WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Згідно Статуту (додаток З), головною метою діяльності товариства є забезпечення прибутку на основі:

 • селекція насіння та виведення нових високоякісних сортів;

 • зайняття підсобними промислами та виробництво товарів широкого вжитку;

 • сушіння та збереження зернових і продуктів, їх переробки;

 • заготівля, -закупівля, переробка сільськогосподарської продукції, як власного виробництва, так і придбаної у інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі за готівку;

 • виробництво борошна;

 • виробництво неочищеної олії та жирів;

 • проведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності з метою завезення елітних сортів насіння, сільськогосподарської техніки та нових технологій вирощування сільськогосподарської продукції;

 • проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та хвороб за рахунок впровадження біологічних препаратів;

 • участі у діяльності господарських, фінансових, кооперативних, громадських та інших об'єднаннях, втому числі і з зарубіжними партнерами;

 • організації оптової та роздрібної торгівлі промисловими та продуктовими товарами, реалізація автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів, сировинних ресурсів;

 • іншої господарської й фінансової діяльності (оренда майна, бартерні операції, випуск, продаж та придбання цінних паперів. Закупівля сільськогосподарської продукції на підприємствах та у населення тощо);

 • зовнішньоекономічна діяльність;

 • лізингові операції;

 • здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

Всі види діяльності, які відповідно до чинного законодавства потребують спеціальних дозволів можуть виконуватись тільки при їх наявності.

ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, круглу печатку, штампи і бланки зі своїми найменуваннями, емблему та інші реквізити, необхідні для здійснення своєї діяльності.

Однією з особливостей сільськогосподарського виробництва є його тісний зв'язок з біологічними процесами, а отже, залежність від грунтово-кліматичних умов, місця розташування та інших природних факторів.

Центральна садиба і контора ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" розташовані у с. Богданівка, яке знаходиться за 25 кілометрів від районного центру – смт. Нові Санжари та на відстані 75 кілометри від обласного центру – міста Полтава. Село Богданівка з районним та обласним центрами зв'язане дорогою з твердим покриттям. Найближчою залізничною станцією до господарства є станція у селі Руденківка (23 км). Через територію землекористування проходить шосейна дорога Полтава – Дніпропетровськ. Землі господарства знаходяться у 9 населених пунктах: с. Богданівка, с. Варварівка, с. Мар'янівка, с. Дубина, с. Руденківка, с. Суха Маячка, с. Ленінове, с. Оборона Рад, с. Галущина Гребля. Відстань між населеними пунктами в цілому не ускладнює оперативний контроль за господарською діяльністю підприємства. Земельні паї у користуванні товариства знаходяться у 4 сільських радах: по Сухомаячківській – орендовано 476 паїв на площі 1821,91 га, по Богданівській – 332 паїв на площі 1629,95 га, по Галущиногреблянській – 251 паїв на площі 1033,78 га, по Руденській – 375 паїв на площі 1097,73 га.

В цілому ТОВ "Елеватор" Чиста криниця" має вигідне адміністративне розташування і досить сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування районованих на Полтавщині сільськогосподарських культур і для ведення сільськогосподарського виробництва взагалі.

Разом з тим, деякі особливості клімату – засуха і сильні вітри, а також коливання окремих кліматичних показників по роках, потребують суворого дотримання всього комплексу агротехнічних заходів по нагромадженню і зберіганню вологи в ґрунті і по захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії.

ТОВ "Елеватор "Чиста криниця" складається з трьох виробничих підрозділів. До яких входять два машинно-тракторні парки, три рільничі бригади та зерносушильний комплекс. Товариство має в наявності 41 трактор, 9 зернозбиральних комбайнів, 31 грузових автомобілів, 11 спецмашин, 3 автобуси.

Органами управління товариством є:

   1. Загальні збори учасників;

   2. Виконавчий орган – директор.

Вищим органом товариства є загальні збори учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Рівень складності структури управління та організаційної структури господарства цілком відповідає його розмірам та виробничим потужностям.

Розміщення господарства та природно-кліматичні умови регіону зумовлюють неоднаковий розвиток його галузей, визначають склад і структуру асортименту продукції, яку виробляє господарство. Даний процес характеризується таким поняттям, як спеціалізації виробництва.

Спеціалізація – це переважаючий розвиток кількох або однієї галузі з метою масового виробництва ряду чи одного виду продукції на основі фондо- та енергоозброєності праці з урахуванням природно-економічних умов певної зони.

Спеціалізація господарства визначається структурою його грошових надходжень від реалізації товарної продукції. Але оскільки в сільському господарстві виробляється значна частина нетоварної продукції, то її характеризують додаткові показники: структура валової продукції, виробничих і трудових затрат, а також основних засобів виробництва.

На підприємстві наказ про облікову політику не відповідає вимогам, тому нами розроблений відповідний Наказ, який представлений в додатку В.

Наказ про облікову політику, що забезпечує дотримання загальних принципів ведення обліку на підприємстві, обов'язково містить розділ про облік витрат (рис.2.1).

Рис.2.1. Основні положення з обліку витрат, що наводяться в наказі про облікову політику

В загалом, Наказ про облікову політику включає принципи обліку, законодавчі акти, наукові положення конструювання підсистем обліку. Основним змістом наказу є визначення теоретичних основ бухгалтерського обліку (предмет, методи, правила складання документів, регістрів, звітності), положення та нормативні акти з питань організації обліку в Україні.

В наказі про облікову політику описано як складається фінансова звітність, яку ми використовуємо для обрахунку наведених таблиць.

Таблиця 2.1

Горизонтальний та вертикальний аналіз майна підприємства за 2004-2005рр., тис. грн.

З/п

Види активів (майна)

2004р.

2005р.

2006р.

Зміни (+,-)

Сума, тис. грн.

У % до підсумку

Сума, тис. грн

У % до підсумку

Сума, тис. грн

У % до підсумку

Сума, тис. грн

Питомої ваги, пунктів

У % до 2006р.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7=5-1

8=6-2

9=7/1*100

Майно-всього

17905,1

100

25126,

100

29086,8

100

11181,7

-

62,4

1.

Необоротні активи

6519

36,4

8568,5

34,1

8296,5

28,5

1777,5

-7,9

27,2

1.1.

Основні засоби

3170,2

17,7

7631,5

30,3

7707,4

26,5

4537,2

8,8

143,1

2.

Оборотні активи

11386,1

63,6

16557,5

65,9

20790,3

71,4

9404,2

7,8

82,6

2.1.

Оборотні виробничі фонди

1817,6

10,1

1671,9

6,6

3580

12,3

1762,4

2,2

96,9

2.1.1

Виробничі запаси

836,5

4,6

1127,4

4,4

2521,7

8,6

1685,2

4

201,4

2.2.

Фонди обігу

9568,5

53,4

14885,6

59,2

17210,3

59,1

7641,8

5,7

79,8

2.2.1

Готова продукція і товари

6618,0

36,9

8601,7

34,4

8366,7

28,7

1748,7

-8,2

26,4

2.2.2

Поточна дебіторська заборгованість

768,4

4,3

5607,3

22,3

2328,2

8,1

1559,8

3,8

202,9

2.2.3

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

2182,1

12,1

98,4

0,4

3136,8

10,7

954,7

-1,4

43,7

2.2.4

Інші оборотні активи

-

-

578,2

2,3

3378,6

11,6

3378,6

11,6

-

3.

Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...