WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку доходів - Курсова робота

Організація обліку доходів - Курсова робота

Дохід не визнається також у випадку здійснення обміну продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Основним внутрішнім нормативним документом, який визначає порядок організації і конкретну методологію відображення в обліку та звітності доходів і фінансових результатів є наказ про облікову політику підприємства. У наказі в обов'язковому порядку має бути розділ про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначаються основні принципи їх організації на підприємстві.

  1. Особливості організації обліку доходів.

2.1. Організація обліку доходів від реалізації.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 "Доходи від реалізації ", який має такі субрахунки:

  • 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

  • 702 "Дохід від реалізації товарів";

  • 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

  • 704 "Вирахування з доходу";

  • 705 "Перестрахування".

За кредитом субрахунків 701—703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 "Перестрахування" ); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 705 "Перестрахування" підприємства, які є страховиками, відповідно до Закону України "Про страхування", узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування.

Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Для контролю за доходами, витратами та фінансовими результатами діяльності підприємства і аналізу цих результатів, крім узагальнених даних на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках, необхідні деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства, які можна отримати лише з належно організованого аналітичного обліку. Наприклад, підприємство реалізує різну готову продукцію і необхідно визначати фінансові результати за кожним її видом. Для цього відкриваються субрахунки другого порядку, наприклад 701.1, 702.2 тощо.

Первинними документами, що підтверджують наявність доходів від реалізації є:

—прибутковий касовий ордер;

—виписка банку;

—рахунок-фактура;

—товарно-транспортна накладна;

—вимога-накладна на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та ін.

Приклади операцій наведені в наступній таблиці. 3.

Таблиця 3

Облік доходів від реалізації

Оп,

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено суми, які не є доходом (підлягають виключенню з нього)

70 "Доходи від реалізації*"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

2

Проведено інші вирахування з доходу

70 "Доходи від реалізації"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки" за іншими операціями"

3

Відображено суми податків і обов'язкових платежів, одержані у складі доходу від реалізації

70 "Доходи від - реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

4

Відображено надходження страхових платежів від страхувальника

70 "Доходи від реалізації"

76 "Страхові платежі"

5

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації

70 "Доходи від реалізації"

791 "Результат

Операційної

Діяльності"

6

Визнано дохід на суму активів, переданих як внесок до статутного капіталу, або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

70 "Доходи від реалізації"

7

Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив

15 "Капітальні інвестиції"

70 "Доходи від реалізації""

10

Визнано дохід від реалізації на суму одержаних грошових коштів

30 "Каса"

70 "Доходи від реалізації""

9

Визнано дохід від реалізації на суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів

31 "Рахунки в банках"

70 "Доходи від реалізації"

10

Виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації для забезпечення заборгованості покупцем

34 "Короткострокові векселі одержані"

70 "Доходи від реалізації"

11

Визнано дохід від реалізації продукції покупцям і замовникам на умовах відстрочки платежу

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Доходи від реалізації"

2.2. Організація обліку інших операційних доходів.

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 "Інший операційний дохід".

За кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Узагальнення даних про інші операційні доходи при журнальній формі обліку здійснюється у журналі 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ПІ Відомості 5-м.

Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством.

Первинними документами для накопичення даних про інші операційні доходи є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладі, платіжні вимоги, акти інвентаризації, ПКО, виписки банку, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Відображення в бухгалтерському обліку інших операційних доходів відбувається наступним чином (табл.4).

Таблиця 4

Облік інших операційних доходів

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображено суми податків і обов'язкових платежів, отриманих у складі інших операційних доходів

71 "Інший

операційний

дохід"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

2

Віднесено інший операційний дохід на фінансові результати

71 "Інший

операційний

дохід"

791 "Результат

операційної

діяльності"

3

Виявлено лишки виробничої собівартості незавершеного виробництва під час інвентаризації

23 виробництво"

71 "Інший операційний

дохід"

4

Виявлено лишки готової продукції у результаті інвентаризації

26 "Готова продукція"

71 "Інший операційний дохід"

Отримано готівкою суму штрафу

ЗО "Каса"

71 "Інший операційний дохід"

6

Визнано курсову різницю за валютними коштами

33 "Інші кошти"

7 ї "Інший операційний дохід"

7

Визнано іншим операційним доходом заборгованість дебітора, забезпечену короткостроковим векселем

34 "Короткострокові векселі одержані"

71 "Інший

операційний

дохід"

8

Визнано іншим операційним доходом заборгованість покупців або замовників

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

71 "Інший

операційний

дохід"

9

Повернено дебіторську заборгованість, раніше визнану сумнівною

38 "Резерв сумнівних боргів"

71 "Інший

операційний

дохід"

Визнано іншим операційним доходом суму цільового фінансування, яка належить до звітного періоду

48 "Цільове фінансування і цільові

надходження"

71 "Інший операційний

дохід"

11

Списано заборгованість перед постачальниками та підрядниками після закінчення строку позовної давності

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

71 "Інший

операційний

дохід"


 
 

Цікаве

Загрузка...