WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Виконання даних вимог дозволяє звести до мінімуму ризик виникнення пожеж та ураження працівників струмом, а таким чином і дає можливість практично ліквідувати випадки виробничого травматизму. Розглянемо показники виробничого травматизму у господарстві за 5 останніх років (додаток АК).

Розглянувши показники стану виробничого травматизму у ТОВЕлеватор "Чиста Криниця"ми побачили, що на підприємстві не дуже високий рівень травматизму, так як кількість нещасних випадків коливається від 1 до 2 на рік в той час, як чисельність працівників постійно залишалась близько 400 чоловік. В результаті того, що на підприємстві не дуже високий рівень травматизму, то й коефіцієнт втрат робочого часу не високий. Слід також відмітити, що в останній 2006 рік він був найнижчим за останні 5 років і становив 19,36. Все це свідчить про добру організацію охорони праці на підприємстві.

Важливим питанням, якому слід приділити особливу увагу є економічний аналіз витрат від виробничого травматизму і захворювань. У відповідності з законом „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кожне підприємство відраховує страхові тарифи у Фонд соціального страхування від нещасних випадків (ФСС) (додаток АК).

З цих сум ФСС сплачує відшкодування матеріальної і моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей в разі настання страхового випадку.

Дослідимо втрати від виробничого травматизму та захворювань, які понесла ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" за період з 2002 по 2006 роки (додаток АЛ).

Отже, розглянувши показники таблиці 4.3, ми побачили, що підприємство за останні 5 років несло досить великі втрати від виробничого травматизму і захворювань. Так сумарні економічні втрати в 2002 році складали 90970 грн., в 2003 році – 87431 грн., в 2004 році - 67676 грн., в 2005 році - 54241 грн., а в 2006 році – 65534 грн., при цьому головною складовою економічних втрат були втрати із-за недоодержаної продукції, які в 2002 році складали 74284 грн., в 2003 році – 71179 грн., в 2004 році –49242 грн., в 2005 році – 41532 грн., а в 2006 році – 44960 грн. Та не дивлячись на всі затрати, які понесло підприємство для покращення умов праці та запобіганню нещасним випадкам сумарні втрати від нещасних випадків збільшилися лише в період з 2005 по 2006 роки на 11293 грн.. в наступні ж періоди втрати підприємства від нещасних випадків зменшувались. Річний економічний ефект виявився негативним.

Розглянувши питання охорони праці у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" ми побачили, що в господарстві достатньо уваги приділяють цьому питанню. Так, у господарстві належним чином і ефективно працює служба охорони праці, проводяться всі види інструктажів та контроль за охороною праці, складаються всі види необхідних планів, належним чином фінансуються заходи по охороні праці, але все ж таки спостерігається не мінімальний рівень травматизму і захворювань, а втрати підприємства у зв'язку з виробничим травматизмом і захворюваннями із року в рік зростають.

Провівши комплексну перевірку роботи служби охорони праці підприємства, були виявлені такі недоліки:

 • не всі працівників, які працюють на підприємстві пройшли навчання по охороні праці і успішно склали перевірку знань;

 • не належним чином проводиться інструктаж працівників на підприємстві;

 • література з охорони праці, яка знаходиться в кімнаті з охорони праці та у куточках охорони праці в цехах застаріла;

 • умови праці працівників у деяких підрозділах не відповідають вимогам санітарії.

Для ліквідації виявлених недоліків необхідно провести наступні заходи:

 • здійснити перевірку знань з охорони праці у працівників, які не пройшли її раніше;

 • придбати нову літературу з охорони праці та знайти в архіві підприємства нові нормативні акти, що регламентують питання охорони праці та укомплектувати цими засобами куточки з охорони праці у цехах та кімнаті по охороні праці, що знаходиться в адміністративному корпусі;

 • у місцях підвищеної імовірності травматизму розмістити попереджувальні плакати та надписи;

 • перевірити ізоляцію на живильних кабелях, пошкоджену – полагодити;

 • поставити огорожі біля силосних ям та бункера зерноочисної машини;

 • не допускати самовільного використання техніки та обладнання без наряду і дозволу;

 • розробити заходи впливу на робітників, які порушують дисципліну та правила безпеки.

Всі зазначені вище заходи повинні забезпечити зменшення випадків виробничого травматизму та захворювань, а таким чином і призвести до підвищення ефективності роботи підприємства.

РОЗДІЛ 6

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності України - обов'язкова умова її сталого економічного та соціального розвитку.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища" був прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1991 року.

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є такі: пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів у всіх сферах людської діяльності, гарантування екологічно безпечного середовища для життя та здоровя людей; екологізація матеріального виробництва; збереження видової та просторової різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів; науково-обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства; обов'язковість екологічної експертизи.

9 лютого 1995 року в Україні був прийнятий закон „Про екологічну експертизу". Він включає 9 розділів і 51 статтю. Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та обєднань громадян, що ґрунтується на між галузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоровя людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоровя людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічного ризику й безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково-обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;

4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоровя людей і якість природних ресурсів;

5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоровя людей;

6) підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.

Основними принципами екологічної експертизи є:

1) гарантування безпечного для життя та здоровя людей навколишнього природного середовища;

2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

3) наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплектність, варіантність, гласність;

4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

5) державне регулювання;

6) законність.

В одержанні високих і сталих врожаїв у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" провідна роль належить органічним та мінеральним добривам, але в господарстві застосовують їх недиференційовано без урахування забезпеченості ґрунтів поживними речовинами та біологічних особливостей культур та їх попередників. Набір удобрюваних органічними добривами культур та дози гною в значній мірі залежать від обсягів виробництва органіки в господарстві.

Важливе значення має припосівне (локальне) внесення мінеральних добрив. При сівбі в рядки вносять незначні дози фосфору, що забезпечує вищу окупність, ніж при інших способах внесення. Крім того, припосівне (стартове) удобрення сприяє значно швидкому розвитку кореневої системи рослин, що має велике значення в умовах нестійкого зволоження. Тому при розподілі добрив в першу чергу визначають потребу в фосфорі для припосівного внесення під усі культури. Для стартового удобрення використовують як гранульований суперфосфат, так і складні добрива, але дозу визначають по фосфору.


 
 

Цікаве

Загрузка...