WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

3. Облік необоротніх активів

3.1 Які рахунки передбачені в робочому плані рахунків для обліку необоротних активів?

Для обліку необоротних активів в робочому плані ТОВ НВА"Перлина Поділля" передбачені наступні рахунки: 10 "Основні засоби", 11"Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи".

  1. Склад основних засобів за класифікаційними групами

Згідно класифікації основні засоби поділяються на чотири групи :

 • Група 1 будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої.

 • Група 2 автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові електричні, оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти.

 • Група 3 – робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулювальні пристрої.

 • Група 4– електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних швидкозношуваних предметів.

Вартість основних засобів ТОВ "Перлина Поділля" за класифікаційними групами на 1.01.2010 становила:

 • Група 1 8046000 грн.

 • Група 2 13106000 грн.

 • Група 3 11049000 грн.

 • Група 4 58000 грн.

3.3 На підприємстві ТОВ "Перлина Поділля" використовуються наступні первинні документи для обліку руху основних засобів

 • Акт приймання-передачі основних засобів (див. додаток 6)

 • Акт на списання основних засобів (див. додаток 7)

а) Акт приймання-передачі(внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів та обліку, вводу їх в експлуатацію, переміщення із одного структурного підрозділу в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію, виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству за плату, без оплати та по договорах оренди.

В Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів зазначають коротку характеристику об'єкта, його первісну (переоцінену) вартість та суму амортизації з моменту введення об'єкта в експлуатацію.

б)Акт на списання основних засобів застосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні.

Акт складається удвох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства.

Перший примірник Акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріалів оприбуткованих від списання основних засобів.

3.4 Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух власних основних засобів, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.

Облік ведеться за такими субрахунками: 101 "Земельні ділянки",

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель", 103 "Будинки і споруди",

104 "Машини й обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти та інвентар", 107 "Робоча і продуктивна худоба", 108 "Багаторічні насадження",

109 "Інші основні засоби".

По дебету рахунка 10 "Основні засоби" відображаються: надходження основних засобів зарахованих на баланс підприємства.

Сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта, сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображаються: вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам, часткова ліквідація, сума уцінки вартості основних засобів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку 10 "Основні засоби"(див. додаток 8), Відомості до журналу-ордеру "10".

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо в інвентарних картках(див. додаток 9, 10).

3.5 Методика нарахування амортизації основних засобів

В ТОВ НВА "Перлина Поділля" застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації (див. додаток 11).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції,

модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

 • очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням

його потужності або продуктивності;

 • фізичний та моральний знос, що передбачається;

 • правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта

та інші фактори.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Суму нарахованої амортизації всі підприємство відображає збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

3.6. Кореспонденція по рахунку 10 "Основні засоби"(таблиця 3.1)

Таблиця 3.1

Кореспонденція по рахунку 10 "Основні засоби"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію

10

15

2

Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів

10

46

3

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів

10

424

4

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10

746

5

Куплено зернопогрузчик у постачальників

152

631

6

Нараховано ПДВ

641

631

7

Нараховано витрати на відрядження механіку

152

372

8

Нарахована оплата праці водію за доставку зернопогрузч.

152

661

9

Зроблено нарахування на зарплату

152

651

10

Списано паливо по доставці зернопогрузчика

152

203

11

Оприбутковано на баланс зернопогрузчик

10

152

12

Списано суму зносу сушарки

131

10

13

Списано на витрати залишкову вартість сушарки

976

10

14

Нарахована ОП по ліквідації сушарки

976

661

15

Зроблено відрахування до ФСС із ФОП

976

651

16

Списано послуги допоміжних виробництв по лвквідації

976

234

17

Списано вартість МШП

976

22

18

Оприбутковано запчастини від ліквідації

207

746

19

Оприбутковано металобрухт

209

746

3.7 Склад та класифікація нематеріальних активів

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" вартість нематеріальних активів становить 115000грн. Нематеріальні активи класифікують за такими групами: права користування природними ресурсами, права користування майном,право на знаки для товарів і послуг, права на об'єкти промислової власності, авторські і суміжні з ними права, гудвіл, інші нематеріальні активи та ін. Права на „ноу-хау" виділені в особливу групу нематеріальних активів, для того, щоб можна було обліковувати „ноу-хау" як об'єкти нематеріальних активів,

3.8 Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів ведеться по рахунку 12 "Нематеріальні активи", по дебету відображається придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, по кредитом відображається вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Синтетичний облік ведеться в журналі ордері по рахунку "12" (див.додаток 12).


 
 

Цікаве

Загрузка...