WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

 • 681 Розрахунки за авансами одержаними

 • 682 Внутрішні розрахунки

 • 683 Внутрішньогосподарські розрахунки

 • 684 Розрахунки за нарахованими відсотками

 • 685 Розрахунки з іншими кредиторами

На кредиті відображається сума наявної кредиторської заборгованості та її збільшення, а на дебеті погашення кредиторської заборгованості та її списання.

Субрахунок "681" призначений для обліку розрахунків за авансами, одержаними від підприємств замовників у вигляді предоплати. По кредиту відображається суми одержаних авансів від замовників, а на дебеті списання сум авансів в рахунок розрахунків за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, а також повернення покупцям суми ожержаного авансу.

Субрахунок 682 використовують для обліку розрахунків з дочірними підприємствами.

Субрахунок 683 використовують для обліку розрахунків з виробничими одиницями.

Субрахунок 684 призначений для обліку розрахунків за нарахованими відсотками при використані коштів або товарів отриманих в кредит, використання майна, отриманого в користування(фінансова оренда, тощо).

По кредиту рахунка відображають суми нарахованих відсотків, що підлягають сплаті за використання активів, а на дебеті сплачені суми відсотків. Згідно з кредитним договором з установою банку, в якому вказаний розмір відсотка за користування позикою, бухгалтер складає довідку-розрахунок суми відсотка за майно одержане у фінансову оренду.

Субрахунок 685 призначений для обліку розрахунків з різними організаціями, установами та окремими особами за операціями не комерційного характеру з населенням за прийняту від них худобу для реалізації, навчальними закладами, науковими установами, а також з орендування активі, отриманих в операційну оренду. На цьому рахунку відображають також розрахунки за виплатою утриманих аліментів. На кредиті рахунка відображають прийнятий до оплати рахунки кредиторів, суми утриманих аліментів, а по дебету погашення заборгованості шляхом перерахування коштів з рахунків в банках чи сплати готівкою.

8.6 Вказати на порядок оформлення пакету документів на отримання кредитів; видачу кредиту банком, нарахування відсотків та погашення кредиту; відображення в обліку цих операцій

До банку подається заявка на отримання кредиту за формою, визначеною банком. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі сторони майбутнього позичальника та об'єкта кредитування. Крім заявки, підприємство подає такі документи до установи банку:

 • Анкету позичальника за формою, визначеною банком;

 • Копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують правоздатність клієнта;

 • Копію статуту;

 • Копію свідоцтва про реєстрацію;

 • Копії ліцензій, передбачених законодавством.

 • Техніко-економічне обгрунтування одержання кредиту з розрахунком строку окупності та рентабельності об'єкта кредитування із зазначенням спрямування позичкових коштів та розрахунку затрат та надходжень на весь термін користування позикою;

 • Завірений податковою адміністрацією бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4) на останню звітну дату, а також річні баланси за весь період діяльності підприємства, при необхідності - розшифровка окремих статей балансу.

Документи, що стосуються забезпечення кредиту:

а) застава майна - опис закладеного майна;

б) застава нерухомості – довідка з міської нотаріальної контори, угода купівлі-продажу чи свідоцтво про приватизацію;

 • Відомості за кредитами, отриманими в інших банках.

Величина процентної ставки залежить від таких факторів:

- облікової ставки НБУ;

- відсоткових ставок за депозитними операціями;

- характеру наданого забезпечення кредиту;

- рівня кредитного ризику;

- попиту і пропозиції на ринку кредитних ресурсів;

- строку користування позикою;

- об'єкта кредитування тощо.

Відсоткові ставки за кредитами встановлюються з урахуванням того, що сума отриманих відсотків за позичковими коштами повинна покривати сплату відсотків за залученими коштами; повністю покрити операційні витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитних операцій, і забезпечити певну суму прибутку для банку.

