WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

розрахунками з депонентами - суми заробiтної плати i стипендiй, якi не одержанi працiвниками та стипендiатами в установлений термiн.
У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованостi, строк позовної давностi яких минув i які пiдлягають унесенню в доходи вiдповiдних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 ''Інші розрахунки з бюджетом''.
На субрахунку 672 ''Розрахунки за депозитними сумами'' ведеться облiк депозитних сум.
У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 ''Поточні рахунки для обліку депозитних сум'', 325 ''Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум''. Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.
На субрахунку 673 ''Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями'' ведеться облiк операцiй, проведених за коштами, одержаними на видатки за окремими дорученнями.
За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.
На субрахунку 674 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів'' ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.
На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.
На субрахунку 675 ''Розрахунки з іншими кредиторами'' ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.
Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.
68 ''Внутрішні розрахунки''
Внутрішні розрахунки, що виникають у процесi виконання кошторисiв мiж вищестоящими розпорядниками коштiв i пiдвiдомчими їм установами, облiковуються на рахунку 68 ''Внутрiшнi розрахунки'', який розподiляється на субрахунки:
681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом'';
682 ''Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом''.
На субрахунку 681 ''Внутрішні розрахунки за загальним фондом'' нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми загального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із загального фонду пiдвiдомчим установам.
На субрахунку 682 ''Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом'' нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми спеціального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із спеціального фонду пiдвiдомчим установам.
Субрахунки рахунку 68 використовуються як нижчестоящими, так i головними розпорядниками коштiв.
Нижчестоящi розпорядники коштiв у кредит цих субрахункiв записують суми, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв.
У дебет зазначених субрахункiв записуються суми видаткiв, проведених за рiк, зменшення загального та спеціального фондів кошторису доходів та видатків згідно з чинним законодавством, суми виявлених недостач та списання, прийнятi за рахунок установи.
Головнi розпорядники коштiв у дебет вiдповiдного субрахунку рахунку 68 записують суми асигнувань пiдвiдомчих установ i видатки, проведенi для пiдвiдомчих установ за рахунок загального та спеціального фонду за кошторисом на централiзованi заходи, а в кредит - зменшення асигнувань пiдвiдомчих установ i суми видаткiв, проведенi нижчестоящими розпорядниками коштiв за рiк.
При складаннi зведеного балансу залишки за субрахунками рахунку 68 в активi балансу вищестоящої органiзацiї i за цими субрахунками в пасивi балансу пiдвiдомчих установ взаємно виключаються.
69 ''Кошти бюджетів''
На субрахунку 691 ''Кошти, переданi й отриманi'' обліковуються кошти, одержанi сiльським, селищним, міським (міст районного підпорядкування) бюджетом iз вищестоящого бюджету та переданi з цього бюджету вищестоящому бюджету (районного, міського, обласного).
Клас 7. Доходи
Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, облiковуються в класі 7 ''Доходи''.
70 ''Доходи загального фонду''
Облiк доходів, що у кошторисі установ відносяться до загального фонду, у головного розпорядника коштiв ведеться на рахунку 70 ''Доходи загального фонду'', який розподiляється на субрахунки:
701 ''Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи'';
702 ''Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи''.
У кредит субрахункiв 701-702 записуються:
суми бюджетних коштiв, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;
суми виявлених лишкiв матерiалiв i грошей у касi, а також безоплатно одержанi матерiали.
У дебет субрахункiв 701-702 записуються:
суми вiдкликаних коштiв;
суми фактичних видаткiв, що списуються в кiнцi року на пiдставi рiчних звiтiв;
суми списаних недостач матерiалiв i безнадiйних до одержання боргiв.
71 ''Доходи спеціального фонду''
На рахунку 71 ''Доходи спеціального фонду'' обліковуються власні кошти установи на її утримання з розподілом на субрахунки:
711 ''Доходи за спецiальними коштами'';
712 ''Доходи за iншими власними надходженнями'';
713 ''Доходи за iншими коштами'';
714 ''Кошти батькiв за надані послуги'';
715 ''Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду'';
716 ''Доходи за витратами майбутніх періодів''.
На субрахунку 711 ''Доходи за спеціальними коштами'' обліковуються доходи зі спеціальних коштів, які отримує установа згідно з кошторисом доходів та видатків.
На субрахунку 712 ''Доходи за іншими власними надходженнями'' обліковуються доходи за іншими власними надходженнями, які отримує установа і витрати яких здійснюються згідно з кошторисом доходів та видатків.
На субрахунку 713 ''Доходи за iншими коштами'' обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для витрати згiдно з кошторисом доходів та видатків.
На субрахунку 714 ''Кошти батькiв за надані послуги'' облiковуються надходження за рахунок коштiв батькiв на утримання дiтей у дитячих закладах та за інші послуги, крiм шкiл-iнтернатiв.
На субрахунку 715 ''Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду'' облiковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.
На субрахунку 716

 
 

Цікаве

Загрузка...