WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

За даними таблиці 2.1 можна зробити висновок про те, що при порівнянні 2005 року з 2004 роком вартість майна підприємства збільшилася на 7220,9 тис. грн.., або 40,3%, а при порівнянні 2006 року з 2005 роком вартість майна підприємства збільшилася на 3960,8 тис. грн.., що становить 15,7%. При цьому необоротні активи зросли на 1777,5 тис. грн. (27,2%), а оборотні активи на 9404,2 тис. грн. (82,6%). Отже, в структурі зміни майна припадає на збільшення необоротних активів, а - оборотних активів. У підсумку питома вага необоротних активів у майні зменшилась з 36,4 до 28,5%, а оборотних активів – відповідно зросла з 63,6 до 71,4%.

Необоротні активи підприємства представлені, насамперед, основними засобами, вартість яких збільшилася на 4537,2 тис. грн., або 143,1%. Темп приросту основних засобів менший від темпу приросту майна в цілому, що обумовило збільшення питомої ваги основного капіталу у майні з 17,7 до 26,5%.

Зростання оборотних активів пояснюється збільшенням як оборотних виробничих фондів (на 1762,4 тис. грн., або 96,9%), так і фондів обігу (на 7641,8 тис. грн., або 79,8%). Звертає на себе увагу суттєве збільшення вартості залишків готової продукції і товарів, що може бути ознакою накопичення проблем у маркетинговій діяльності підприємства. Поточна дебіторська заборгованість збільшилась на 202,9 пунктів. Залишок грошових коштів і поточних фінансових інвестицій збільшився на 954,7 тис. грн. (43,7%), а їх питома вага на кінець 2006 року становила 10,7%.

Таблиця 2.2

Горизонтальний та вертикальний аналіз джерел формування майна підприємства за 2004-2005рр., тис. грн.

з/п

Види пасивів (джерел формування)

2004р.

2005р.

2006р.

Зміни (+;-)

Сума, тис. грн.

У % до підсумку

Сума, тис. грн

У % до підсумку

Сума, тис. грн

У % до підсумку

Сума, тис. грн

Питомої ваги,пунктів

У % до 2004 року

А

Б

1

2

3

4

5

6

7=5-1

8=6-2

9=7/1*100

Джерела формування майна-всього

17905,1

100

25126

100

29086,8

100

1118,7

-

6,2

1.

Власний капітал

15976,8

89,2

17144,7

68,2

21988,4

75,6

6011,6

-13,6

37,6

1.1.

Статутний (пайовий) капітал

9824,7

54,8

9824,7

39,1

9824,7

33,7

0

-21,1

0

2.

Зобов'язання

1928,3

10,7

7981,3

31,7

7098,4

24,4

5170,1

13,7

268,1

2.1.

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

661,6

2,2

661,6

2,2

-

2.2.

Довгострокові зобов'язання

-

-

1063,1

4,2

551

1,9

551

1,9

-

2.3.

Поточні зобов'язання

1928,3

10,7

6918,2

27,5

5885,8

20,2

3957,5

9,5

205,2

2.3.1

Кредиторська заборгованість

1165

6,5

2181,4

8,6

2592,6

8,9

1427,6

2,4

122,5

3.

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз джерел формування капіталу (табл.2.2) засвідчив, що в структурі пасивів на кінець 2006 року 75,6% займав власний капітал. За даними балансів збільшення вартості власного капіталу на 6011,6 тис. грн., що становить 13,6%, відбулося за рахунок зростання резервного капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку. Натомість пайовий капітал остається незмінним 9824,7 тис. грн., але його питома вага у валюті балансу знизився відповідно 2005 рік з 2004 роком з 54,8 до 39,1%, а в порівнянні 2006 року з 2005 роком з 39,1 до 33,7%.

В 2006 році позиковий капітал підприємства представлений виключно поточними зобов'язаннями. За період, що досліджується, вони збільшувалися в 2005 року з 2004 роком з 10,7 до 27,5%, а в порівнянні 2006 року з 2005 роком зменшилися з 27,5 до 20,2%. Серед них сума кредиторської заборгованості збільшилися на 1427,6 тис. грн. (22,5%).

Таблиця 2.3

Відносні показники оцінки фінансової стійкості підприємства за 2004-2005рр., тис. грн.

з/п

Показники

2004р.

2005р.

2006р.

Відхилення

(+,-)

2005р. до 2004р

Відхилення (+,-) 2006р. до 2005р.

Показники структури капіталу

1.1.

Коефіцієнт автономії

0,892

0,682

0,756

-0,21

0,074

1.2.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,1076

0,4457

0,2213

0,338

-0,224

1.3.

Коефіцієнт фінансової залежності

1,1206

1,4655

1,3228

0,345

-0,143

1.4.

Коефіцієнт фінансової стабільності

8,2850

2,1481

3,4160

-6,137

1,268

1.5.

Коефіцієнт фінансового ризику

0,1206

0,4655

0,2927

0,344

-0,173

1.6.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0

0,0583

0,0244

0,058

-0,034

1.7.

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

0

0,1331

0,0856

0,133

-0,046

1.8.

Коефіцієнт поточних зобов'язань

1

0,8668

0,9143

-0,134

0,048

1.9.

Коефіцієнт фінансового лівериджу

0

0,0620

0,0250

0,062

-0,037

1.10.

Коефіцієнт страхування бізнесу

0,1029

0

0

-0,102

0

1.11.

Коефіцієнт страхування власного капіталу

0,1153

0

0

-0,115

0

1.12.

Коефіцієнт страхування статутного (пайового) капіталу

0,1876

0

0

-0,187

0

Показники стану оборотних активів

2.1.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,5919

0,5002

0,6226

-0,091

0,121

2.2.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

0,8306

0,5179

0,6585

-0,313

0,14

2.3.

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

1,1211

0,8347

1,1460

-0,287

0,312

2.4.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

0,2307

0,0114

0,2290

-0,219

0,217

Показники стану основного капіталу

3.1.

Коефіцієнт виробничого потенціалу

0,2785

0,3702

0,3880

0,093

0,017

3.2.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні

0,1770

0,3037

0,3880

0,126

0,085

3.3.

Коефіцієнт нагромадження амортизації

0,2241

0,2126

0,2649

-0,012

0,053

3.4.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

1,7466

1,9249

2,4848

0,178

0,56


 
 

Цікаве

Загрузка...