Рівень процентів, порядок нарахування та сплати обумовлюються в кредитній угоді. ТОВ НВА "Перлина Поділля" здійснює погашення по довгострокових позиках за кредитом згідно кредитного договору щомісяця з сум доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.

Таблиця 8.3. Кореспонденці по рахунку 50 "Довгострокові позики"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Отримано довгостроковий кредит банку на позичковий рахунок

311

50

2

Нараховані % за позиками банку

951

684

3

Сплачено % за кредит

684

311

4

Списано % за кредит на фінансовий результат

791

951

8.7 Форми, системи оплати праці на підприємстві; регулювання трудових відносин; Положення про оплату праці та основні аспекти його

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля застосовується відрядна форма оплати праці. Сутність відрядної форми заробітної плати полягає в тому, що її розмір залежить від кількості виробленої робітником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці.

Основою відрядної оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна ставка.

За індивідуальної прямої відрядної системи, розмір заробітної плати прямо залежить від результатів роботи кожного робітника. Виготовлена робітником продукція або виконана ним робота оплачується за індивідуальними розцінками.

Індивідуальна відрядна розцінка визначається двояко: для тих виробництв, в яких за характером виробничого процесу застосовуються норми виробітку — діленням погодинної або денної тарифної ставки, яка відповідає певному розряду виконаної роботи, на погодинну або денну норму виробітку, а там, де застосовуються норми часу, — множенням погодинної тарифної ставки на норму часу.

Для розрахунку відрядної розцінки застосовується тарифна ставка, яка відповідає розряду роботи, а не розряду, присвоєному робітникові.

Можуть бути випадки, коли норма часу на певну операцію або на виготовлення якогось виробу однакова, а розряд робіт на їх виконання різний, тоді розцінка буде тим вищою, чим вищий розряд роботи. Отже, на підприємстві має бути правильна, науково обгрунтована тарифікація робіт.

Відповідно до рішень Зборів Учасників та Статуту Товариства, Генеральний директор може вирішувати питання найму та звільнення працівників, компенсації, умов праці, матеріального стимулювання, робочого часу, відпустки, соціального забезпечення працівників згідно з вимога законодавства України.

Товариство має право найму громадян України, іноземних спеціалістів самостійного встановлення форми, системи ставок та видів оплати праці своїх працівників. Питання трудових відносин, графіку роботи та вихідних, оплати соціальної допомоги та соціального страхування, що оплачуються Товариством, складають компетенцію Генерального директора та мають вирішуватися у відповідності з законодавством України. Соціальні та трудові права працівників Товариства визначаються чинним законодавством.

Товариство вносить кошти до фондів соціального страхування та інші державні фонди у відповідності з вимогами законодавства України. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

Усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (див. додаток 38) (контракту, угоди) чи інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять Трудовий колектив Товариства.

Трудовий колектив Товариства або уповноважений ним орган здійснює без втручання Товариства наступні права:

 • вирішує питання соціального розвитку Товариства;

 • розглядає та затверджує проект колективного договору;

 • вирішує інші питання самоврядування трудового колективу, віднесені до його компетенції чинним законодавством.

До трудового договору на підприємстві має додаватися Положення про оплату праці(див. додаток 39) в якому зазначені форма оплати праці, норми і розцінки оплати праці, доплати за вислугу років, преміальні.

8.8 Первинні документи з обліку праці та її оплати, що складаються відповідальними особами центрів відповідальності. Навести приклади-розрахунки нарахування оплати праці працівникам

Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є Табель обліку робочого часу(див. додаток 40). Він складається в одному примірнику впродовж місяця окремо по виробничих підрозділах і категоріях працюючих. Табельний облік у відділках, на фермах, у бригадах, ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть спеціально призначені працівники або керівники підрозділів. У табелі зазначають посаду працівника, його оклад, вид оплати, суму заробітної плати, табельний номер, код синтетичного і аналітичного обліку. В кінці місяця табель передають у бухгалтерію для нарахування оплати праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...