WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

6.2 Зазначити суми власного капіталу

Суми власного капіталу ТОВ НВА "Перлина Поділля" становить 52899000

в тому числі:

 • 40"Статутний капітал" –8 000

 • 41"Пайовий капітал" -----

 • 42"Додатковий капітал" - 11988000

 • 43"Резервний капітал" - 40903000

 • 44"Нерозподілені прибутки" (непокриті збитки) -----

 • 45"Вилучений капітал" -----

 • 46"Неоплачений капітал" -----

6.3 Вказати на порядок формування власного капіталу та операції на збільшення і зменшення його

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал підприємства ТОВ НВА "Перлина Поділля"формується із:

 • Статутного капіталу;

 • Додаткового капітал;

 • Резервного капіталу.

Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є грошові та матеріальні внески засновників. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення приймається лише засновниками (власниками) товариства та обов'язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць. Статутний капітал товариства може збільшуватися за рахунок:

 • додаткових внесків учасників;

 • належних учасникам дивідендів;

 • нерозподіленого прибутку.

Для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства необхідна згода всіх його учасників та відсутність заперечень з боку кредиторів цього підприємства. Для цього підприємство має опублікувати відповідне повідомлення в пресі.Зменшення статутного капіталу можливе при виході, виключенні учасника зі складу товариства. Обидва варіанти потребують, крім обов'язкової публікації в пресі та державної реєстрації, змін у засновницьких документах, розрахунку з учасником. Такому учаснику повинні бути повернуті:

сума його вкладу до статутного капіталу;

вартість частини майна пропорційна його вкладу до статутного капіталу;

частка прибутку, отримана товариством у поточному році.

Резервний капітал – це сума резервів, створений підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних документів.

Резервний (страховий) капітал створюється господарськими товариствами в розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу. Щорічний розмір відрахувань до резервного (страхового) капіталу також встановлюється засновницькими документами, але не може бути меншим за 5 відсотків суми чистого прибутку.

Резервний капітал товариства створюється з метою покриття можливих в майбутньому не передбачуваних збитків, втрат. Резервний капітал може використовуватися для покриття балансового збитку підприємства за звітний період, на виплату дивідендів при недостатності нерозподіленого прибутку, на інші цілі передбачені законодавством.

Додатковий капітал являє собою інший капітал, вкладений учасниками товариства або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок до оцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу. Додатковий капітал підприємства може бути одним із джерел погашення збитків підприємства.

7. Облік довгострокових

7.1 Які рахунки з обліку довгостроковихзобов'язань включені до Робочого плану рахунків?

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" до робочого плану включені наступні рахунки:

 • 50 "Довгострокові позики";

 • 51 "Довгострокові векселі видан"і;

 • 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

 • 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";

 • 54 "Відстрочені податкові зобов'язання";

 • 55 "Інші довгострокові зобов'язання".

7.2 Вказати на зміст господарських операцій, порядок їх оформлення та відображення в регістрах обліку

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" з довгострокових зобов'язань існує тільки зобов'занння з довгострокових позик. Сума кредиту на 2009рік становила 3158000грн. Довгостроковий кредит банку це кредит який сплачується підприємством більше одного року. За користування кредитом підприємство платить відсоткову ставку.

Вона залежить від деяких факторів(внутрішніх проблем банку, рівня відсоткової ставки по депозитах).

Облік розрахунків за довгостроковими позиками ведеться на субрахунку 501 "Довгострокові кредити банку в національній валюті". По дебету відображається погашення довгострокових позик, а по кредиту їх отримання. Відображення отримання і погашення довгострокових кредитів в обліку документально оформлюється виписками банку, платіжними дорученнями, касовими ордерами. Аналітичний облік за довгостроковими позиками ведуть за позикодавачем в розмірі кожного кредиту окремо по строках погашення кредиту. Синтетичний облік ведуть в журналі-ордері по рахунку 501 та в відомості до нього.

Таблиця 7.1

Кореспонденція по рахунку "501"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Зараховано довгострокову позику на поточний рахунок

311

501

2

За рахунок кредиту погашена заборгованістість перед постачальниками

63

501

3

Нараховані відсотки за позиками банку

951

684

4

Списані відсотки за кредит на фін. Результат

79

951

5

Плгашена заборгованість перед банком за нарахованими %

684

311

8. Облік поточних зобов'язань

8.1. Які рахунки з обліку поточних зобов'язань включені до Робочого плану рахунків?

Для обліку поточних зобов'язань на підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" передбачені наступні рахунки:

 • 60 "Короткострокові позики";

 • 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";

 • 62 "Короткострокові векселі видані";

 • 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

 • 64 "Розрахунки за податками й платежами";

 • 65 "Розрахунки за страхування";

 • 66 "Розрахунки з оплати праці";

 • 67 "Розрахунки з учасниками";

 • 68 "Розрахунки за іншими поточними забов'язаннями";

 • 69 "Доходи майбутніх періодів".

8.2 Назвати організації-підрядники, організації-постачальники, з якими підприємство вступає у взаєморозрахунки

ТОВ НВА "Перлина Поділля" співпрацює з такими організаціями постачальників і підрядників:

 • ТОВ "Агросоюз Хмельницький";

 • НПП Фірма " Ерідон";

 • ВАТ "Азот";

 • ТОВ "Епіцентр К";

 • ТОВ "ВестфаліяСьордж Україна";

 • ТОВ ВКФ "АННЕ ЛТД";

 • ТОВ "Світ кормів";

 • ТОВ "Завод гідро арматури";

 • ПП "Деметра Інтер";

 • ТОВ "Континент Нафто Трейд".

Для нарахування зобов'язань по розрахункам з постачальниками і підрядниками ТОВ НВА "Перлина Поділля" використовує такі документи:

 • Товарно-транспортна накладна(див. додаток 35);

 • Приймальні квитанції(див. додаток 36);

 • Прибуткові накладні(див. додаток 37);

Товаро-транспортна накладна – основний документ, необхідний для перевезення вантажу. Заповнюється с двох сторін. Виписується власником вантажу і видається вантажоперевезнику.

Приймальна квитанція - це документ, у якому приймальник на підставі товарних накладних на перевезення вантажу сировини за спеціалізованою формою вказує кількість і вартість молочної сировини та розрахунки з продавцем за минулий місяць.

Прибуткова накладна застосовується для обліку матеріалів, що надійшли від постачальників.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками здійснюється на рахунку "63". По дебету відображається погашення кредиторської заборгованості, а по кредиту її нарахування. Синтетичний облік ведеться у журналі-ордеру по рахунку "63". Аналітичний облік здіюснюється також у журналі-ордеру по рахунку "63". Аналітичними рахунками до рахунка "63" є назви організації-постачальників, організації-підрядників, з якими є взаєморозрахунки.


 
 

Цікаве

Загрузка...