WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

9.3 Назвати регістри для ведення синтетичного і аналітичного обліку доходів і витрат діяльності

Для синтетичного обліку доходів передбачено журнал-ордер по рахункам класу 7, де облік ведеться в розрізі рахунків. Аналітичний облік ведеться за кореспондуючими рахунками за напрямими реалізації.Для синтетичного обліку витрат передбачено журнал-ордер по рахункам класу 9, де облік ведеться в розрізі рахунків. Аналітичний облік ведеться в розрізі статей витрат..

9.4 Вказати на порядок визначення фінансових результатів діяльноств підприємства

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний період відображаються у Звіті про фінансові результати, що складається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3. Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові результати у момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язань, які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

Витрати відображаються у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання (перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Як і в Звіті про фінансові результати, так і в бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість визначити фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій, а також у складі звичайної діяльності - від основної та іншої діяльності (фінансової та інвестиційної).

Така класифікація доходів і витрат має важливе значення для об'єктивної оцінки діяльності підприємства.

Особливість відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства в тому, що протягом року фінансовий результат визначається оперативно в Звіті про фінансові результати, а в бухгалтерському обліку він відображається заключними записами по підсумку за звітний рік

9.5 Вказати на розподіл прибутків або джерела покриття збитків

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльност після покриття матеріальних та прирівняльних до них витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки за кредитами банків і облігаціями.

Прибуток, одержаний після закінчення розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товаритсва. Виплата частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності.

Збитки, якщо їх зазнало Товариство при здійснені господарської діяльності, покриваються за рахунок прибутку відповідного періоду, за рахунок нерозподіленого прибутку, за рахунок інших фондів Товариства, у тому числі коштів Резервного фонду.

Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, що розподіляється серед учасників в порядку та строки, визначені рішенням Загальних Зборів Учасників Товариств у відповідності до вимог чинного законодавства України.

10. Облік витрат виробництва

10.1 Назвати види допоміжних виробництв, що функціонують у господарстві

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" функціонують такі види допоміжних виробництв:

 • Машино-тракторний парк

 • Автотранспорт

 • Електропостачання

       • Газопостачання

 • Ремонтна майстерня

10.2 Вказати на організацію обліку витрат на утримання та експлуатацію допоміжних виробництв

Облік витрат на утримання та експлуатацію допоміжних виробництв здійснюється на рахунку "234".

Облік витрат по ремонтній майстерні здійснюється на рахунку "2341".

У обліку витрат у ремонтній майстерні розрізняють прямі і цехові витрати. Прямі витрати обліковуються у журналі обліку ремонтної майстерні за кожним ремонтованим об'єктом на підставі відомості дефектів на ремонт машин, нарядів на відрядну роботу. Прямі витрати обліковуються за такими статтями:

 • оплата праці;

 • паливо;

 • запасні частини;

 • роботи і послуги;

 • відрахування на соціальні заходи.

Поряд із прямими витратами у ремонтній майстерні є витрати які не можна включити до собівартості ремонтованого об'єкта. Ці витрати обліковуються, як цехові витрати. Облік ведеться за такими статтями:

 • оплата праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • електро, - водопостачання;

 • інші витрати.

Облік по автотранспорту здійснюється на рахунку "2342" за одним аналітичним рахунком. Основним документом є подорожній лист вантажного автотранспорту, зведена накопичувальна відомість вантажного автотранспорту. По дебету відображається фактичні витрати на утримання та есплуатацію, а по кредиту списання витрат на споживачів за фактичною собівартістю одного т/км. Аналітичний облік здійснюється за такими статтями:

 • оплата праці;

 • відрахування;

 • паливо;

 • шини;

 • ремонтна майстерня;

 • електропостачання;

 • інші витрати.

Облік по електропостачанню і газопостачанню здійснюється на рахунку "2343" за одним аналітичним рахунком. По дебету відображається фактичні витрати по електро та газопостачаню, а по кредиту списання витрат на споживачів за фактичною собівартістю одного Квт/год та 1 м3 газу.

10.3 Методика обчислення фактичної собівартості одиниці роботи допоміжних виробництв

Визначення собівартості послуг вантажного автотранспорту

Собівартість 10 ткм визначають діленням загальної суми витрат на утримання та експлуатацію вантажного автотранспорту, в тім числі автоцистерн, бензовозів та інших спеціальних машин (за винятком пожежних, тягачів, кранів тощо), на обсяг перевезень у тонно-кілометрах

Перш ніж почати обчислення собівартості 10 т-км, необхідно визначити собівартість одного машино-дня роботи спеціальних автомобілів і автомобілів на перевезенні людей. При цьому із загальної кількості відпрацьованих автотранспортом машино-днів виключають машино-зміни по самообслуго-вуванню. Суму витрат по автотранспорту ділять на кількість машино-днів, виконаних автотранспортом, у тім числі спеціальними автомобілями. Собівартість одного машино-дня множать на кількість машино-днів, виконаних спеціальним автотранспортом та на перевезенні людей. Одержаний результат виключають з витрат. Суму витрат, що залишилася, ділять на кількість тонно-кілометрів, виконаних вантажним автотранспортом.Обчислення собівартості електроенергії.

В електропостачанні визначають собівартість 10 кВт-год. При цьому враховують витрати на електроенергію, одержану від власних електростанцій, а також ту, що надійшла зі сторони. Собівартість 10 кВт-год електроенергії власних електростанцій визначають діленням витрат по їх утриманню та експлуатації на кількість виробленої енергії, за винятком електроенергії, спожитої на власні потреби електростанцій.

Електроенергію та витрати по електростанціях (електрогенераторах), змонтованих з доїльними, стригальними, зварювальними та іншими агрегатами, у вартість електроенергії не включають, їх зараховують на витрати відповідних галузей і виробництв. Середню собівартість 10 кВт-год всієї електроенергії обчислюють діленням усіх витрат по електрогосподарству на загальну кількість електроенергії як власного виробництва, так і одержаної зі сторони. Вартість електроенергії зараховують у витрати споживачів пропорційно до кількості відпущених кіловат-годин.

Визначення собівартості газу

У газопостачанні собівартість 1 м3 газу обчислюють діленням загальної суми витрат по газозабезпеченню, враховуючи вартість купівлі газу, на загальну кількість кубометрів спожитого газу (магістрального і зрідженого в балонах). Витрати по газопостачанню зараховують на споживачів пропорційно до кількості відпущених кубічних метрів газу.


 
 

Цікаве

Загрузка...