WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку доходів - Курсова робота

Організація обліку доходів - Курсова робота

Основні первинні документи, які є підставою для відображення в обліку інших доходів такі:

 • прибутковий касовий ордер;

 • виписка банку,

 • рахунок-фактура;

 • товарно-транспортна накладна;

 • накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

 • акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

— бухгалтерська довідка-розрахунок;

 • контракти і договори, укладені з покупцями та фінансово-кредитними установами та ін.

Списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

Узагальнення інформації про інші доходи при журнально-ордерній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів відбувається наступним чином (табл. 7).

Таблиця 7

Облік інших доходів

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено суму податків і платежів, отриманих у складі іншого доходу

14 "Інші доходи"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

2

Віднесено інші доходи на фінансові результати від інвестиційної діяльності

74 "Інші доходи"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

3

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості об'єктів основних засобів, отриманих в обмін на фінансові інвестиції

10 "Основні засоби"

741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій"

4

Визначено дохід від неопераційної курсової різниці за фінансовими інвестиціями

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"'

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

5

Визнано дохід у зв'язку зі збільшенням довгострокової дебіторської заборгованості

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

74 "Інші доходи"

6

Визнано дохід у розмірі справедливої вартості виробничих запасів, отриманих в обмін на неподібні необоротні активи

20 "Виробничі запаси"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

7

Визнано дохід при отриманні безготівкових коштів за реалізовані фінансові інвестиції

31 "Рахунки в банках"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

8

Визнано дохід від реалізації майнового комплексу

37'Розрахунки з

різними

дебіторами"

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"

9

Визнано дохід у сумі амортизації, нарахованої на безоплатно одержані основні засоби

42 "Додатковий капітал"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

10

Відображено неопераційну курсову різницю за * розрахунками з іноземними постачальниками та підрядниками

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

2.5. Організація обліку надзвичайних доходів.

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи". Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:

 • 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

 • 752 "Інші надзвичайні доходи".

За кредитом рахунка відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Підставою для відображення в обліку надзвичайних доходів є такі основні документи:

 • прибутковий касовий ордер;

 • виписка банку;

 • договори, укладені з страховими організаціями.

Списання надзвичайних доходів на рахунок 794 "Результат надзвичайних подій" проводиться на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

При журнально-ордерній формі обліку узагальнення даних за рахунком 75 "Надзвичайні доходи" здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку надзвичайних доходів відбувається наступним чином (табл. 8).

Таблиця 8

Облік надзвичайних доходів

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списано на фінансові результати суму доходів, отриманих внаслідок надзвичайних подій

75 "Надзвичайні доходи"

794 "Результат надзвичайних

подій"

2

Визнано дохід у готівковій формі у вигляді страхового відшкодування

ЗО "Каса"

75 "Надзвичайні доходи"

3

Визнано доходом від надзвичайної діяльності іншу дебіторську заборгованість, яка виникла у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"

75 "Надзвичайні доходи"

4

Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за довгостроковими позиками

50 "Довгострокові позики"

75 "Надзвичайні доходи"

5

Визнано надзвичайний дохід від погашення (зменшення) заборгованості за короткостроковими позиками

60 "Короткострокові позики"

75 "Надзвичайні доходи"

 1. Відображення доходів у звітності та його удосконалення.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 2).

Рис. 2. Порядок відображення доходів і фінансових результатів при журнальній формі обліку

Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності.

Дані Журналу 6 використовуються для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення.

Приклад заповнення Журналу ордеру 6 наведено в наступному зразку.

Витяг з журналу ордеру 6

з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

70

71

72

73

74

75

76

79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

1

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

-

-

X

-

-

X

X

X

-

2

ЗО "Каса"

-

18600

X

220

-

2650

-

X

21470

3

31 "Рахунки в банках"

385950

-

X

-

-

-

-

-

385950

4

35 "Поточні

фінансові

інвестиції""

X

X

X

-

-

-

-

-

-

5

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

5598

-

X

X

X

X

-

X

5598

6

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"

-

X

-

12996

X

X

12996

7

66 "Розрахунки з оплати праці"

-

-

X

X

X

X

X

X

-

8

68 "Розрахунки за іншими операціями"

-

-

X

-

-

X

X

X

-

9

69 "Доходи

майбутніх

періодів"

-

X

X

X

-

X

X

X

-

10

70 "Доходи від реалізації*"

X

X

X

X

X

X

-

326290

326290

11

71 "Інший

операційний

доход"

X

X

X

X

X

* X

X

17800

17800

12

73 "Інші

фінансові

доходи"

X

X

X

X

X

X

X

1200

1200

13

74 "Інші доходи"

X

X

X

X

X

X

X

10830

10830

14

10,11, 12,14, 15,19, 20,22, 23,25, 26,28, 33,34, 42,44, 48,49, 50.51, 52,53, 55,60, 61,62, 63,64, 65,72, 75,76, 97

14 "Довгострокові фінансові інвестиції""

-

-

1450

-

-

-

-

-

1450

20 "Виробничі запаси"

-

2300

-

980

-

-

-

-

3280

72 "Дохід від участі в капіталі"

-

-

-

-

-

-

1450

1450

75 "Надзвичайні доходи"

-

-

-

-

-

-

-

2650

2650

15

Усього

391548

20900

1450

1200

12996

2650

-

360220

790964


 
 

Цікаве

Загрузка...