WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Здійснивши опис контрольних процедур, відповідно результати проведених процедур записуються у робочих документах аудитора, що додаються до аудиторського висновку.

2.7 Проведення аудиту фінансового стану ТзОВ "Цегельний завод "Промінь"

Для здійснення перевірки фінансового стану ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" аудитор проводить перевірку фінансової звітності підприємства за три останні роки. Основні фінансово-економічні показники діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" за 2006–2008 роки подані у табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Основні показники фінансового стану підприємства ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" за 2006–2008 роки

Назва показника

Розрахункова формула

Роки (на кінець звітного періоду)

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Аналіз майнового стану

Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф. 1

ряд. 032 / ряд. 031

0,68

0,69

0,64

Коефіцієнт придатності основних засобів

Ф. 1

ряд. 030/031

0,31

0,3

0,35

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф. 1

(ряд. 220–240+ряд. 150–210

+ряд. 100–140+ряд. 250 + ряд. 270)/

(ряд. 530–610+ряд. 500–520)

1,7

1,64

1,42

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Ф. 1

(ряд. 220–240+ряд. 150–210)/

(ряд. 530–610+ряд. 500–520)

0,37

0,72

0,13

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф. 1

(ряд. 230 + ряд. 240)/(ряд. 530–610+ряд. 500–520)

0,21

0,24

0,0049

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф. 1

ряд. 280 / ряд. 380

1,92

1,79

1,73

Коефіцієнт фінансової автономії

(незалежності)

Ф. 1

ряд. 380 / ряд. 280

0,52

0,56

0,57

Коефіцієнт фінансового левериджу

Ф. 1

ряд. 480 / ряд. 380

0,33

0,17

0,044

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

Ф. 1

(ряд. 380 – ряд. 080)/ряд. 260

0,125

0,21

0,34

Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів

(ряд. 035 (ф. 2))/[0,5 (ряд. 280 гр. 3 (ф. 1)+ряд. 280 гр. 4 (ф. 1))

2,77

2,76

2,98

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

(ряд. 035 (ф. 2))/[0,5 (ряд. 030 гр. 3 (ф. 1)+ряд. 030 гр. 4 (ф. 1))

5,92

6,04

6,85

Коефіцієнт оборотності запасів

(ряд. 040 (ф. 2))/[0,5 (ряд. 100–140 гр. 3 (ф. 1)+ряд. 100–140 гр. 4 (ф. 1))

9,7

9,33

7,85

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

(ряд. 035 (ф. 2))/[0,5 (ряд. 380 гр. 3 (ф. 1)+ряд. 380 гр. 4 (ф. 1))

4,54

5,11

4,79

Здійснивши розрахунок основних показників оцінки фінансового стану підприємства за 2006–2008 року, на основі інформації із звітності підприємства за ці роки (Додаток А), із вище наведеної таблиці ми отримаємо такі висновки:

  • для забезпечення нормальних умов здійснення виробничого процесу та підвищення його ефективності основні засоби підприємства мають відповідати певному технічному стану, тому вище проведений розрахунок коефіцієнта зносу та коефіцієнта придатності основних засобів ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" за проаналізовані роки показав, що за період 2006 по 2007 роки відбувається зростання коефіцієнта зносу та зменшення коефіцієнта придатності на ту саму величину (0,01) внаслідок зростання суми зносу основних засобів при відносно меншому зростанні первісної їх вартості, а за період з 2007 по 2008 роки зменшення коефіцієнта зносу та збільшення коефіцієнта придатності на 0,05, що є наслідком зменшення суми зносу до відносного збільшення первісної вартості основних засобів;

  • загальна платоспроможність підприємства (коефіцієнт загальної ліквідності) свідчить про те, що підприємство своєчасно повертає борги, оскільки значення, коефіцієнтів за аналізовані роки (1,7; 1,64; 1,42) перевищують нормативне значення цього коефіцієнти (1,0–1,5), а це означає що перевищення оборотними активами поточних зобов'язань забезпечує резервний запас для компенсації збитків, що можуть виникнути на підприємстві в разі ліквідації всіх поточних активів;

  • розрахований коефіцієнт швидкої ліквідності (критичної) ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" відображає, що в короткотерміновому періоді підприємство не забезпечить погашення поточних зобов'язань в разі настання критичної ситуації, бо значення даного показника має перевищувати 0,7–0,8, а по проведених розрахунках лише за 2007 рік значення цього показника на підприємстві становить 0,72, відповідно за 2006 рік -0,37, 2008 рік – 0,13, що негативно впливає на діяльність підприємства та пояснюється передусім високою часткою поточних зобов'язань в структурі джерел фінансування;

  • платоспроможність ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" на дату складання балансу відображається через розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності, який за проведеним розрахунком показав, що 2006 та 2007 роки підприємство за негайної потреби може погасити 21–24% своїх поточних зобов'язань, а за 2008 рік цей показник є негативним (становить 0,49%), це пов'язане передусім із кризовою ситуацією;

  • дані проведеного розрахунку коефіцієнта автономії (незалежності) свідчать про те, що за аналізовані роки спостерігається тенденція збільшення частки власного капіталу (0,52; 0,56; 0,57) в загальній сумі усіх джерел фінансування (за три роки збільшення на 5%) й, відповідно, зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Про зменшення такої залежності й зростання фінансової стійкості ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" свідчить також зменшення за 2006–2008 роки на 19% коефіцієнта фінансової залежності (1,92; 1,79; 1,73). Хоча коефіцієнт фінансового левериджу має тенденцію до зменшення (0,33; 0,17; 0,044), яка свідчить про зниження фінансової стійкості підприємства, це значно не впливає на висновок про зростання фінансової стійкості, оскільки цей коефіцієнт використовується в процесі фінансового управління структурою капіталу, при оцінці рівня фінансового ризику. Тенденцію до зростання має коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (0,125; 0,21; 0,34), а це свідчить що за проаналізовані роки підприємство має позитивний фінансовий стан, оскільки розрахункові дані перевищують нормативне значення показника, яке становить 0,1, що ще раз підтверджує висновок про зміцнення фінансового стану підприємства;

  • для забезпечення нормальних умов діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" вимушене тримати певні запаси, що впливає на вилучення частини капіталу з обігу та зменшення прибутковість підприємства, відповідно для визначення тенденції оборотності обігових коштів розраховується коефіцієнт оборотності активів (2,77; 2,76; 2,97), який розраховується як відношення чистого доходу від реалізації до середнього підсумку активу балансу підприємства і характеризує середню кількість поповнень запасами підприємства протягом року. Позитивним є зростання фондовіддачі основних засобів, тобто відбувається збільшення чистого доходу на одиницю основних засобів. Тенденцію зменшення має коефіцієнт оборотності запасів, який свідчить про відносне збільшення виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції. Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує, що протягом 2006–2007 років використання активів, сформованих за рахунок власного капіталу мають позитивне значення, а за 2008 рік цей показник зменшується, що є несприятливим для зростання ділової активності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...