WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку доходів - Курсова робота

Організація обліку доходів - Курсова робота

2.3. Організація обліку доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів.

Структура фінансових доходів наведена на рис. 1.

На даному рисунку відображаються всі існуючі види фінансових доходів підприємств і організацій.

Інформація про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі узагальнюється на субрахунках рахунка 72 "Дохід від участі в капіталі", а про інші фінансові доходи — на субрахунках рахунка 73 "Інші фінансові доходи".

Рис. 1. Структура фінансових доходів

За кредитом рахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Щомісячне списання фінансових доходів на результат фінансових операцій здійснюється на підставі довідки-розрахунку, оформленої працівником бухгалтерії.

Підставою для відображення в обліку фінансових доходів можуть бути:

— прибутковий касовий ордер;

 • виписка банку;

 • рішення зборів акціонерів (учасників) про розподіл прибутку;

 • договори купівлі цінних паперів з визначеним строком погашення;

 • договори депозитного вкладу;

 • договори купівлі депозитних сертифікатів;

 • бухгалтерська довідка-розрахунок;

 • тощо.

Узагальнення інформації про фінансові доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі III Відомості 5-м.

Відображення в бухгалтерському обліку доходів від участі в капіталі відбувається наступним чином (табл. 5).

Таблиця 5

Облік доходів від участі в капіталі

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунками

Дебет

Кредит

1

Віднесено на фінансові результати дохід, отриманий від інвестицій в дочірні, асоційовані або спільні підприємства

72 "Дохід від участі в капіталі"

792 "Результат

фінансових

операцій"

2

Визнано дохід від інвестицій, які обліковуються за методом участі а капіталі у вигляді збільшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування за рахунок отримання прибутку або зростання власного капіталу

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

72 "Дохід від участі в капіталі"

Порядок відображення в бухгалтерському обліку інших фінансових доходів наведено в табл. 6

Таблиця 6

Облік інших Фінансових доходів

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Віднесено інші фінансові доходи на фінансові результати

73 "Інші

фінансові

доходи"

792 "Результат

фінансових

операцій"

2

Визнано інший фінансовий дохід у вигляді відсотків, які належать до отримання за активи, надані у фінансову оренду

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

732 "Відсотки одержані"

3

Отримано роялті в готівковій формі

30 "Каса"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

4

Відображено нарахування іншого фінансового доходу, що належить до отримання у вигляді відсотків за облігаціями

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

732 "Відсотки одержані"

5

Визнано інший фінансовий дохід у зв'язку зі зменшенням зобов'язання за довгостроковими позиками.

50 "Довгострокові позики"

73 "Інші фінансові доходи"

6

Відображено дохід від наданих у фінансову оренду активів

68 "Розрахунки за іншими операціями"

732 "Відсотки одержані"

2.4. Організація обліку інших доходів.

Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства від носять до інших доходів, для обліку яких призначено рахунок 74 "Інші доходи".'

Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:

 • 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

 • 742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

 • 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";

 • 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

 • 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів";

 • 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...