WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

2.5 Методи збору аудиторських доказів

Для того, щоб скласти свою думку про постановку бухгалтерського обліку, вірогідність й об'єктивність облікових даних, ефективність системи внутрішнього контролю аудитор повинен зібрати достатню кількість доказів. Збираючи докази, аудитор використовує обмежену кількість методів їх одержання.

При перевірці грошових коштів використовуються практично всі методи отримання аудиторських доказів, але вони застосовуються до різних об'єктів контролю і для виявлення можливих порушень. Під час аудиту грошових коштів використовуються різні методи й методичні прийоми збирання аудиторських доказів: спостереження чи участь в інвентаризації, формальна перевірка, опитування, нормативно-правова перевірка, зустрічна перевірка, підтвердження, арифметична перевірка, проведення аналізу.

Спостереження чи інвентаризація. Цей процес полягає в спостереженні процесу або процедури інвентаризації, яка виконується іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за підрахунком грошових коштів касиром або перевірка наявності й стану об'єкта шляхом огляду, підрахунку, зважування, обміру тощо.

Формальна перевірка передбачає встановлення повноти і правильності оформлення і наявності підписів на документах, печатки на прибуткових та видаткових касових ордерах, авансових звітах, грошових та товарних чеках тощо. Така перевірка застосовується з метою виявлення фактів підробки документа, дописування, зміни низки реквізитів.

Опитування полягає в пошуку інформації, котру можна отримати від обізнаних осіб підприємства або поза його межами. Опитування можуть варіювати від формальних письмових запитів, адресованих третім особам, до неформального усного опитування працівників підприємства. Відповіді на опитування дають аудитору інформацію, якою він раніше не володів, або підтверджувальні аудиторські докази. Наприклад, опитування можна провести, щоб виявити чи дійсно касир та бухгалтер відповідально виконують свої обов'язки при ведені операцій із грошовими коштами.

Нормативно-правова перевірка полягає у вивченні господарських операцій з точки зору їх відповідності законодавчо-нормативним актам, нормативам, інструкціям. Аудиторська практика засвідчила, що власника дуже часто цікавить не стільки відповідність бухгалтерського обліку прийнятим стандартам, скільки законність та обґрунтованість витрачання грошових коштів. Вона доводить, що господарюючі суб'єкти дуже часто припускають порушень у порядку ведення касових операцій, наприклад, найбільш типовими з яких є нецільове використання готівки, отриманої з установ банку, порушення вимог розрахунків з підзвітними особами, розрахунки з іншими суб'єктами понад установлену суму, невикористання реєстраторів розрахункових операцій.

Підтвердження полягає в отриманні аудитором підтверджувальної інформації, яка міститься в бухгалтерських реєстрах. Наприклад, аудитор, як правило, шукає прямого підтвердження сум поступлених грошових коштів від покупців шляхом спілкування із покупцями підприємства.

Зустрічна перевірка документальних даних проводиться тільки за згоди замовника. Ця перевірка дозволяє знайти випадки крадіжок, що вуалюються шляхом виправлення даних в окремих документах, складання нових, підроблених документів, і заміни ними дійсних, неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій чи не відображення їх у бухгалтерському обліку. Для цього співставляються дані двох і більше примірників одного і того самого документа, які знаходяться у різних підрозділах підприємства чи коли здійснюється використання документів інших підприємств. Наприклад, надходження з банку перевіряються за допомогою звіряння ідентичних сум, записаних у корінцях чеків, виписках банку і прибуткових касових ордерах; надходження виручки вивчається через звіряння сум у прибутково касовому ордері, накладних і рахунках-фактурах, стрічках касового апарата та інше; повернення невикористаних авансів аналізується по прибутково касовому ордері.

Підрахунок полягає у перевірці арифметичної точності первинних документів та реєстрів обліку або у самостійному проведенні підрахунків. Арифметична перевірка застосовується шляхом перерахунку підсумків по документах, сума по Касовій книзі, звіті касира, виписці банку, рахунках коштів у Головній книзі, оскільки часто, при підрахунку трапляються різні помилки, тобто важливим елементом є арифметична перевірка правильності відображення сум на рахунках бухгалтерського обліку і в журналі 1 та у відомостях до нього.

Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв'язків, котрі суперечать іншій інформації, що стосується цієї справи, або відхиляються від показників, які очікуються. Проведення аналізу і оцінки отриманої аудитором інформації, що стосується грошових коштів підприємства, з метою виявлення незвичайних і невірно записаних у бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, визначення причин помилок і перекручувань та відхилень і з'ясування причин цих відхилень. Прикладом може бути аналіз оцінки платоспроможності підприємства, аналіз звіту про рух грошових коштів.

2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень під час проведення аудиту грошових коштів

Для виявлення можливих порушень чи зловживань розроблений певний набір контрольних процедур, які застосовуються аудитором під час проведення аудиту грошових коштів подано у табл. 2.2

Таблиця 2.2. Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при аудиті грошових коштів

Методи збору аудиторських доказів

Аудиторські процедури

Мета проведення контрольної процедури

Джерела інформації

Опис техніки виконання

Спостереження чи інвентаризація

Перевірка наявності й стану коштів шляхом огляду, перерахунку та підрахунку

Встановлення дійсної наявності готівки в касі

Касовий звіт, прибуткові і видаткові касові документи, які знаходяться в касі

Інвентаризація каси

Формальна перевірка

Перевірка наявності підписів і печаток на прибуткових та видаткових касових ордерах, авансових звітах, грошових та товарних чеках

Встановлення повноти і правильності оформлення

Прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти, грошові чеки та ін.

Перегляд оригіналів документів

Опитування

Перевірка правильності дотримання посадових обов'язків касиром та бухгалтером (чи не існує між ними домовленостей у підробці документів)

Встановлення чи відповідально виконують свої обов'язки касир та бухгалтер при ведені операцій з коштами

Посадові інструкції

Опитування працівників

Нормативно-правова перевірка

Перевірка

законності та обґрунтованості витрачання коштів

Встановлення доцільності використання коштів

Первинні касові документи, Журнал реєстрації касових ордерів, Журнал реєстрації виданих доручень, реєстрація платіжних відомостей, авансові звіти, Звіт касира, Касова книга

Перегляд оригіналів документів

Підтвердження

Перевірка правильності одержаної інформації, яка міститься в бухгалтерських реєстрах

Підтвердження сум поступлених грошових коштів від покупців

Первинні касові документи, розрахункові реєстри

Перегляд оригіналів документів

Зустрічна перевірка

Перевірка записів у різних документах

Виявлення пору-шень здійснених шляхом виправ-лення даних в окремих доку-ментах, складання підроблених документів, і заміни ними дійсних.

Виписка банку, корінцях чеків прибутковий касовий ордер, накладні, рахунки-фактури, авансові звіти

Звіряння ідентичних сум, у двох і більше документах

Арифметична перевірка

Перевірка арифметичної точності первинних касових документів та реєстрів обліку

Відображення правильності сум на рахунках бухгалтерського обліку і в журналі 1 та у відомостях до нього

Звіт касира, Касова книга, Головна книга, Журнал 1, первинні касові документи, авансові звіти

Вибірковий перерахунок сум коштів

Проведення аналізу

Перевірка платоспроможності підприємства та аналіз звіту про рух грошових коштів

Встановлення перекручувань та відхилень при проведенні аналізу коштів

Баланс, Звіт про рух грошових коштів

Розрахунок абсолютних та відносних відхилень та оцінка платоспроможності


 
 

Цікаве

Загрузка...