WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Для обліку ПБАТ використовують журнал-ордер по рахунку "21" і відомість до журналу-ордеру по рахунку "21"

    1. Кореспонденці по рахунку 21 "Тварини на вирощувані та відгодівлі"(Таблиця 4.2)

Таблиця 4.2

Кореспонденці по рахунку 21 "Тварини на вирощувані та відгодівлі".

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано приріст живої маси

21

232

2

Оприбутковано молодняк тварин куплених у інших підприємств.

21

631

3

Одержано від засновників підприємства як внесок до статутного капіталу молодняк тварин.

21

46

4

Оприбутковано надлишок молодняку виявленого під час інвентаризації.

21

719

5

Переведено тварини до основного стада.

107

21

6

Списано тварини для реалізації.

901

21

7

Списано недостачу тварин виявленого під час інвентаризації.

947

21

8

Списано молодняк тварин, що загинули внаслідок стихійного лиха.

991

21

4.13 Облік МШП

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (МШП) призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух МШП, що належать підприємству та складають запаси.

До МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунка 22 "МШП" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом — за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Синтетичний облік введеться в журналі-ордері по рахунку 22 (див. додаток 21) та в відомості по рахунку 22.

При поверненні на склад з експлуатації МШП, придатних для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 "МШП" та кредитом рахунка 71 "Інший операційний дохід".

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами в звітах про рух товарно матеріальних цінностей та сальдових відомостях.

5. Облік коштів та розрахунку

5.1 Ліміт залишку готівки в касі та порядок його розрахунку

ТОВ НВА "Перлина Поділля" самостійно визначає розміри готівки, що постійно знаходиться в його касах, і повідомляють про це в першому кварталі кожного року установі банку, яка їх обслуговує.

Підприємство якщо одержало в банку грошові кошти для виплати заробітної плати, заохочень, усіх видів допомоги, компенсацій, пенсій, витрат на відрядження, дивідендів мають право зберігати в касі понад встановленого ліміту протягом 3 робочих днів, до яких включають день одержання готівки в банку.

По закінченні цього терміну готівка, що не використана за призначенням, повинна бути повернена в банк не пізніше наступного дня і в подальшому видається підприємству за їх першою вимогою на ті ж цілі.

У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку, незалежно від причин відсутності ліміту каси. Ліміти залишку готівки в касах визначаються так (див. додаток 22):

1) Готівка виручка: надходження до каси, крім сум одержаних з банків за фактичних три місяці поспіль;

2) Підраховуємо кількість робочих днів торгової точки в даному періоді;

3) Вираховуємо середньоденні надходження, тобто готівкові надходження ділимо на кількість робочих днів;

4) Встановлюємо ліміт каси в межах середньоденної виручки.

5.2 Забезпечення умов зберігання готівки в касі. Договір з касиром про повну матеріальну відповідальність

Керівники підприємств несуть у встановленому відповідним законодавством порядку відповідальність за належне обладнання приміщення каси і забезпечення всіх необхідних умов для надійного зберігання грошей у приміщенні каси. Доступ у приміщення каси особам, що не мають відношення до її роботи, забороняється. У період здійснення касових операцій у приміщенні каси повинен перебувати тільки касир, а двері в касу мають бути замкнені з внутрішнього боку.

Одне з основних призначень каси - тимчасове зберігання коштів. Відповідно до вимог Порядку, вся готівка на підприємствах зберігається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках - в комбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опечатуються сургучною печаткою касира.

Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняється передавати їх стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Перш ніж відкрити приміщення каси і металеві шафи, касир зобов'язаний оглянути цілість замків, дверей, віконних грат і печаток, пересвідчитися в справності охоронної сигналізації.

У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замків, дверей або грат касир зобов'язаний негайно доповісти про це керівнику підприємства, який повідомляє органи внутрішніх справ і вживає заходів з охорони каси до прибуття працівників міліції.

На підприємстві укладений договір про повну матеріальну відповідальність між касиром та керівником підприємства за яким касир бере на себе відповідальність за зберігання готівки в касі, а керівник відповідає за надання умов по її зберіганню(див. додаток 23).

5.3 Порядок оформлення касових документів, їх реєстрація

Прибуткові касові ордери (див. додаток 24 ) і квитанції до них, а також видаткові касові ордери (див. додаток 25) мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору, чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, платіжними картками, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" або "Прийнято від" не заповнюється. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас у документі Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

5.4 Порядок ведення Касової книги

На підприємстві ведеться тільки одна Касова книга (див. додаток 26) в національній валюті, в якій касир відображає готівку і рух грошей у касі) здійснюються за кожним Прибутковим і Видатковим ордером.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом або підписом від руки "Одержано", "Сплачено" із зазначенням дати.

Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Найважливішими вимогами правильного оформлення й обліку касових операцій є:

  • негайний запис кожної здійсненої касової операції у касову книгу;

  • щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;

  • виписка бухгалтерією на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів;

  • додержання послідовності в нумерації та реєстрації цих коштів у реєстрі й передачі їх для виконання касирові;

  • погашення касиром спеціальним штампом касових документів з метою запобігання зловживання цими документами шляхом повторного їх використання;


 
 

Цікаве

Загрузка...