікової політики забезпечується завдяки дії принципу послідовності.

ЗАО "ХПЗ" обрало метод оцінки вибуття запасів з урахуванням інтересів користувачів звітності. Обрані методи оцінки розкриваються у Примітках до річної фінансової звітності за вимогам П(С)БО 9.

Більш детально зупинимося на згаданих методах оцінки з урахуванням того, що конкретний механізм використання того чи іншого методу оцінки вартості запасів залежить від прийнятої на ЗАО "ХПЗ" системи обліку запасів.


 
 

Цікаве

Загрузка...