WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

До реконструкції заводу на базі нової техніки по проекті інституту Гипростройматеріали (м. Москва) приступили без зупинки основного виробництва, поетапно виконувалися роботи на 8 пускових комплексах.

У період з 1976 по 1981 рр. на заводі була зроблена реконструкція виробництва плиток для статей , установлено 6 поточно-конвеєрних ліній продуктивністю 800 тисяч квадратних метрів у рік, а також лінія по виробництву багато розмірних орнаментованих плиток продуктивністю 160 тисяч квадратних метрів у рік.

Потім у період з 1983 по 1988 рр. була зроблена реконструкція виробництва лицювальних плиток із упровадженням поточно-конвеєрних ліній (проект інституту НІІСТРОЙКЕРАМІКА 1012А) проектною потужністю 1 млн. квадратних метрів у рік. При цьому відбулася повна ліквідація застарілої на той період технології, звільнення від ручної праці.

Підсумком реконструкції з'явилося збільшення виробничої потужності заводу на 48%, підвищення продуктивності праці на 48.9%, зниження собівартості продукції на 15.5%.

У 1991 році введена в експлуатацію конвеєрна лінія СМК-450 по виробництву багато розмірних глазурованих плиток для внутрішнього облицювання стін.

У 1993 році, коли зі зменшенням обсягу капітального будівництва в країні знизився попит на неглазуровані плитки для статей , дві лінії по їхньому виробництву були модернізовані і переведені на випуск лицювальних плиток.

Із січня 1991 року завод перейшов на форму господарювання у виді орендного підряду.

З вересня 1994 року орендне підприємство перетворене в акціонерне товариство "Харківський плитковий завод".

Незважаючи на те, що завод існує більш 50 років (1946 г), але колектив заводу ніколи не стояв на місці, що дозволило вижити і зберегти кадри (чисельність близько 2 тис. чоловік) у важкий період 1994-1999 м , безупинно удосконалюємо технологічний процес, підвищуємо якість, поліпшуємо і розширюємо асортимент продукції, що випускається

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту фахівці заводу постійно удосконалюють технологічний процес, підвищують якість, поліпшують і розширюють асортимент продукції, що випускається. Освоєно виробництво багато розмірних прямокутних плиток з офактурюванням поверхні під натуральний камінь за допомогою растрової печатки , а також виготовлення фризо-смужок з використанням " Ветрози".

В даний час на ПКЛ 1012 N3 відпрацьована технологія виробництва лицювальних плиток з використанням фрітти і матеріалів фірми "Colorondo" /Іспанія/ і європейських способів офактурювання і декорований Головне в задачах , що коштують перед колективом заводу - максимально наблизиться до світових лідерів нашої галузі, стати з ними урівень у найближчі роки, довівши випуск керамічних плиток усіх видів до 10 млн.м2 у рік (у 2001м випуск склав 7,1 млн.м2).З цією метою не тільки добре вивчили досвід Італії, Іспанії, Німеччини , Франції, Чехії, США й інших країн, але й установили тісний контакт із багатьма з них , що відповідно укладеним контрактам допомагають удосконалювати виробництво . Плідно співробітничаємо з італійською фірмою "Barbіerі and Tarozzі". На заводі використовується фото устаткування для виробництва трафаретно-друкованих форм італійської фірми "Assoprіnt". Ведуться роботи з використання для виготовлення сітоктрафаретів матеріалів німецької фірми "Hіmmelreіch".

Прогноз виробництва керамічної плитки оптимістичний за рахунок росту частки індивідуального житлового будівництва, активності в області ремонту і реконструкції об'єктів ділової сфери, а також виконання політики будівництва нового житла і реконструкції житла, побудованого в 50-60 р.

Динаміка показників діяльності підприємства наведена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка показників діяльності підприємства

Показник

Одиниця виміру

Динаміка по рокам

п/п

Назва

2002

2003

2004

2005

2006

1

Обсяг виробництва продукції

1.1

У вартісному виразі

тис. грн.

13767,3

9080,3

16195,1

20615,6

20710,8

1.2

У натуральному виразі

од.

113

60

59

68

50

1.3

В умовному виразі

т/сут

2418,0

1183,0

1332,4

1681,0

1356,0

1.4

середня виробничість продукції

т/сут х од.

21,4

19,7

22,6

24,7

27,1

1.5

Вартість умовної одиниці продукції

тис. грн./ (т/сут)

5,7

7,7

12,2

12,3

15,3

2

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

13938,0

8466,0

16112,0

20726,0

19501,1

3

Повна собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

11883,0

7269,4

14447,5

19875,7

17967,4

4

Прибуток від реалізації

тис. грн.

2055,0

1196,6

1664,5

850,3

1533,7

5

Чистий прибуток

тис. грн.

1559,0

1077,6

1096,6

16,4

793,7

6

Фонд оплати праці

тис. грн.

2938,6

2176,6

3127,6

4979,3

4892,8

7

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн.

1359,0

943,0

1073,0

1641,5

1771,0

8

Амортизаційні відрахування

тис. грн.

153,0

202,0

289,0

352,4

669,3

9

Додана вартість

тис. грн.

6505,6

4518,2

6154,1

7823,5

8866,8

10

Загальносписочна чисельність працюючих

чол.

2000

2015

2054

2089

2125

11

Виробничість праці

грн./чол.

22869,27

14322,24

25304,84

28124,97

28063,41

12

Додана вартість в розрахунку на одного співробітника

грн./чол.

10806,64

7126,50

9615,78

10673,26

12014,63

13

Загальномісячна заробітна платня

грн./чол. х міс.

406,78

286,09

407,24

566,09

552,48

14

Питома вага заробітної плати з відрахуваннями до додаткової вартості

%

66,06

69,05

68,26

84,63

75,15

1.3. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік запасів

Глобалізація економічних процесів та інформаційних технологій, розвиток всесвітнього ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів обліку та звітності, тобто впровадженню Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

У міжнародних стандартах регламентуються основні моменти того напряму обліку, який розглядається в певному стандарті [1, стор. 191-193]. Це полегшує розробку національних бухгалтерських стандартів з урахуванням міжнародних. Саме тому П(С)БО 9 "Запаси" має ряд спільних моментів з МСФЗ 2 "Запаси", зокрема, щодо сфери застосування цих стандартів; умов визнання запасів і основних понять, пов'язаних з ними; рекомендацій щодо використання методів оцінки запасів і вимог до оцінки різних елементів звітності; розкриття інформації про запаси у різних формах фінансової звітності. Однак поряд з цим можна виділити й наступні відмінні положення (табл. 1.4).


 
 

Цікаве

Загрузка...