WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Для визначення фактичної собівартості кожного ремонтованого об'єкта спочатку розподіляють і списують цехові витрати розподіляють пропорційно до оплати праці нарахованої за ремонт.

Після розподілу цехових витрат аналітичний рахунок цехові витрати буде закритий. Далі визначають фактичну собівартість по кожному ремонтованому об'єкту, для цього до прямих витрат облікованих у журналі, додають розподілені цехові витрати для цього складають відомість списання витрат по закінченим ремонтованим об'єктам, що підтверджується актом на приймання.

10.4 Організація обліку витрат з утримання та експлуатації машин і обладнання (МТП)

Облік витрат повязаних з утриманням тракторів комбайнів самохідних машин і знарядь для обробітку грунту ведуть на субрахунку 235 "Тракторний парк".

Облік витрат на утримання і експлуатацію МТП ведуть у виробничому звіті по рахунку 235 за такими статтями витрат:

 • Витрати на оплату праці. На даній статті відображають суму нарахованої оплати праці трактористам на тракторних роботах(крім рослиництва) Суму нарахованої оплати праці трактористам, що працюють у рослиництві відносять одразу на затрати тих культур де працюють трактори.

 • Паливо. На даній статті обліковують палива використаного на тракторних роботах тракторів(крім галузі рослиництва) Вартість палива, що використана для роботи у рослиництві відносять одразу на затрати тих культур де працюють трактори. Підставою є Подорожній лист трактора, Звіт про рух паливно мастильних матеріалів.

 • Амортизація

 • Роботи і послуги

 • Інші витрати

В виробничому звіті по кредиту рахунка "235" протягом звітного періода відображають транспортні роботи, вказуючи їх загальний обсяг у т/км і умовно еталоних гектарів.

Також на рахунку 235 протягом року обліковують витрати на утримання зерно, картоплі, і бурякозбирачів,комбайнів, гаражів, навісів.

Аналітичний облік ведуть у виробничому звіті по рахунку 235 девідкриваються окремі аналітичні рахунки, витрати на утримування і експлуатацію комбайнів і інших самохідних машин. В першому розділі виробничого звіту по рахунку 235 облік ведуть за такими статтями:

 • Матеріальні витрати (крім палива)

 • Амортизація

 • Роботи і послуги

 • Інші витрати

На даному рахунку статті витрат, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, паливо немає так як комбайни працюють в рослиництві, а тому витрати заносять на дебет рахунка "231" на затрати тих культур де працюютю дані машини.

10.5 Порядок розподілу витрат по МТП та визначення фактичної собівартості транспортних робіт, виконаних тракторами

Ураховані витрати на оплату праці трактористів-машиністів і вартість використаних пально-мастильних матеріалів щомісяця відносяться на окремі культури і групи культур пропорційно обсягам виконаних робіт.

Затрати на утримання тракторного парку, включаючи орендну плату по орендованих тракторах та іншій сільськогосподарській техніці, розподіляються на сільськогосподарські культури таким чином:

 • тракторів пропорційно обсягу виконаних ними для окремих культур (видів культур) або інших об'єктів механізованих робіт (в умовних еталонних гектарах);

 • основних засобів спеціального призначення (картопле-, бурякозбиральні комбайни та ін.) - безпосередньо на собівартість продукції відповідних культур;

 • ґрунтообробних машин - пропорційно обробленим площам, зайнятим визначеними культурами;

 • сівалок - пропорційно площі посіву культур;

 • технічних засобів для збору урожаю - пропорційно зібраній площі визначених культур;

 • машин для внесення у грунт добрив - пропорційно фізичній масі внесених добрив.

Загальновизнаною обліковою одиницею всіх виконаних машинно-тракторним парком робіт є умовний еталонний гектар. Цей показник розраховується на підставі нормо-змін, для чого кількість виконаних нормо-змін по кожному трактору помножують на його змінну еталонну виробітку. Останню визначають, виходячи з установлених коефіцієнтів перерахунку фізичних тракторів за марками в умовні еталонні.

Усі сільськогосподарські і транспортні роботи, виконані машинно-тракторним парком, виражають в еталонних гектарах.

Одиницею транспортних робіт є тонно-кілометр. Ці роботи також перераховуються в еталонні гектари і в плановій оцінці відносяться на об'єкти обліку.

