WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Компоненту "Розрахунок" призначена для автоматизації складних розрахунків, здійснюваних періодично. У компоненті передбачена можливостей виконання розрахунків будь-якої складності, у тому числі перерахування результатів "попереднім числом", а також ведення архіву розрахунків за попередній періоди. Ця можливість реалізується з допомогою журналів розрахунків. Одній з головних сфер вживання такий компоненти є автоматизація обліку праці і заробітної плати (при численності персоналу понад 50 осіб).

Одним з основних понять в системі "1С: Підприємства" є "документ". За допомогою документів організовується введення в систему інформації про здійснюваних на об'єкті господарських операціях, її перегляд і коректування. В більшості випадків документи, використовувані в 1С "1С: Підприємства" - це своєрідні електронні аналоги звичайних паперових документів, які застосовуються на об'єкті управління і призначені для збереження основної інформації про всі господарських події, здійснювані на нім в певному періоді.

Склад документів для певного об'єкту або групи однотипних об'єктів управління зазначається на етапі конфігурації. Тоді ж для кожного виду документа створюється екранна форма в вода. Кожному документу, який формується в системі, привласнюються номер, дата і час. Крім того при конфігурації для кожного виду документів задаються такі спільні характеристики, як довжина номера документа, умови підтримки унікальності номера і тому подібне [11, с.52].

Журнали в інформаційній системі "1С: Підприємства" використовуються для роботи з документами. Працюючи з журналом, користувач може формувати документи, переглядати їх, а також редагувати і знищувати. Журнали надають можливість групувати документи (наприклад, по видах) для перегляду і швидкого доступу до них, вводити, переглядати, редагувати, здійснювати вибірку документів по значеннях їх реквізитів, одночасно звертатися до документів одного вигляду. Наприклад, на етапі конфігурації системи створено три звичайні журнали: для прибуткових накладних для витратних накладних і накладних на внутрішнє переміщення.

Система "1С: Підприємство" дає можливість встановлювати між будь-якими документами відношення підлеглості "один до багатьох". Тому користувачі під час роботи може відкрити такий журнал, який містить документи, підлеглі вибраному документу [12, с.56].

З впровадженням комп'ютерних інформаційних облікових систем, які базуються сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери і управління отримують багато чисельних переваги і виграє підприємство в цілому. Проте проблема створення або впровадження таких систем на підприємстві є одній з найбільш складних.

Питання програмного забезпечення для бухгалтерії за часів періоду до ринкової економіки викликав значний інтерес в бухгалтерської і наукової громадськості в Україні. Оскільки вид облікових регістрів, лад їх заповнення і побудови визначаються конкретною комп'ютерною програмою то саме програмне забезпечення і визначає, власне, форму бухгалтерського обліку, безпосередньо робить вплив на розподіл облікової праці і трудомісткість обліку.

Висновки

Отже, джерелами формування активів підприємства є власні та позикові кошти. В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і представляє собою вартість майна підприємства. Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємство також використовує залучені кошти, в результаті чого виникають борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників. Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов'язаннями: К = А – З.

Власний капіталце загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і представляють собою чисті активи підприємства.

До власного капіталу відносяться: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

Для обліку власного капіталу передбачені наступні рахунки: 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал".

Рахунки 42, 43, і 44 призначені для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства, але не є Статутним капіталом. Цей капітал належить власникам і направляється на задоволення потреб господарюючого суб'єкту, проте він не закріплений по частках за кожним з учасників.

Рахунки 40, 41, 45 і 46 використовують для формування стартового капіталу підприємства. В залежності від організаційної форми підприємства це може бути статутний або пайовий капітал.

Ведення рахунків бухгалтерського обліку класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" дозволяє переносити залишки по зазначених статтях прямо в баланс підприємства.

Список використаних джерел

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: навчально-практичний посібник / [Білуха М.Т.] - К.: 2006. - 523 с.

 2. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Вериш Ю.А.] – К.: Центер учбової літератури, 2008. - 396 с.

 3. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / [под. ред. Будяк К.В.] – Суми: ВТД "Університетська книга" 2007. – 254 с.

 4. Брісук В.І. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: На прикладі програм "1С Бухгалтерія 7.7 для України (Практикум) / Брісук В.І. Дяком В.М. Демченко П.А. та ін.. – К.: Вид.-во Європ. Уп-ту, 2005. – 173 с.

