WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

наукових цілей
12 Нематеріальні активи 121
122 Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
13
Знос необоротних активів 131
132
133 Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів
Клас 2. Запаси
1 2 3 4
20
Виробничі запаси
201
202
203
204
205 Сировина і матеріали
Обладнання, конструкції і деталі до установки
Спецобладнання для науково-дослідних робіт
за господарськими договорами
Будівельні матеріали
Інші матеріали
21
Тварини на вирощуванні
і відгодівлі 211
212
213
214
215
216
217
218 Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім`ї бджіл
Доросла худоба, вибракувана з основного стада
Худоба, прийнята від населення для реалізації
1 2 3 4
22 Малоцінні та швидкозно-шувані предмети 221
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що
знаходяться на складі і в експлуатації
23 Матеріали і продукти харчування 231
232
233
234
235
236
237
238
239 Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев'язувальні засоби
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Тара
Матеріали в дорозі
Запасні частини до машин і обладнання
Інші матеріали
24 Готова продукція 241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень
25 Продукція сіль-ськогосподар-
ського виробництва 251 Продукція підсобних (навчальних) сільських
господарств
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса 301
302 Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті
31
Рахунки в банках
311
312
313
314
315
316
317
318
319 Поточні рахунки на видатки установи
Поточні рахунки для переведення підвідомчим
установам
Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів
Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями
Поточні рахунки для обліку депозитних сум
Поточні рахунки для обліку інших позабюд-
жетних коштів
Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
32
Рахунки в казначействі
321
322
323
324
325
326
327
Реєстраційні рахунки
Особові рахунки
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
спеціальних коштів
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
сум за дорученнями
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
депозитних сум
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
інших позабюджетних коштів
Реєстраційні рахунки сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
33 Інші кошти 331
332
333
334 Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
1 2 3 4
34 Короткостро-кові векселі одержані 341
342 Векселі, одержані в національній валюті
Векселі, одержані в іноземній валюті
35 Розрахунки з покупцями та замовниками 351 Розрахунки із замовниками з авансів на
науково-дослідні роботи
36
Розрахунки з різними дебіторами
361
362
363
364 Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
Розрахунки з іншими дебіторами
Клас 4. Власний капітал
1 2 3 4
40
Фонд у необоротних активах 401
Фонд у необоротних активах за їх видами
41 Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42 Результати виконання бюджетів 421 Результати виконання сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкування)
бюджетів
43 Результати виконання кошторисів 431
432
Результат виконання кошторису за загальним фондом
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44 Результати переоцінок 441
442 Переоцінка матеріальних активів
Інша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов`язання
1 2 3 4
50 Довгострокові позики 501
502
503 Довгострокові кредити банків
Відстрочені довгострокові кредити банків
Інші довгострокові позики
51
Довгострокові векселі видані 511
Видані довгострокові векселі
52 Інші довгострокові зобов'язання 521 Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Клас 6. Поточні зобов`язання
1 2 3 4
60
Короткостро-кові позики 601
602
603
604
605 Короткострокові кредити банків
Відстрочені короткострокові кредити банків
Інші короткострокові позики
Прострочені позики
Короткострокові позики з бюджету
1
2
3
4
61
Поточна заборгованість
за довгостро-ковими
зобов`язаннями
611
612
613 Поточна заборгованість за довгостроковими
позиками
Поточна заборгованість за довгостроковими
векселями
Поточна заборгованість за іншими довго-
строковими зобов`язаннями
62 Короткостро-кові векселі
видані 621 Видані короткострокові векселі
63 Розрахунки за виконані роботи
631
632
633
634
635 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з часткової оплати замовлень на
дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за виконані роботи
і надані послуги з позабюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами
64 Розрахунки із податків та
платежів 641
642 Розрахунки за платежами і податками в бюджет
Інші розрахунки з бюджетом
65 Розрахунки із страхування 651
652
653
654 Розрахунки з пенсійного забезпечення
Розрахунки із соціального страхування
Розрахунки із страхування на випадок безробіття
Розрахунки з інших видів страхування
66
Розрахунки з оплати праці
661
662
663
664
665
666
667
668
669 Розрахунки із заробітної платі
Розрахунки зі стипендіатами
Розрахунки з працівниками за товари, продані
в кредит
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями внесків за договорами
добровільного страхування
Розрахунки з членами профспілки безготівко-
вими перерахуваннями сум членських проф-
спілкових внесків
Розрахунки з працівниками за позиками банків
Розрахунки за

 
 

Цікаве

Загрузка...