WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Висновки

Аудит грошових коштів передбачає перевірку операцій підприємства, пов'язаних з обігом готівки, рухом коштів на рахунках в банку в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно з чинним законодавством.

У курсовій роботі описано організацію та методику аудиту грошових коштів та оцінку платоспроможності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", відображена нормативна база, яка використовується для організації перевірки, здійснена характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз нормативно-законодавчих актів з організації обліку грошових коштів в Україні дозволяє сказати, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо обліку грошових коштів в основному відповідає потребам підприємства, щодо базового підприємства, то облікова політика фірми забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності і регулюється наказом про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику. Негативним моментом в організації обліку грошових коштів, є лише його ведення вручну, тобто не запроваджено автоматизаціїна обліку на ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", тому пропонується здійснення автоматизації обліку.

На основі техніко-економічних показників можна сказати, що у 2008 році випуск продукції зріс на 0,9 млн. шт., або на 23,7% зросли також обсяги продажу на 34,6% в порівнянні із 2007 роком, а у 2007 року до 2006 на 29,9%, зменшилась собівартість реалізації продукції. Вартість активів підприємства збільшилася на 260 тис. грн, за рахунок погашення дебіторської заборгованості, найліквідніших активів, тобто грошові кошти зменшилась на 96,7%, що безпосередньо пов'язане із зменшенням купівельної спроможності населення.

Проведений аналіз основних техніко-економічних показників ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" протягом аналізованих звітних періодів свідчить про розвиток підприємства, не зважаючи на кризову ситуацію в економіці держави.

Проведена оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик. Незважаючи на величезне значення контролю за витрачанням коштів на підприємстві практично відсутня система внутрішнього контролю, тому пропонується введення системи внутрішнього контролю для забезпечення розвиток підприємства.

Розгляд методики аудиторської перевірки грошових коштів та оцінки платоспроможності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" дає інформація про облікову політику, первинні документа та реєстри обліку аудиту грошових коштів, тобто доцільним для підприємства є застосування більш чітких позиці вданих сферах нових форм документів та способів їх ведення, щодо методика здійснення аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і проведення аналізу платоспроможності, отримані результати свідчать про зменшення коефіцієнтів ліквідності, що являє негативну тенденцію для діяльності підприємства. За результатами аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності оформлено аудиторський звіт та висновок.

Оскільки облік на підприємстві здійснюється вручну, доцільним є введення автоматизації, що значно полегшить роботу для бухгалтерії підприємства, а також при проведенні перевірки для аудитора.

Отже, у курсовому проекті були вирішені такі основні завдання:

– Розкрито теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів;

– Розглянуто методику аудиторської перевірки грошових коштів та здійснено оцінку платоспроможності даного підприємства;

– Складено аудиторський звіт та висновок за результатами розгляду аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності;

– Відображено особливості проведення аудиту за умови комп'ютерної обробки інформації.

Список використаних джерел

 1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 №3125-XII.

 2. Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. №1776.

 3. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій: Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. №51

 4. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995 р. №436/95.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00 р. №15 і 30.11.00 р. №304.

 6. Положення про ведення касових операцій в національній валютів Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. №637.

 7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69.

 8. Інструкція Національного банку України №4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" затвердена постановою Правління Національного банку України від 13.10.97 р. №335.

 9. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №69.

 10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – Аудиторська палата України, К., 1999 – 275с

 11. Правила визначення платоспроможності банкнот і монет, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 р. за №152 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 16.04.99 р. за №242/3535.

 12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. -672 с.

 13. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс – Клуб", 2001.-832 с.

 14. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – 2-ге вид., перероб. Та доп.. – Житомир, 20002.672 с.

15. Дорош Н.І. "Аудит: методологія та організація" – К.:2000. – 402 с.

16. Загородній А.Г., Єлісеєв А.В., Корягін М.В. та ін. Аудит: Теорія і практика: Навч. посібник – Львів: Видавництво Національного університету "львівська політехніка", 2003. – 364 с.

17. Кіндрацька Г. І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За редакцією А.Г. Загороднього. Серія "Дистанційне навчання". – №31. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 428 с.

18. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 1. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. Посібник. – К.:Каравела, 2004. 568 с.

 2. Облік, аналіз та аудит: Навч. посібник. – К., Кондор, 2008. – 618 с.

 3. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Є. Організація та методика проведення аудиту підприємницької діяльності: Навч. посібник/ за ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

 4. Полякова Л.М. та ін. Аудит: Навч. посібник/ Л.М. Полякова, М.В. Корягін, В.І. Воськало, В.М. Чубай. – серія "Дистанційне навчання". – №21. – Львів: Видавництво Національного університету "львівська політехніка", 2004. – 248 с.

 5. Савченко В.Я. Аудит: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

 6. Сопко В.В. та ін. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практичний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: ВД "Професіонал": 2006. – 576 с.

 7. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посібник. – К., 2002. – 223 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...