WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Після навчання з охорони праці обов'язково проводиться перевірка знань. Для перевірки знань працівників з охорони праці на підприємстві утворюється постійно діюча комісія. У складі цієї комісії повинно бути не менше трьох осіб, які вже пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці. у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" до складу цієї комісії входять інженер по охороні праці, керівник підприємства та декілька головних спеціалістів господарства. Результати перевірки знань оформляються протоколами. При незадовільному результаті протягом одного місяця призначається повторна перевірка знань працівника. Якщо наступна перевірка також покаже незадовільний результат, то буде вирішуватись питання про працевлаштування працівника на іншому робочому місці. Також обов'язково повинні пройти навчання з охорони праці до початку самостійної роботи працівники, які мають перерву в роботі за професією більше одного року.

У ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" проводяться вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці. Вступний інструктаж проводиться інспектором з охорони праці з працівниками, які щойно прийняті на роботу і проводиться він спеціалістом з охорони праці. Первинний інструктаж проводять безпосередньо керівниками на робочому місці до початку роботи з новоприйнятими працівниками кооперативу, з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, зі студентами, що прибули на виробничу практику і т. д. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал, на інших роботах – 1 раз у півріччя. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових нормативних актів, а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, та інших факторів, що впливають на охорону праці; при порушенні працівником правил техніки безпеки, що можуть призвести або вже призвели до травми чи аварії; на вимогу органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або державної виконавчої влади; з працівником, який не виконував дані роботи більше 60 днів ( більше 30 днів, якщо ці роботи з підвищеною небезпекою ). Цільовий інструктаж проводиться з працівником при: виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми його обов'язками; ліквідації аварії, стихійного лиха; проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо; екскурсіях на підприємства; організації масових заходів з учнями та вихованцями. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском, який дозволяє проведення робіт. При цьому первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (у рослинництві – керівники бригади, у тваринництві – завідуючі фермами).

При проведенні первинного, повторного, позапланового інструктажів особа, яка проводила інструктаж (керівник бригади, виробничого підрозділу), робить запис до журналу реєстрації інструктажів по питанням охорони праці, який обов'язково повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. В журналі також повинні бути підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Необхідно відмітити, що у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" суворо дотримуються цих правил.

Також у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" обладнаний робочий кабінет по охороні праці та куточки з охорони праці. Кабінет знаходяться у адміністративному корпусі, а куточки у відповідних цехах підприємства. В кабінеті та куточках розміщена регламентована, нормативна документація та література з охорони праці, яка хоч і дещо застаріла, але має певну актуальність.

Нагляд та контроль за виконанням законодавства про працю та правил охорони праці на виробництві ведуть спеціально уповноважені на це державні органи та інспекції. Таким чином можна зазначити, що на підприємствах здійснюється відомчий, державний та громадський контроль.

Державний нагляд здійснюється відповідними організаціями в межах їх компетенції, а саме Держрпромгірнаглядом, органами державного пожежного нагляду управління пожежної охорони та органами санітарно - епідеміологічної служби. Вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці здійснює Генеральний прокурор України.

Відомчий контроль охорони праці здійснюють Міністерства і відомства за допомогою служб охорони праці.

У ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" постійно відбувається трьохступеневий оперативний контроль за охороною праці.

Перший ступінь контролю проводить керівник первинного підрозділу на початку робочого дня: оглядає робочі місця, перевіряє підготовку працівників до роботи, готовність обладнання, вживає заходи по усуненню виявлених недоліків. Результати перевірки фіксують у журналі першого ступеня контролю, який зберігається у керівника підрозділ.

Другий ступінь - проведення контролю один раз в десять днів комісією у складі головного спеціаліста галузі, інженера з охорони праці, уповноваженого з охорони праці, представника технічної служби, яка щомісячно перевіряє стан охорони праці у цеху, галузі. Результати перевірки заносять у журнал другого ступеню контролю.

Третій ступінь - один раз на місяць комісія у складі керівника господарства, головного інженера, інженера з охорони праці, голови профспілкового комітету, спеціалістів і уповноважених від трудового колективу, перевіряє стан охорони праці та виробничої санітарії господарства в цілому. Результати роботи оформляють актом. Після цього готується наказ керівника господарства стосовно ліквідації виявлених недоліків та порушень, встановлення винних осіб та усунення недоліків у визначені строки.

Великої уваги у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" приділяють також плануванню заходів по охороні праці. На підприємстві складають оперативний, поточний та перспективний плани робіт по охороні праці. Відповідальність за розробку плану покладено на керівника підприємства.

Оперативний план в підприємстві складається на квартал (можна на декаду) і служить для оперативного контролю за виконанням заходів по охороні праці. Поточний план на підприємстві складається на рік з урахуванням заходів, передбачених перспективним планом. В розробці цього плану приймають участь керівники підрозділів, робітники, спеціалісти. Він узгоджується з інженером з охороні праці та головним спеціалістом по галузі.

Необхідно зазначити, що на підприємстві до 2003р. фінансування здійснювалось за рахунок прибутку підприємства, а з 2003р. – роботодавцями в розмірі не менше 0.5% від суми реалізованої продукції.

Затрати на охорону праці подано в таблиці 5.1 в розрізі 5-ти років.

Таблиця 5.1

Затрати на охорону праці у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця"

Види затрат

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

Всього затрат, грн.

В тому числі:

- на номенклатурні заходи, передбачені колективним договором

- на засоби індивідуального захисту

- на лікувально-профілактичні заходи

- відрахування в фонд соцстраху від нещасних випадків

25160

21360

820

2980

-

25130

21380

890

2860

-

27410

23470

980

2960

1495

30120

24510

1030

3050

1530

31460

25590

1110

3170

1590

Показник розподілу матеріальних затрат (Крв)

0,85

0,85

0,86

0,86

0,81

У ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" за останні 5 років затрати на охорону праці зросли. Так, витрати на номенклатурні заходи зросли з 21360 грн. до 25590 грн., витрати на засоби індивідуального захисту зросли з 820 грн. до 1110 грн., витрати на лікувально - профілактичні заходи зросли з 2980 грн. до 3170 грн., також з'явилися в 2005 році відрахування в фонд соціального страхування від нещасних випадків, і в результаті цього також відбулося зростання загальної суми витрат.

Одним із основних факторів, що містять небезпеку в роботі працівників бухгалтерії є робота з ПК. Тому вони повинні суворо дотримуватись правил електробезпеки та пожежної безпеки. Всі роботи, пов'язані з ремонтом ПК повинні виконувати тільки електрик або працівник, що має дозвіл обслуговувати електрообладнання.

Також велике значення має дотримання правил пожежної безпеки. Серед основних правил пожежної безпеки можна виділити такі: забороняється користуватись нагрівальними приладами і відкритим полум'ям в кабінеті; забороняється зберігати в кабінеті легкозаймисті речовини; про технічні несправності, що можуть призвести до іскріння, короткого замикання, нагрівання, і т.д. потрібно негайно сповістити відповідальну особу; приміщення, де встановлено ПК, повинно утримуватися в чистоті і порядку, не можна загромаджувати приміщення та ПЕОМ непотрібними речами; по закінченню роботи відключити електроживлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...