WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

господарського інвентарю, багаторiчних насаджень, якi досягли експлуатацiйного вiку.
Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки i споруди, якi є унiкальними пам'ятками архiтектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, дiючі i недiючі моделі, макети та iнші наочні посiбники, що знаходяться в кабiнетах та лабораторiях i використовуються для учбових та наукових цiлей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторiчні насадження, щоне досягли експлуатацiйного вiку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.
На субрахунку 132 ''Знос інших необоротних матеріальних активів'' обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного свiту (в зоопарках та iнших аналогiчних установах), музейні i художнi цiнності, бiблiотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, бiлизну, постiльні речі, одяг та взуття, природні ресурси.
На субрахунку 133 ''Знос нематеріальних активiв'' обліковується знос нематеріальних активів.
Знос не визначається за необоротними активами установ, якi знаходяться за кордоном.
За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 ''Фонд у необоротних активах за їх видами'' нараховується знос на необоротні активи.
Клас 2. Запаси
На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.
20 ''Виробничі запаси''
На рахунку 20 ''Виробничі запаси'' облiковується обладнання, яке пiдлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будiвельнi матерiали, конструкцiї, деталi та iншi матерiальнi цiнностi, придбанi за рахунок коштiв, видiлених на капiтальне будівництво, матерiали для науково-дослiдних робiт, а також спецiальне обладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарськими договорами. Він розподiляється на субрахунки:
201 ''Сировина і матеріали'';
202 ''Обладнання, конструкції і деталі до установки'';
203 ''Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами'';
204 ''Будiвельнi матерiали'';
205 ''Інші матеріали''.
На субрахунку 201 ''Сировина і матеріали'' облiковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.
На субрахунку 202 ''Обладнання, конструкції і деталі до установки'' облiковуються будiвельнi конструкцiї i деталi, зокрема: металевi, залiзобетоннi i дерев'янi конструкцiї, блоки i збiрнi частини будiвель i споруд; збiрнi елементи; обладнання для опалювальної, вентиляцiйної, санiтарно-технiчної системи (опалювальнi котли, радiатори i т.ін.). На цьому субрахунку також облiковуються вiтчизняне та iмпортне обладнання, що потребує монтажу i призначене для встановлення, та iншi матерiальнi цiнностi, необхiднi для будiвництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дiю тiльки пiсля зiбрання його частин i прикрiплення до фундаменту або опор будiвель i споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається i контрольно-вимiрювальна апаратура або iншi прилади, призначенi для монтажу в складi встановленого обладнання.
На субрахунку 203 ''Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами'' у науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах облiковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачi його до наукового пiдроздiлу.
На субрахунку 204 ''Будiвельнi матерiали'' облiковуються будiвельнi матерiали, що придбанi за рахунок коштiв, призначених на капiтальне будiвництво, i використовуються в процесi будiвельних та монтажних робiт.
До будiвельних матерiалiв належать:
1) силiкатнi матерiали (цемент, пiсок, гравiй, вапно, камiнь, цегла, черепиця); лiсовi матерiали (лiс круглий, пиломатерiали, фанера i т.ін.); будiвельний метал (залiзо, жесть, сталь, цинк листовий i т.ін.); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби i т.ін.);
2) санiтарно-технiчнi матерiали (крани, муфти, трiйники i т.ін.); електротехнiчнi матерiали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провiд, запобiжники, ізолятори тощо); хiмiчно-москательнi (фарба, олiфа, толь i т.ін.) та iншi аналогiчнi матерiали.
На цьому субрахунку в пiдсобних сiльських господарствах облiковується посадковий матерiал, придбаний за рахунок капiтальних вкладень для закладення садiв, ягiдникiв, виноградникiв тощо.
На субрахунку 205 ''Інші матеріали'' облiковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201-204.
На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 ''Кошти, розрахунки та інші активи'' або 6 ''Поточні зобов`язання''.
За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 ''Витрати''.
21 ''Тварини на вирощуванні і відгодівлі''
На рахунку 21 ''Тварини на вирощуванні i вiдгодiвлi'' обліковуються усі види тварин i тварини на вiдгодiвлi, птахи, кролі, хутровi звiрi, сiм'ї бджiл незалежно вiд їх вартостi з розподілом на субрахунки:
211 ''Молодняк тварин на вирощуванні'';
212 ''Тварини на відгодівлі'';
213 ''Птиця'';
214 ''Звірі'';
215 ''Кролі'';
216 ''Сім'ї бджіл'';
217 ''Доросла худоба, вибракувана з основного стада'';
218 ''Худоба, прийнята від населення для реалізації''.
На субрахунку 211 ''Молодняк тварин на вирощуванні'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:
1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;
2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;
3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;
4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;
5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).
Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.
На субрахунку 212 ''Тварини на відгодівлі'' ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю

 
 

Цікаве

Загрузка...