У кінці року загальні затрати на експлуатацію машинно-тракторного парку (за винятком, оплати праці та вартості палива) розподіляють окремо по кожному етапі між сільськогосподарськими і транспортними роботами пропорційно обсягу в еталонних гектарах. Ту частину загальних витрат по машинно-тракторному парку, яка відноситься на с/г роботи розподіляють по кожній етапі окремо між с/г культурами пропорційно встановленій базі за видами машин. В кінці року для закриття рахунку визначають фактичну собівартість одного еталоного гектара транспортних робіт. Для цього зібрані витрати по дебету рахунка розділяють між сг і транспорними роботами, для цього складають відомість розподілу витрат МТП. Витрати які віднесені до сг робіт списуються. Фактичні витрати які залишилися у відомості приєднують до транспорних витрат.

Щоб визначити собівартість 1-го еталоного гектара потрібно витрати які віднесені до транспортних робіт додати витрати на оплату праці додати відрахування додати вартість палива поділити на кількість еталоних гектарів транспортних робіт.

10.6 Вказати склад загальновиробничих витрат, їх облік та порядок розподілу і списання.

Загальновиробничі витрати включають витрати повязані з організацією виробництва і управління конкретною галуззю бригадою і цехом. Загальновиробничі витрати відносять до накладних витрат. В залежності від місця винекнення загальновиробничих витрат вони поділяються на загальновиробничі витрати поділяються на загальновиробничі витрати рослиництва, твариництва, промислових виробництв.

В промисловості загальновиробничі витрати поділяють на постійні і змінні. Перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат визначається підприємством самостійно та вказується в наказі про облікову політику.

Для обліку загальновиробничих витра в плані рахунків ТОВ НВА "Перлина Поділля" призначено рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" який має такі субрахунки:

 • 911 "Загальновиробничі затрати по рослиництву"

 • 912 "Загальновиробничі затрати по твариництву"

 • 913 "Загальновиробничі загальні затрати"

Аналітичний облік витрат ведуть у виробничих звітах за встановленою номенклатурою статтями витрат:

 • Витрати на управління виробництвом

 • Амортизація

 • Витрати на утримання експлуатацію та ремонту ОЗ

 • Витрати на вдосконалення технології і організацію виробництва

 • Утримання виробничих приміщень

 • Витрати на обслуговування виробничого процесу.

 • Витрати на охорону праці техніку безпеки і охорону навколишнього природного сиридовища

 • Інші витрати

У виробничих звітах на кредиті рахунка відображають суму розподілених і списаних загальновиробничих витрат у розрізі із кореспондуючими рахунками.

Для списання загальновиробничих витрат в господарстві складають відомість розподілу загальновиробничих витрат. Загальновиробничі витрати рослиництва розподіляються на обєкти в обліку рослиництва прямолінійно до прямих витрат за мінусом витрат на насіння. Загальновиробничі витрати в твариництві розподіляються на обєкти в обліку твариництва прямолінійно до прямих витрат за мінусом витрат на корми. Загальновиробничі витрати в промисловому виробництві розподіляються на обєкти в обліку рослиництва прямолінійно до прямих витрат за мінусом витрат на сировину.

10.7 Об'єкти основного виробництва та статті витрат

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" функціонують такі обєкти основного виробництва: рослиництво, твариництво, переробні виробництва.

Статтям витрат в рослиництві є:

 • Витрати на оплату праці;

 • Відрахування на соціальні заходи;

 • Насіння і садивний матеріал;

 • Добрива;

 • Засоби захисту рослин;

 • Роботи та послуги;

 • Витрати на утримання основних засобів;

 • Інші витрати;

 • Витрати на організацію виробництва і управління;

Статтями витрат в твариництві є:

 • Витрати на оплату праці;

 • Відрахування на соціальні заходи;

 • Засоби захисту тварин;

 • Корми;

 • Роботи і послуги;

 • Витрати на утримання основних засобів;

 • Інші витрати;

 • Витрати на організацію виробництва і управління;

Статті витрат в переробних вироництвах є:

 • Витрати на оплату праці;

 • Відрахування на соціальні заходи;

 • Сировина і матеріали(без зворотних відходів);

 • Роботи і послуги

 • Інші витрати;

 • Витрати на організацію виробництва і управління;

10.8 Охарактеризувати регістри синтетичного та аналітичного обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...