WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Слід зауважити, що в зарубіжній практиці в аудиторській діяльності використовуються системи підтримки прийняття рішень при наданні послуг по бізнес-діагностиці, приватизації, дослідженні ринків, оцінці бізнесу, а також експертні системи при моніторингу клієнтів, плануванні аудиту, вибірці, підготовці фінансової звітності.

2) Спеціальні інформаційні системами аудиту. На даний час деякими аудиторськими фірмами розробляються спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньофірмових стандартів. Можливості таких систем можна розглянути на прикладі системи "Асистент аудитора", розробленої фірмою "Сервіс-Аудит", яка є професійною інформаційно-довідковою системою, інтегровану в інформаційно-пошукову систему (ІПС) "Кодекс". Система складається з чотирьох умовно незалежних тематичних розділів:

  • розділ І "Плани і програми аудиту" містить бланки документів, які слід формувати до того, як підписаний договір на проведення аудиту, зразки договорів на різні види аудиторських послуг, методичні матеріали, які можуть використовуватися для розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми і інше. Анкети-питальники, які входять в цей розділ, можуть застосовуватися не лише аудиторськими фірмами. За їх допомогою служби внутрішнього аудиту або фінансово-економічні служби підприємства можуть провести тестування системи внутрішнього контролю і організації бухгалтерського обліку.

  • розділ ІІ "Робочі документи аудитора" містить анкети-питальники за різними розділами бухгалтерського обліку. Вони покликані допомогти при виконанні аудиторських процедур і тестуванні окремих ділянок обліку на підприємстві. В цей же розділ включені також методичні матеріали, покликані допомогти в підготовці оформлення заключення за підсумками аудиторської перевірки.

  • розділ ІІІ "Консультант аудитора" містить довідкові таблиці по питанням бухгалтерського обліку, оподаткування фінансового аналізу діяльності підприємств, а також оформлені у вигляді таблиць нормативи, ставки, індекси, які використовуються для розрахунку показників окремих господарських операцій, сум податків.

  • Розділ ІV "Основні нормативні документи" носить довідковий характер і включає основні законодавчі і нормативні відомчі акти, які регулюють аудиторську діяльність і порядок ведення бухгалтерського обліку.

Бази даних системи "Асистент Аудитора" представляють собою набір аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет-запитальників, бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Більша частина документів, включених в бази даних, є оригінальними авторськими розробками, створеними спеціалістами з великим практичним досвідом аудитора.

Відомі і інші підходи і розробки в цій області. Одна з них включає два блока: систему комп'ютеризації зовнішнього аудиту і систему комп'ютеризації внутрішнього аудиту.

Комп'ютерна система для зовнішнього аудиту повинна відрізнятися універсальністю. Вона привноситься на об'єкт аудиту зовні, а тому повинна враховувати загальні стандарти і володіти здатністю настройки на операційні середовища комп'ютерів клієнтів. Як всяка система обробки вона включає функціональну і забезпечуючі частини. Функціональна частина системи представлена такими комплексами задач: "Адміністрація", "Персонал", "Звітність", "Консультації".

Комплекс "Адміністрація" призначений для реалізації функції оцінки ефективності дій керівництва у виборі стратегії фінансово-господарської діяльності і поточних розв'язків у звітному періоді. Тут рішаються задачі аудиту позичкових засобів, фінансової міцності, гнучкості стратегії розвитку, фінансової стійкості, платоспроможності, комплексного аудиторського аналізу.

Комплекс "Персонал" служить оцінці існуючих на підприємстві систем обліку фінансово-господарських операцій, а також виявленню навмисних чи випадкових помилок облікового персоналу. Виділяються дві групи задач. Перша група задач призначена для перевірки бухгалтерської документації. Друга група аналізує фінансові операції по ділянках: аудит обліку основних засобів, аудит обліку валютних засобів і розрахункових операцій, аудит джерел засобів підприємства, аудит обліку затрат на виробництво, аудит обліку праці і заробітної плати.

Комплекс "Звітність" забезпечує перевірку фінансової і іншої звітності, контроль узгодженості показників звітної документації, контроль правильності розрахунків.

Комплекс "Консультації" призначений для вироблення і обґрунтування дій адміністрації в наступний період. Склад задач цього комплексу визначається складом задач комплексу "Адміністрація", але при цьому виробляються консультаційні поради по покращенню стану справ в наступний період по кожній задачі.

Комп'ютерна система внутрішнього аудиту більш спеціалізована і відображає особливості конкретних організацій. Вони стаціонарні і більш розвинуті. Система включає два комплекси задач: "Документація" і "Консультування".

Комплекс "Документація" призначений для перевірки правильності відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерських документах і звітності. Задачі цього комплексу аналогічні задачам комплексів "Персонал" і "Звітність" системи зовнішнього аудиту.

Комплекс "Консультування" дозволяє на основі звітності підприємства визначити напрямки його розвитку і надає допомогу в прийнятті управлінських рішень. Він включає задачі комплексного діагностування: фінансового стану, рентабельності, фінансово-майнового стану.

Створюватися система внутрішнього аудиту може на базі локальних файлів, баз даних, баз знань. Останні системи відносяться до розряду інтелектуальних, вони реалізуються на базі експертних систем. Експертна система для внутрішнього аудиту включає стандартні блоки (базу знань, блок набуття знань, блок логічних висновків, блок пояснень), а також нестандартні блоки (блок локального діагнозу і блок загального діагнозу). Останні блоки містять знання експертів по аудиту у вигляді правил, які дозволяють визначити діагноз і одержати рецепт "лікування" підприємства, тобто перелік мікропідприємств, дій, процедур для виходу із складної економічної ситуації.

Переваги застосування комп'ютерної техніки при проведенні аудиту можна згрупувати за наступними категоріями:

  • зменшення кількості даних, що оброблюються в ручну. Облікові реєстри містять інформацію щодо проміжних і кінцевих підсумків. Перевірку таких підсумків можна легко здійснити за допомогою комп'ютерної техніки. У результаті в аудитора з'являється час для детальнішої перевірки документів;

  • економія часу на виконання одноманітних прийомів порівняння фактичних даних з обліковими;

  • в автоматичному порядку перевірка тотожності чи взаємної ув'язки показників різних форм звітності;

  • зберігання і багаторазове використання отриманих даних;

  • здійснення попередньої оцінки результатів робіт за відхиленнями.


 
 

Цікаве

Загрузка...