 5. Гарун Е. Прибуток як результат діяльності підприємства / Гарун Е. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 51

 6. Грабанова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: навчально-практичний посібник [для вузов: под. ред. Кужельного Н.В.] / Гарабанов Н.Н. Добровський В.Н. – К.: А.С.К., 2008. – 624 с.

 7. Губочов О.Г. Звіт про власний капітал / Губочов О.Г. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №4. - С. 32

 8. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Завгородній В.П. Савченко В.Н. - К.: "Бліц-інформ", 2005. – 385 с.

 9. Золожен А.П. Автоматизація бухгалтерського обліку / Золожен А.П. // Бухгалтер. - 2008. - №28. - С. 44

 10. Івахненков І.В Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчально-практичний посібник / Івахненков І.В. - К.: Знання. 2006. – 348 с.

 11. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення обліку і контролю/ Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №7. - С. 55

 12. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством і бухгалтерією / Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №4. - С. 52

 13. Івахненков С.В. Впровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми / Івахненков С.В. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №2. - С. 56

 14. Корнічук Г.З. Внесок до статутного капіталу / Корнічук Г.З. // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - №97. - С. 16

 15. Краснокудськая Л.К. Сучасна діяльність / Краснокудська Л.Д. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №10. - С. 59

 16. Кучерненко Т.В. Удосконалення методики складання звітів про власний капітал / Кучерненко Т.В. Шайко Е.П. Мервенецка В.К. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №11. - С. 9

 17. Лаводский В.М. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності / Лаводський В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 7

 18. Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства / Лемківський Л.М. // Фінанси України. – 2008. - №7. - С. 17

 19. Лішненко О.В. Бухгалтерський облік / Лішнеко О.В. – К.: Вид-во "Центр учбової літератури", 2007 – 624 с.

 20. Маркович В.М. Функціонування підприємницького капіталу / Маркович В.М. // Вісник НБУ. - 2008. - №5. – С. 31

 21. Мельшин Т.Л. Електронний документа зворот і електронний підпис / Мельшин Т.Л. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №7. - С. 47

 22. Мінітенко Т.Г. Сучасні інформаційні технології обліку і аудиту в управлінні підприємством / Мінітенко Т.Г. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №10. - С. 12

 23. Наршнерська Г.В. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Наршнерська Г.В. –К.: Вид-во "Центнер навчальне літератури", 2007. – 464 с.

 24. Оніщенко В.М. Актуальні питання вживання методу обліку в капіталі відповідно до П(С) БУ №12 "Фінансові інвестиції" / Оіщенко В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №11. - С. 15

 25. Оніщенко В.М. Сучасні підприємства при вживанні методу обліку в капіталі В Україні / Оніщенко В.М. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №12. - С. 32

 26. Пісаровська Г.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: начально-практичний посібник / Пісаровська Г.А. –К.: КНЕУ, 2007. – 369 с.

 27. Пічурін П. С. Бухгалтерія для бухгалтера: практичний посібник для сучасного бухгалтера / Пічурін П.С. –Х.: Фактор, 2006. – 452 с.

 28. Пушкар Г.П. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: навчально-практичний посібник / Пушкар Г.П. Журавель Ю.Я. Литвин В.Т. – Тернопіль: "Вид-до ТАНГ", 2005. – 390 с.

 29. Соколюк Г.Г. Облік доходів і об'єднання співвласників багатоквартирного удома / Соколюк Г.Г. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №6. - С. 34

 30. Сопнов В.К. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник / Сопнов В.К. -К.: КНЕУ, 2006. – 578 с.

 31. Справжній облік: 2-ге. перероб. і доп.[под. ред.. Траконов Т.Г.] –Х.: Фактор, 2007. – 1072 с.

 32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: навчально-практичний посібник / Ткаченко Н.М. – К.: АСК, 2008. – 349 с.

 33. Чербанова Н.В. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік: навчально-практичний посібник / Чербанов Н.В. -К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 672 с.

 34. Шкір В.Д. Інформаційні системи і технологія обліку: навчально-практичний посібник / Шкір. В.Д. –Л.: Львівська політика. вид-во, 2006. – 268 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...