WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Обліковий лист тракториста-машиніста (див. додаток 41) застосовується для обліку робіт трактористів-машиністів протягом 5, 10, 15 днів, тобто залежно від того, як це передбачено планом документообігу. У ньому відображаються виконані роботи під ту чи іншу культуру, склад агрегату і агротехнічні умови їх виконання.

Виконані транспортні роботи тракторами оформляють Дорожнім листом(див. додаток 42) трактора. Дорожній лист виписує механік або бригадир кожного дня перед виїздом із гаражу і видають на руки трактористу. При заправленні трактора пальним заправник відмічає в дорожньому листі залишок пального при виїзді, кількість виданого пального і затверджує це своїм підписом. Механік перевіряє справність трактора, дає дозвіл на виїзд і відмічає час початку роботи, затверджує це своїм підписом, а тракторист розписується про прийняття трактора (в справному стані).

Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується в первинному документі Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва(див. додаток 43). На лицьовому боці розрахунку по кожному працівнику ферми вказують його посаду, професію, категорію, табельний номер, відпрацьований час, обсяг одержаної продукції, розцінку і суму нарахованої заробітної плати, на зворотному - кількість відпрацьованих на фермі днів.

Первинний облік нарахування заробітної плати водіям проводиться у Подорожніх листах вантажного автомобіля(див. додаток 44) . Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином, видаються водію під розпис. Всі подорожні листи після виконання робіт здають у бухгалтерію, де на їх основі нараховують оплату праці за робочий день або зміну, визначають обсяг виконаних робіт і наданих послуг.

Працівникам які занятті на виробництві з відрядною формою оплати праці для нарахування зарплати використовуть Наряд на відрядну роботу(див. додаток 45). В ньому розраховується зарплата шляхом виконаного обсягу роботи на розцінку. Розцінки зазначені у тарифній сітці.

8.9 Порядок нарахування оплати праці за час відпустки, допомоги по тимчасовій непрацездатності

Згідно з законодавством про відпускні кожен працівник має право не менше 24 календарних днів відпустки. Перша відпустка надається через 6 місяців роботи. Відпускні видають за 3 дні до відпустки, і вони нараховуються згідно заяви затвердженої керівником. При нарахуванні відпускних бухгалтер керується Порядком визначення середньої ЗП за №100, де вказується що для визначення середньої ЗП слід враховувати:

 • Основну і додаткову ЗП, премію;

 • Доплати за стаж;

 • Допомога з тимчасової втрати непрацездатності.

Згідно з порядком за №100 для розрахунку середньоденної ЗП спочатку визначається загальна сума ЗП за 12 місяців, що передують місяцю відпустки,після цього визначається середньоденна ЗП для цього потрібно ЗП за 12 місяців поділити на кількість календарних днів року за мінусом 10 святкових днів встановлених урядом. Після визначення середньоденної ЗП нараховують відпускні для цього середньоденну ЗП множимо на кількість календарних днів відпустки.

При нарахувані допомоги у зв'язку з хворобою є багато особливостей, так перші 5 календарних днів тимчасової непрацездатності непов'язані з нещасним випадком на виробництві оплачуються за рахунок коштів підприємства а дальше допомога нараховується з ФССзТН, якщо це пов'язано з нещасним випадком на виробництві то допомога нараховується у розмірі 100%. Для нарахування допомоги основним документам є Листок непрацездатності або Акт про нещасний випадок при розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності слід керуватися Порядком обчислення ЗП за №1266. Для визначення допомоги спочатку визначають розрахунковий період. Цим періодом є останні 6 місяців(з 1 по 1 число) що передують місяцю непрацездатності. При визначенні середньоденної ЗП включають такі види оплат:

 • Основна ЗП;

 • Надбавки і доплати;

 • Винагороди за стаж, вислугу років;

 • Оплату за вихідні і святкові дні;

 • Індексація ЗП;

 • ЗП за відрядження;

Не включають види оплат до розрахунків ЗП:

 • Допомога з тимчасової непрацездатності;

 • Допомога з вагітністю;

 • Дивіденти;

 • Аліменти;

 • Одноразова допомога з народження дитини;

Сума допомога з тимчасової втрати непрацездатності залежить від середньоденного заробітку і страхового стажу. Допомога з тимчасової непрацездатності застрахованим особам встановлюється у таких розмірах:

 • 100%-якщо страховий стаж більше 8 років.

 • 80%- якщо стаж від 5 до 8 років.

 • 60%- якщо стаж до 5 років.

Для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності виконують такі дії:

 • Визначають середньоденну ЗП;

 • Визначають суму допомоги множенням середньоденної ЗП на кількість днів непрацездатності;

 • Множать суму допомоги на % страхового стажу;

 • Розраховують суму допомоги, що виплачують за рахунок ФССзТН;

Ці розрахунки здійснюють у Листку непрацездатності

8.10 Порядок групування та узагальнення нарахованої оплати праці за об'єктами обліку

Суми нарахованої заробітної плати за данимаи первинних документів в подальшій обліковій роботі повинні бути накопичені та згруповані за двома напрямками: поперше, по кожному робітнику підприємства для організації розрахунків по оплаті праці та, подруге, по обєктах обліку витрат для відображення в затратах виробництва.

Регістром, в якому обліковують розрахунки по заробітній платі за кожним працівником є Розрахунково платіжні відомості

8.11 Утримання, відрахування із заробітної плати

Із зарплати працівників ТОВ НВА "Перлина Поділля" проводяться такі утримання:

 • Пенсійний фонд – 2%;

 • ФСС з з тимчасової втрати працездатності – 0,5% або 1%;

 • ФСС на випадок безробіття – 0,6%;

 • ПДФО – 15%;

Із фонду оплати праці підприємство здійснює такі відрахування:

- Пенсійний фонд – 33,2%;

 • ФСС з тимчасової втрати працездатності – 1,4%;

 • ФСС на випадок безробіття – 1,4%;

 • ФСС від нещасних випадків на виробництві – 0,2%.

Об'єктом оподаткування ПДФО є місячний дохід зменшений на суму збору до ПФ та внесків до фондів соціального страхування. Запроваджено єдину ставку ПДФО – 15%. Загальний місячний оподатковуваний дохід зменшується на суму податкової соціальної пільги. Застосовуються такі ставки ПСП: 100%, 150%, 200%. ПСП застосовується до доходу отриманого протягом звітного місяця якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімума.

Крім обов'язкових утримань із ЗП проводять і інші утримання, а саме:

 • Аліменти;

 • Профспілкові внески – 1%;

 • Неповернуті суми;

 • Відшкодування збитків;

Утримання із ЗП проводять у Розрахункових – платіжних відомостей в розрізі утримань.

8.12 Утримання, відрахування із заробітної плати

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кожним працівником, видами виплат і утримань.

Аналітичний облік розрахунків по оплаті праці ведеться в розрахунково-платіжних відомостях. На рахунку 66 „Розрахунки за виплатам працівникам" ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми виплат працівникам, за іншими поточними виплатами.

Рахунок 66 „Розрахунки за виплатами працівникам" має такі субрахунки:

 • 661 „Розрахунки за заробітною платою"

 • 662 „Розрахунки з депонентами"

 • 663 „Розрахунки за іншими виплатами".

За кредитом рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за дебетом – виплата основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку з доходів фізичних осіб, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам.

На субрахунку 663 „Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері по рахунку 66 та в відомості по рахунку 66 (див. додаток 46).


 
 

Цікаве

Загрузка...