WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Склад власного капіталу приведений в першому розділі пасиву балансу (форма №1), який включає статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал, вилучений капітал. Власний капітал є основним показником фінансової стабільності підприємства за рахунок власних внутрішніх джерел. Будь-яка зміна власного каптал протягом звітного року повинно бути проаналізовано власниками підприємства і іншими зацікавленими особами у тому числі потенційними інвесторами, кредиторами, державними органами, з метою ухвалення відповідних рішень.

На сьогоднішній день немає чітких методичних рекомендацій по віддзеркаленню окремих господарських рекомендацій по віддзеркаленню окремих господарських операцій, які приводять до змін у складі власного капіталу. Тому в практичній діяльності у бухгалтерів часто виникають питання пов'язані з методологією віддзеркалення операцій про власний капітал цілого ряду господарських операцій, які зумовлюють зміни окремих операцій, які зумовлюють зміни окремих складових власного капіталу особливо коли такі операцій на підприємстві протягом звітного періоду було досить багато і вони стосувалися зміни різних видів капіталу.

3. Рекомендації щодо впровадження в систему бухгалтерського обліку власного капіталу інформаційних технологій

3.1 Теоретичні основи використання інформаційних технологій

Організація АРМБ і їх мереж, масове застосування ПЕВМ створюють передумови для переходу до електронної технології. Це особливо поважно для функцій обліку і аудиту, виконання яких супроводжується великою кількістю як первинних, так і результатних документів. Існуючі системи автоматизованої обробки облікових даних направлені, як правило, на використання традиційних форм документів, що веде до значних витрат часу на їх зручне заповнення і подальше формування даних на машинних носіях. Крім того оперативність обробки даних і інформаційне обслуговування користувачів відстають від потреб управління [10, с.102].

Електронний документ - це зафіксований факт господарської діяльності у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа відповідно до Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженим Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. №88.

Електронний документ може бути створений, передані, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою представлення електронного документа є відображення, що містяться в нім даних електронними засобами або на папері у формі придатною для сприйняття її вмісту людиною. Такий документ повинен мати обов'язкові підписи осіб, що вирішили виконання господарської операції, а також осіб, що виконали цю операцію. При відсутності одному з цих підписів електронний документ не може мати юридичної сили і отже використовуватися в обліку господарської діяльності.

Оформлення електронними документами господарських операцій суб'єкта господарювання створить електронний документообіг.

Електронний документообіг - це сукупність процесів створення, обробки, відправки, передачі, здобуття, зберігання, використання і знищення електронних документів які виконуються із застосуванням перевірки цілісності і при необхідності з підтвердженням факту отримання таких документів [34, с.57].

Лад електронного документообігу в обліку господарської діяльності визначає керівник підприємства відповідно до Положення про документальному забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженим Міністерством фінансів України. Відправка і передача електронних документів здійснюються підприємствами в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекоммунікаційни, інформационно-телекоммуникаційни систем або шляхом відправки електронних носіїв, на яких записаний даний документ.

Фактично існують два режими правового регулювання електронного підпису, в станів виділити наступні технології електронної ідентіфікацїї: біометрія, паролі і ключі, сімметрічна і асиметрична криптографія. На сьогодні лад використання біометрії, паролей і ключів а також симетричною кріптографії законом не встановлений. Тому відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України використання таких технологій електронного підпису можливе лише за умови письмової згоди сторін [4, с.34].

Використання електронною цифровий підписи (ЕЦП) врегульоване Законом України "Про електронною цифровий підпис" за згодою частини третьої ст. 4 ці Закони використання ЕЦП не змінює дату підписання договорів і інших документів встановленого законом для здійснення право дії у письмовій формі. Але зараз єдиним законодавчим актом, що встановлює лад висновку і підписання договорів, є Цивільний кодекс України [26, с.196].

3.2 Аналіз використання інформаційних технологій

Для комп'ютеризації господарського обліку на ринку програмних продуктів пропонують десятки пакетів програм, проте щороку фірми-засновники заявляють про випуск нової програми, яка, на їх думку, є потужнішою і перевершує всі відомі.

"1С: Підприємства" — це універсальна комп'ютерна система, призначена для автоматизації діяльності підприємств різних видів і форм, яка використовується на всіляких об'єктах господарювання для автоматизації функцій оперативного управління і господарського обліку. Від інших інформаційних систем подібного класу ця 1С відрізняється своєю конфігурацією. Тобто конкретний набір об'єктів, структури інформаційних масивів, алгоритми обробки облікової інформації визначає конкретна конфігурація системи, під якою розуміють сукупність механізмів призначений для маніпулювання різними типами об'єктів наукової області.

Найбільш перспективним видом інформаційних систем корпорація вважає 1С "ПАРУС" для Windows. Вона призначена для автоматизації управлінських робіт на підприємствах оптово-роздрібної торгівлі з незначною або середньою кількістю щодня здійснюваних господарські операцій.

Інформаційна система "ГАЛАКТИКА" побудована за модульним принципом. При функціонуванні на підприємстві 1С "ГАЛАКТИКА" його база даних наповнюється інформацією про хід виконання фінансово-господарських операцій. Обробка ж цієї інформації по певних алгоритмах дає можливість, з одного боку проаналізувати взаємини з контрагентами, а з іншої - оцінити роботу підприємства по різних направленнях господарській діяльності.

3.3 Здійснення бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємства в умовах використання інформаційної системи "1С: Підприємство"

1С "1С: Підприємств" має компонентну структуру. Одні операції, що виконуються системою в процесі автоматизованого вирішення завдань, являє типовими, тобто присутні в будь-якому варіанті системи. Це перш за все механізми підтримки довідників і документів. Інші операції (наприклад введення списку бухгалтерських рахунків) реалізуються в компонентах системи: "Бухгалтерський облік для України"; "Оперативний облік"; "Розрахунок".

Кожна компоненту має свій механізм обробки інформації, яка розширює можливості системи в цілому. У свою чергу, кожен механізм обробки інформації має чіткий напрямок, що визначає вибір складу необхідних компонент для створення конкретної конфігурації.

Компоненту "Бухгалтерський облік для України" призначена для віддзеркалення господарських операцій, здійснюваних на підприємстві. Вона маніпулює, дає можливість здійснювати на об'єкті синтетичний облік з використанням декількох планів рахунків паралельно; багатовимірний і багаторівневий кількісно-вартісних аналітичний облік і валютний облік. Крім того, в компоненті можна організувати ведення бухгалтерського обліку для декількох підприємств на базі спільного інформаційного забезпечення [2, с.47].

Компоненту "Оперативний облік" призначений для автоматизації оперативного обліку наявність і рухи засобів, дасть можливість реєструвати і отримувати інформацію про рух і остатках товарних, матеріальних, грошових і інших засобів підприємства в реальному часі і будь-яких розрізах. Вона підтримує механізм регістрів, який і забезпечує запис руху і отриманих залишків в різних розрізах. Використання цього механізму дозволяє автоматизувати облік взаєморозрахунків з клієнтами, облік виробничих запасів на складі і так далі Одній з головних сфер вживання даною компоненти є автоматизація обліку складських і товарних операцій на підприємствах з великою номенклатурою виробничих запасів (понад 100 000 найменувань) [22, с.47].


 
 

Цікаве

Загрузка...