WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

8.13 Облік розрахунків

Облік розрахунків за страхуванням ведеться за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Облік розрахунків з органами страхування підприємство веде на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652 "За соціальним страхуванням";

653 "За страхуванням на випадок безробіття";

656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві";

По кредиту рахунка відображаються операції по збільшеню кредиторської заборгованості, тобто операції по нарахуванню сум, а по дебету операції на зменьшення(погашення) кредиторської заборгованості і операції по використанню коштів з фондів. Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері по рахунку 65 та в відомості до нього, а аналітичний у відомості аналітичного обліку по рахунку 65.

Підприємство сплачує такі розміри нарахувань:

Пенсійни фонд - 26,56%;

ФСзТВП – 1,4%;

ФСС на ВБ – 1,6 %;

ФСС від НВ – 0,2%.

9. Облік доходів і результатів діяльності

9.1 Назвати рахунки та субрахунки доходів і витрат діяльності, що включені до Робочого плану рахунків. Дати їм коротку характеристику

Для обліку доходів і результатів діяльності передбачені наступні рахунки:

 • 70 "Дохід від реалізації готової продукції";

 • 702 "Дохід від реалізації товарів";

 • 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

 • 704 "Вирахування з доходу";

 • 705 "Перестрахування";

 • 71 "Інший операційний дохід";

 • 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";

 • 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";

 • 713 "Дохід від операційної оренди активів";

 • 714 "Дохід від операційної курсової різниці";

 • 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки";

 • 716 "Відшкодування раніше списаних активів";

 • 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";

 • 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів";

 • 719" Інші доходи від операційної діяльності";

 • 72 "Дохід від участі в капіталі";

 • 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

 • 722 "Дохід від спільної діяльності";

 • 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства";

 • 73 "Інші фінансові доходи";

 • 731 "Дивіденди одержані";

 • 732 "Відсотки одержані";

 • 733 "Інші доходи від фінансових операцій";

 • 74 "Інші доходи";

 • 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";

 • 742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

 • 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";

 • 744 Дохід від неопераційної курсової різниці";

 • 745" Дохід від безоплатно одержаних активів";

 • 746 "Інші доходи від звичайної діяльності";

 • 75 "Надзвичайні доходи;:

 • 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

 • 752 "Інші надзвичайні доходи";

 • 76 "Страхові платежі";

 • 79 "Фінансові результати:

 • 791 "Результат операційної діяльності";

 • 792 "Результат фінансових операцій";

 • 793 "Результат іншої звичайної діяльності";

 • 794 "Результат надзвичайних подій";

 • 90 "Собівартість реалізації";

 • 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

 • 902 "Собівартість реалізованих товарів";

 • 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг";

 • 91 "Загально виробничі витрати";

 • 92 "Адміністративні витрати";

 • 93 "Витрати на збут";

 • 94 "Інші витрати операційної діяльності";

 • 941 "Витрати на дослідження і розробки";

 • 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти";

 • 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів";

 • 944 "сумнівні та безнадійні борги";

 • 945 "Втрати від операційної курсової різниці";

 1. "Втрати від знецінення запасів";

 2. "Нестачі і втрати від псування цінностей";

 3. "Визнані штрафи, пені, неустойки";

 4. "Інші витрати операційної діяльності";

 • 95 "Фінансові витрати";

 1. "Відсотки за кредит";

 2. "Інші фінансові витрати";

 • 96 "Втрати від участі в капіталі";

 • 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

 • 962 "Втрати від спільної діяльності";

 • 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства";

 • 97 "Інші витрати";

 • 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

 • 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

 • 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

 • 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";

 • 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

 • 976 "Списання необоротних активів";

 • 977 "Інші витрати звичайної діяльності";

 • 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань";

 • 979 "Перестрахування";

 • 99 "Надзвичайні витрати";

 • 991 "Втрати від стихійного лиха";

 • 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";

 • 993 "Інші надзвичайні витрати".

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати". На рахунку 76 "Страхові платежі" узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".Рахунки 9-го класу „Витрати діяльності" використовуються для узагальнення діяльності використовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку. За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 „Фінансові результати".

Витрати звичайної діяльності поділяються на: собівартість реалізації продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, облік інших операційних витрат, облік інших витрат.

9.2 Відобразити господарські операції з обліку доходів і витрат діяльності бухгалтерськими записами

Таблиця 9.1.

Кореспонденція операцій з обліку доходів і витрат діяльності.

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Одержано аванс від покупців, замовників

311

681

2

Нараховані податкові зобов'язання З ПДВ, і відображено податкові розрахунки

10

46

3

Віжвантажено готову продукцію

701

643

4

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10

746

5

Списано собівартість реалізованоїготової продукції

901

26

6

Списано на фінансовий результат суму визнаного доходу

701

791

7

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

791

701

8

Нарахована виручка від реалізації свиней

361

701

9

Нараховано ПДВ

701

641

10

Списано дохід на фінансовий результат

72

792

11

Списано МШП, які належать до адміністративних витрат

92

22

12

Списано ОЗ внаслідок неповного зносу

976

10

13

Нарахована виручка від реалізації продукції в рахунок оплати праці

661

701

14

Відображено дохід від відновлення корисності активів

10

742

15

Оприбутковано запасні частини при ліквідації об'єкта

207

746

16

Списано паливо на роботу легкового автомобіля агронома

911

203

17

Списано будматеріали на ремонт тваринника

912

205

18

Нараховані витрати на відрядження головному бухг.

92

372


 
 

Цікаве

Загрузка...