WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

В обліку необхідно спочатку відобразити надходження активів від засновників як внесків до статутного капіталу кредиторів. Облік формування статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал". Залишок по кредиту рахунка "Статутний капітал" повинен відповідати сумі статутного капіталу, зафіксованого в статуті й установчих документах.

На етапі формування внесків до статутного капіталу статутний капітал ще не затверджений установчими документами, а тому спочатку внески відображаються як інший додатковий капітал чи заборгованість кредиторам (Додаток Б).

Згідно з Законом України "Про господарські товариства" та Цивільним кодексом, акціонерні товариства мають право збільшувати розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог Державної комісії з цінних паперів, встановлених "Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства". Вказане положення розроблено відповідно до Законів України " Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери і фондову біржу". Положення регулює порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, за винятком випадків збільшення розміру статутного капіталу, яке здійснюється в порядку обміну облігацій на акції, та збільшення розміру статутного капіталу у зв'язку з індексацією основних засобів (дооцінкою необоротних активів), які регулюються іншими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Додаток В) [18, с.17].

Акціонерне товариство може прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу. У разі наявності у акціонерного товариства намірів зменшити розмір статутного капіталу виконавчий орган товариства публікує в органах преси Верховної Ради України або Кабінету Міністрів чи офіційному виданні фондової біржі повідомлення для кредиторів та акціонерів про намір зменшити розмір статутного капіталу товариства. Повідомлення повинно містити: найменування та місцезнаходження товариства, номери телефону або факсу, мотиви, спосіб та розмір зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, дані про кількість акцій, що вилучаються, і їх загальну вартість, термін вилучення акцій та наслідки відмови акціонера від обміну акцій у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також строк подання заперечень кредиторів, який не може бути менший ніж 30 днів з дати опублікування повідомлення. Кредитори акціонерного товариства, які мають заперечення щодо зменшення розміру статутного капіталу товариства, в строк, установлений для подання заперечень, надають копію заперечень до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зменшення розміру статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів акціонерного товариства не допускається. Тому необхідно наголосити на обмеженнях щодо зменшення розміру статутного капіталу: наявність заперечень кредиторів (зокрема, власників облігацій); незареєстрований попередній випуск акцій; зменшення можливе не менше мінімального розміру статутного капіталу.

Зменшення розміру статутного капіталу можливо здійснити двома шляхами: зменшенням номінальної вартості акцій; зменшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості (Додаток Д) [25, с.32].

При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства поєднувати зазначені способи зменшення розміру статутного капіталу не дозволяється [14, с.16].

Таблиця 2.1. Бухгалтерські записи по формуванню та зміні статутного капіталу

№ п/п

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Визначено статутний капітал створеного підприємства (на суму передплати на акції або заборгованість засновників

46

40

2

Спрямовані на збільшення статутного капіталу:

40

- пайовий капітал;

41

- додатковий капітал;

42

- резервний капітал;

43

- нерозподілений прибуток.

441

Зменшення статутний капітал при:

40

3

- відмові засновника вносити вклад (або на суму анульованої передплати на акції);

46

- анулюванні акції, викуплених в окремих акціонерів (на їхню номінальну вартість);

45

- виході засновника з підприємства (або при зменшенні номінальної вартості акції).

672

4

Списані за рахунок статутного капіталу непокриті збитки

40

442

5

Частина статутного капіталу спрямована на формування пайового капіталу

40

41

6

Надійшли від засновників у погашення заборгованості за внесками у статутний капітал

46

- грошові кошти;

30,31

- виробничі запаси;

20

- основні засоби за справедливою вартістю;

10

- нематеріальні активи за справедливою вартістю.

12

2.2 Формування та облік інших видів власного капіталу

Резервний капітал створюється відповідно до вимог Закону України "Про господарські товариства", згідно з правилами, встановленими статутом і установчим договором, за рахунок нерозподіленого прибутку і призначений покривати можливі збитки від діяльності підприємства. Розмір щорічних відрахувань встановлюється засновниками самостійно і становить не менше ніж 5% чистого прибутку. Загальна сума резервного капіталу також встановлюється документами, але повинна становити не менше ніж 25% статутного капіталу (Додаток Е) [24, с.12].

Таблиця 2.2. Бухгалтерські записи по створенню й використанню резервного капіталу

№ п/п

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Створено резервний капітал за рахунок:

43

- додаткового капіталу;

42

- нерозподіленого прибутку;

441

- використання прибутку у звітному періоді

442

2

Використано резервного капіталу на:

43

- поповнення статутного капіталу;

40

- збільшення пайового капіталу;

41

- покриття збитків.

442

Джерела формування пайового капіталу є обов'язковим й додаткові пайові внески. Розмір обов'язкових пайових внесків визначається загальними зборами пайовиків, виходячи з потреб у власних коштах. На відміну від статутного капіталу пайовий капітал формується в міру фактичного внесення пайовиками своїх паїв ї не підлягає державній реєстрації [20, с.31].

Обов'язкові паї повинні бути внесені пайовиками в пайових капітал протягом року. Вони можуть вноситися коштами або будь-якими іншими видами майна, якщо це не суперечить вимогам статусу. Майно, внесене пайовиками, оцінюється відповідно до П(С)БО по відповідних видам активів [7, с.32].

Таблиця 2.3. Бухгалтерські записи по обліку пайового капіталу

№ п/п

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано пайові внески. Внесені:

41

- грошовими коштами;

30,31

- основними засобами;

10

- нематеріальними активами;

12

- виробничими запасами;

20

- товарами;

28

і іншими видами майна.

14,15

2

Спрямовані на збільшення пайового капіталу:

41

- статутний капітал;

40

- додатковий капітал;

42

- нерозподілений прибуток.

441

3

Зменшено пайовий капітал у результаті повернення паїв:

41

- грошовими коштами;

30,31

- матеріальними цінностями;

20,22,28

- списання непокритих збитків;

442

- спрямована частина; пайового капіталу на формування статутного капіталу

40


 
 

Цікаве

Загрузка...