WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Використовуючи шкалу оцінювання ризиків, яка наведена у табл. 1.4, можна оцінити середній рівень підприємницького ризику, який співпадає з властивим ризиком і дорівнює 41% (570%/14).

Таблиця 1.4. Критерії оцінки

Рівень оцінки

Значимість рівня оцінки

Низький

0 – 33%

Середній

34 – 66%

Високий

67 – 100%

Ризик не виявлення помилок полягає в тому, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки за залишками на певному рахунку і за певною операцією. Тому варто прийняти значення даного ризику 15%.

Для визначення ризику невідповідності системи внутрішнього контролю формується запитальник аудитора, який містить тести для перевірки і наведений у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5. Тести перевірки системи внутрішнього контролю ТзОВ "Цегельний завод "Промінь"

Запитання

Варіант відповіді

Інформація або документи, які необхідно перевірити

Аудитор-ська процедура

Висновок про систему внутрішнього контролю

1. Чи є відділ внутрішнього контролю на підприємстві?

а) Так;

б) Ні.

Положення про відділ внутрішнього аудиту

Перевірка документів

Високий (90%)

2. Рівень кваліфікації працівників підприємства?

а) кваліфіковані працівники;

б) працівники з невисоким рівнем кваліфікації;

в) не кваліфіковані працівники.

Документи про освіту працівника, трудова книжка, особова справа

Перевірка документів

Середній (35%)

3. Яка періодичність проведення контролю?

а) 1 раз на місяць;

б) 1 раз на квартал;

в) 1 раз на півріччя;

г) 1 раз на рік;

д) ніколи.

Акти перевірки

Перевірка документів

Високий (90%)

4. Відповідність наявної документації вимогам чинного законодавства?

а) повністю відповідає;

б) частково невідповідає;

в) не відповідає повністю.

Документація підприємства

Перевірка документів

Низький (10%)

5. Чи є ефективними процедури внутрішнього контролю?

а) помилки повністю виправляються;

б) помилки частково виправляються;

б) помилки не виправляються.

Акти перевірки

Перевірка документів, зіставлення

Середній (50%)

6. Чи враховувались попередні результати перевірок до вдосконалення діяльності підприємства?

а) враховувались;

б) частково враховувались;

в) не враховувались.

Документація, де враховані результати попередніх перевірок

Перевірка документів, зіставлення

Середній (50%)

7. Яка форма ведення обліку грошових коштів?

а) облік ведеться вручну;

б) напівавтоматизовано;

в) облік повністю ведеться автоматизавано

Документація з обліку грошових коштів

Перевірка документів

Низький (10%)

8. Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи касира?

а) Так;

б) Ні.

Посадова інструкція касира, Договір про матеріальну відповідальність

Перевірка документів

Високий (80%)

9. Чи здійснюється раптова інвентаризація коштів в касі?

а) Так;

б) Ні.

Акт інвентаризації каси

Перевірка документів

Середній (45%)

10. Коли і ким проводиться інвентаризація каси?

а) щомісячно та в кінці року комісією, призначеною наказом керівника;

б) щоквартально та в кінці року комісією, призначеною наказом керівника;

Інвентаризацій-ний опис

Перевірка фактичної наявності грошових коштів в касі

Низький (20%)

11. Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на поточний рахунок на підставі записів із касової книги, чеків і виписок банку?

а) Так;

б) Ні.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, Касова книга, Грошовий чек

Перевірка документів

Середній (40%)

12. Чи здійснюється нумерація видаткових і прибуткових касових ордерів у встановленому порядку?

а) Так;

б) Ні.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Перевірка документів

Середній (65%)

13. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?

а) Так;

б) Ні.

Касова книга, звіт касира

Перевірка документів, зіставлення

Середній (45%)

14. Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи?

а) Так;

б) Ні.

Звіт касира

Перевірка документів, зіставлення

Середній (35%)

15. Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі?

а) Так;

б) Ні.

Розрахунок ліміту каси

Перевірка документів

Високий (75%)

За результатами проведених тестів невідповідності системи внутрішнього контролю, поданих у табл. 1.5, відповідно рівень системи внутрішнього контролю становитиме 49,3% (740%/15), а ризик системи контролю 50,7%.

Загальний аудиторський ризик становитиме:

АР = ВР*РК*РН = 0,41*0,507*0,15 = 0,0312 (3,12%)

Отже, загальна величина аудиторського ризику при здійсненні аудиторської перевірки ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" становитиме 3,12%, що відповідає прийнятій величині загального аудиторського ризику, що становить 1–5% (0,01–0,05).

1.5 Планування проведення аудиту грошових коштів

Процес планування майбутньої перевірки аудитор розпочинає після проведення попередніх переговорів та укладення договору на проведення аудиту ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", який наведено в Додатку Б.

Проведення аудиторської перевірки, в тому числі і перевірки грошових коштів та оцінки платоспроможності підприємства, аудитор використовує план перевірки. Аудитор зобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури. Планування аудиту передбачає визначення його стратегії і тактики, складання загального плану аудиторської перевірки, побудову аудиторської програми і аудиторські процедури, оцінювання обсягу аудиторського контролю План перевірки аудитор формує самостійно або він може мати рекомендований вигляд, сформований аудиторською компанією. Використання плану аудиту дає змогу організувати, систематизувати та полегшити роботу перевіряючого. Для перевірки діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" план аудиту поданий у Додатку В.

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, що аудитор має можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. Програма аудиту– це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальною інструкцією для асистентів аудитора та рядових учасників перевірки, який також є засобом контролю за якістю їх роботи. Програма повинна бути настільки деталізованою, щоб можна було використовувати її як інструкцію для виконавців аудиту, які беруть участь у перевірці. У програмі аудиту види, зміст та час проведення процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Вона містить перелік об'єктів аудиту по його напрямкам, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторських процедур. Для ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" розроблена програма аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності підприємства (Додаток Д).

2. Методика аудиторської перевірки грошових коштів та платоспроможності ТЗОВ Цегельний завод "Промінь"

2.1 Опис альтернативних облікових рішень щодо грошових коштів

Облік і звітність підприємства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV та інших нормативно-правових актів. Перевірки фінансової діяльності підприємства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією підприємства та/або аудиторами. [1, с. 47]


 
 

Цікаве

Загрузка...