WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

виконання певних доручень.
На субрахунку 325 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум'' обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.
На субрахунку 326 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів'' обліковуються кошти спеціального фонду в частині інших позабюджетних коштів установ.
На субрахунку 327 ''Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів'' обліковуються кошти сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні.
Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування - за кредитом.
Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональноїкласифікації видатків.
33 ''Інші кошти''
Рух i наявнiсть коштiв, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування i т. ін., оплачених путiвках у будинки вiдпочинку, санаторiї, турбази, у повiдомленнях на поштовi перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок i вкладишах до них та в iнших грошових документах, облiковуються на рахунку 33 ''Інші кошти'', який розподiляється на субрахунки:
331''Грошові документи в національній валюті'';
332 ''Грошові документи в іноземній валюті'';
333 ''Грошові кошти в дорозi в національній валюті'';
334 ''Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті''.
На субрахунку 331 ''Грошові документи в національній валюті'' обліковуються грошові документи установи в національній валюті.
На субрахунку 332 ''Грошові документи в іноземній валюті'' ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.
На субрахунку 333 ''Грошові кошти в дорозi в національній валюті'' облiковуються кошти, які перерахованi в останнi днi мiсяця на реєстраційні/поточнi рахунки, але будуть зарахованi в наступному мiсяцi.
На субрахунку 334 ''Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті'' обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.
34 ''Короткострокові векселі одержані''
Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:
341 ''Векселі, одержані в національній валюті'';
342 ''Векселі, одержані в іноземній валюті''.
На субрахунку 341 ''Векселі, одержані в національній валюті'' обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.
На субрахунку 342 ''Векселі одержані в іноземній валюті'' обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.
Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування - за кредитом.
35 ''Розрахунки з покупцями та замовниками''
На рахунку 35 ''Розрахунки з покупцями та замовниками'' облiковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконанi роботи i надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.
Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.
На субрахунку 351 ''Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослiднi роботи'' облiковуються аванси, одержанi вiд замовникiв у рахунок виконання науково-дослiдних робiт за договорами.
Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 ''Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів'' або 323 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів''.
За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 ''Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті'' записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.
36 ''Розрахунки з різними дебіторами''
На рахунку 36 ''Розрахунки з різними дебіторами'' обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:
361 ''Розрахунки в порядку планових платежів'';
362 ''Розрахунки з підзвітними особами'';
363 ''Розрахунки з відшкодування завданих збитків'';
364 ''Розрахунки з іншими дебіторами''.
На субрахунку 361 ''Розрахунки в порядку планових платежів'' обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.
На субрахунку 362 ''Розрахунки з підзвітними особами'' обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.
На субрахунку 363 ''Розрахунки із відшкодування завданих збитків'' обліковуються суми недостач i крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, суми збиткiв за псування матерiальних цiнностей, вiднесенi на рахунок винних осiб, та iншi суми, що пiдлягають утриманню в установленому порядку.
На субрахунку 364 ''Розрахунки з іншими дебіторами'' обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.
Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.
Клас 4. Власний капітал
Рахунки класу 4 ''Власний капітал'' застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.
40 ''Фонд у необоротних активах''
На субрахунку 401 ''Фонд у необоротних активах за їх видами'' облiковуються вкладення у фонд основних засобiв, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи.
Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 ''Необоротні активи'' та кредитом субрахунків класу 3 ''Кошти, розрахунки та інші активи'' та класу 6 ''Поточнi зобов'язання''. Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 ''Витрати''.
При безоплатному отриманні необоротних активів проводиться запис у кредит субрахунків 401 і відповідного субрахунку рахунку 13 ''Знос необоротних активів'' і в дебет відповідних субрахунків класу 1 ''Необоротні активи''.
При вибутті, ліквідації і безоплатній передачі необоротних активів дебетуються субрахунок 401 і відповідний субрахунок рахунку 13 ''Знос необоротних активів'' (на суму зносу) і кредитуються

 
 

Цікаве

Загрузка...