WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

  1. Дати загальну характеристику розрахункових операцій з фізичними та юридичними особами та вказати, які рахунки для обліку розрахунків внесені до Робочого плану рахунків

Для обліку розрахункових операцій з фізичними та юридичними особами на підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" передбачені наступні рахунки:

 • 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями. На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань балансу підприємства. На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має такі субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

5.10 Для обліку по рахунку "372" застосовують такі первинні документи:

 • ВКО за операціями видачі готівки під звіт;

 • Звіти про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт(див. додаток 31);

 • ПКО за оппераціями повернення не використаних підзвітних сум

Підставою для видачі готівки з каси на відрядження є Посвідчення про відрядження.(див. додаток 32)

Для обліку по раханку "36" застосовують такі первинні документи:

 • Приймальні квитанції;

 • Опрацьовані виписки банку за операціями одержання коштів від покупців.

5.11 Описати організацію синтетичного та аналітичного обліку; вказати кореспонденцію рахунків

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" має такі субрахунки:

 • 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

 • 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги). Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері по рахунку 36(див.додаток 33) , аналітичний облік ведеться також у журналі-ордері по рахунку 36 окремо по кожному покупцю та замовникам

Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".По дебету відображається сальдо на почато і кінець місяця, а також видача готівки підзвітними особам, по кредиту відображається списання підзвітних сум або повернення не використаних підзвітних сум. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері по рахунку "37"(див. додаток 34). Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо особою.

Таблиця 5.3.

Кореспонденція по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нарахована дебіторська заборгованість покупцям за реалізоване зерно.

361

701

2

Нараховано ПДВ

701

641

3

Перераховано на поточний рахуно кошти від покупців

311

361

4

Реалізовано запчастини покупцям

361

712

5

Відвантажено на експорт готову продукцію

362

701

6

Одержано кошти в касу від покупців за відвантажену продукцію

301

361

7

Відображені витрати на збут

93

361

8

Нарахована виручку від реалізації молока

361

701

9

Нарахована дотація

361

48

10

Нараховано витрати на відрядження головному бухгалтеру

92

372

11

Нараховано витрати на відрядження агроному

911

372

12

Нараховано витрати на відрядження зоотехніку

912

372

13

Видано гроші з каси під звіт

372

301

14

Повернуто в касу невикористані підзвітні суми

301

372

15

Нараховано витрати на відрядження водіям

234

372

16

Оприбутковано будівельні матеріали придбані через підзвітну особу

205

372

17

Нараховано дохід від реалізації продукції на ринку

372

701

6. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ

6.1 Які рахунки передбачені у робочому плані рахунків для обліку власного капіталу і забезпеченнязобов'язань?

Для обліку власного капіталу і забезпечення зобовязань на ТОВ НВА"П ерлина Поділля" використовується наступний рахунки та субрахунки :40"Статутний капітал";

 • 41"Пайовий капітал" ;

 • 42 "Додатковий капітал" ;

 • 421 "Емісійний дохід" ;

 • 422 "Інший вкладений капітал" ;

 • 423 "Дооцінка активів" ;

 • 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" ;

 • 425 "Інший додатковий капітал" ;

 • 43 "Резервний капітал" ;

 • 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ;

 • 441 "Прибуток нерозподілений" ;

 • 442 "Непокриті збитки" ;

 • 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" ;

 • 45 "Вилучений капітал" ;

 • 451"Вилучені акції" ;

 • 452"Вилучені вклади й паї" ;

 • 453"Інший вилучений капітал" ;

 • 46"Неоплачений капітал" ;

 • 47" Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ;

 • 471"Забезпечення виплат відпусток" ;

 • 472"Додаткове пенсійне забезпечення" ;

 • 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ;

 • 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ;

 • 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ;

 • 49 "Страхові резерви" ;

 • 491" Резерви незароблених премій" ;

 • 492 "Резерви збитків" ;

 • 493 "Інші страхові резерви" ;

 • 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" ;

 • 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" ;

 • 496 "Частка перестраховиків в інших страхових резервах" ;

 • 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" ;

 • 498 "Результат зміни резервів збитків".


 
 

Цікаве

Загрузка...