WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

  • Кооператив "Мрія" (виробництво цегли);

  • ПП "Воютицький цегельний завод";

  • Яворівський цегельний завод ТзОВ "Глиниця".

Відповідно до розглянутої нами характеристики підприємства ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", основна діяльність підприємства здійснюється в сфері виробництва будівельних матеріалів. На підприємстві для здійснення виробництва організовується процес виробництва та структура, для забезпечення основної діяльності.

Для того щоб з'ясувати загальний стан справ на ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", у його виробничо-технічних, комерційних, соціальних, господарсько-фінансової сферах необхідно провести аналіз основних техніко-економічних показників, що містить у собі аналіз вихідної інформації, аналіз виробництва і реалізації (обсягів продажів продукції), аналіз праці й оплати, узагальнені дані аналізу. Цей аналіз проводиться з метою визначення загального фінансового стану справ на підприємстві (табл. 1.2). Джерелами інформації для аналізу служать бухгалтерські звіти (Додаток А).

Таблиця 1.2. Основні техніко-економічні показники ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" за 2006–2008 роки

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення (+,–)

2007 до 2006

2008 до 2007

абсолютне

відносне (%)

абсолютне

відносне (%)

Величина активів, тис. грн.

724

764

1024

+40

+5,5

+260

+34,3

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47

62

2

+15

+31,9

-60

-96,7

Власний капітал, тис. грн.

376

427

591

+51

+13,6

+164

+38,4

Зобов'язання, тис. грн.

348

337

433

-11

-3,16

+96

+28,5

Виробнича потужність, млн. шт.

3,7

3,9

4,8

+0,2

+5,4

+0,9

+23,7

Реалізована продукція (обсяг продажів), тис. грн

2463

3199

4308

+736

+29,9

+1109

+34,6

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1890

2438

3224

+548

+29

+786

+32,2

Прибуток (збиток) до оподатковування, тис. грн.

41

49

106

+8

+19,5

+57

+116,3

Чисельність працюючих, чол.

101

101

106

-

-

+5

+4,95

Витрати на оплату праці, тис. грн.

790

1021

1444

+231

+29,2

+423

+41,4

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" свідчить, що показники у 2007 році порівняно з 2006 роком значно покращилися та відповідно у 2008 році до 2007 року. Із даних табл. 1.2 видно, що випуск продукції, тобто виробнича потужність в 2008 році склала 4,8 млн. шт., що на 23,7% більше, ніж у 2007 році. Власний капітал підприємства за два останні роки зростає і півтори рази, тоді як у 2007 році зобов'язання зменшуються, але уже у 2008 році вони значно зростають, що характеризує негативну тенденція для підприємства. Обсяги продажу зросли у 2008 році збільшились на 34,6% в порівнянні із 2007 роком, а у 2007 року до 2006 на 29,9%, також відповідно відбувається зростання показників собівартості продукції на 786 тис. грн у 2008 році, а у2007 році на 548 тис. грн. Це зв'язано насамперед з активною діяльністю підприємства по розширенню ринків збуту. Вартість активів підприємства значно збільшилася по відношенні 2008 до 2007 року на 260 тис. грн., як відповідно у 2007 до 2006 року лише на 40 тис. грн., дане зростання пов'язане із скороченням дебіторської заборгованості та збільшенням запасів у 2008 році. Наявність у підприємства найліквідніших активів, тобто грошових коштів у 2007 році збільшилась на 31,9%, тоді як у 2008 році значно зменшилась на 96,7%, зменшення грошових коштів підприємства безпосередньо пов'язане із зменшенням купівельної спроможності населення, що являється основним споживачем продукції. За період 2006–2008 років збільшилася чисельність персоналу ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" на 5%. У 2006–2008 роках спостерігається ріст показника ефективності витрати на оплату праці на 41,4% у 2008 році та на 29,2% у 2007 році, тобто тенденція збільшення витрат на оплату праці за два роки зростає в 2 рази. Прибуток підприємства до оподаткування у 2008 році збільшується на 57 тис. грн., тоді як у 2007 році на 8 тис. грн.

Проведений аналіз основних техніко-економічних показників ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" протягом аналізованих звітних періодів свідчить про розвиток підприємства, не зважаючи на кризову ситуацію в економіці держави.

1.4 Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик

Національні нормативи аудиту визначають ризик аудиту або загальний ризик як такий, коли аудитор може висловити неадекватну думку в документах бухгалтерської звітності, в якій існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень. Ризик аудиту має три складові частини:

  • властивий ризик;

  • ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю;

  • ризик невиявлення помилок та перекручень [14, с. 106].

Під час здійснення аудиту коштів дуже важливим є визначення величини загального аудиторського ризику, який можна розрахувати за такою моделлю (1.1):

АР = РК*РН*ВР (1.1)

де АР – загальний ризик аудиту; ВР – властивий ризик; РК – ризик системи контролю; РН – ризик невиявлення помилок.

Для визначення властивого ризику використовуємо анкету оцінки підприємницького ризику, подану у табл. 1.3.

Таблиця 1.3. Анкета оцінки підприємницького ризику ТзОВ "Цегельний завод "Промінь"

Чинник ризику

Оцінка чинника ризику

Рівень підприємницького ризику

Визначення економічної ситуації, в якій функціонує підприємство

Депресія

Високий (90%)

Визначення галузі функціонування підприємства

Нестабільна

Високий (85%)

Політика управління на підприємстві

Активна

Середній (50%)

Система контролю на підприємстві

Середній контроль

Середній (45%)

Результати аудиту минулих років

Позитивний висновок

Низький (30%)

Частота змін керівництва

Дуже рідко

Низький (15%)

Фінансовий стан підприємства

Нестійкий

Високий (75%)

Ймовірність виникнення судових спорів

Мала ймовірність

Низький (15%)

Репутація управлінців і власників

Середній рівень

Середній (45%)

Досвід роботи

Кваліфіковані працівники

Середній (45%)

Власність

Колективна

Низький (25%)

Розуміння клієнтом ролі та відповідальності аудиту

Висока компетентність у галузі аудиту

Низький (15%)

Місце розташування компанії

Не залежить від розміщення споживачів

Середній (35%)


 
 

Цікаве

Загрузка...