WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства) - Реферат

бюджетом''.
На субрахунку 641 ''Розрахунки за платежами і податками в бюджет'' обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.
Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.
На субрахунку 642 ''Інші розрахунки з бюджетом'' обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.
65 ''Розрахунки із страхування''
На субрахунках рахунку 65 ''Розрахунки із страхування'' обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:
651 ''Розрахунки з пенсійного забезпечення'';
652 ''Розрахунки iз соціального страхування'';
653 ''Розрахунки із страхування на випадок безробіття'';
654 ''Розрахунки з інших видів страхування''.
На субрахунку 651 ''Розрахунки з пенсійного забезпечення'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.
За дебетом субрахунку 651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом - суми нарахованих зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.
На субрахунку 652 ''Розрахунки iз соціального страхування'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.
За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомогипрацівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, iншi виплати за рахунок коштiв збору на обов'язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.
За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов'язкове соціальне страхування та суми, що надiйшли в рахунок погашення заборгованостi.
На субрахунку 653 ''Розрахунки із страхування на випадок безробіття'' обліковуються розрахунки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми нарахованого збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку 654 ''Розрахунки з інших видів страхування'' обліковуються розрахунки з інших видів страхування.
За дебетом субрахунку 654 обліковуються суми перерахованих страхових внесків, а за кредитом відображаються суми нарахованих страхових внесків.
66 ''Розрахунки з оплати праці''
Розрахунки з працiвниками із заробiтної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, зi студентами, аспiрантами i учнями із стипендiй та iнших подiбних виплат облiковуються на рахунку 66 ''Розрахунки з оплати праці'', який розподiляється на субрахунки:
661 ''Розрахунки iз заробітної плати'';
662 ''Розрахунки зі стипендiатами'';
663 ''Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит'';
664 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках'';
665 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування'';
666 ''Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв'';
667 ''Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв'';
668 ''Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання'';
669 ''Iншi розрахунки за виконанi роботи''.
На субрахунку 661 ''Розрахунки із заробітної плати'' облiковуються розрахунки з працiвниками, що перебувають i не перебувають у штаті установ за всiма видами заробiтної плати, премiями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 ''Витрати''.
Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 ''Каса в національні валюті''.
На субрахунку 662 ''Розрахунки зі стипендiатами'' обліковуються розрахунки із стипендiй з учнями, студентами й аспiрантами.
На суми нарахованих стипендiй проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, виданих i не одержаних у строк стипендiй.
На субрахунку 663 ''Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями-зобов'язаннями працiвникiв за товари, продані в кредит торговельними органiзацiями.
На субрахунку 664 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працiвникiв на пiдставi письмової заяви окремо кожного працiвника, що виявив бажання перерахувати заробiтну плату за безготiвковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.
На субрахунку 665 ''Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями працiвникiв у сплату страхових платежiв за договорами добровiльного страхування шляхом безготiвкових розрахункiв.
На субрахунку 666 ''Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв'' облiковуються утриманi iз заробiтної плати за заявами працівників членськi профспiлковi внески при безготiвковiй системi розрахункiв з профспiлковими органiзацiями.
На субрахунку 667 ''Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв'' облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працівників за зобов'язаннями iндивiдуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установi банку у вiдповiдностi з чинним законодавством.
На субрахунку 668 ''Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання'' облiковуються суми, утриманi iз заробiтної плати, стипендiй i пенсiй за виконавчими листами та iншими документами.
На субрахунку 669 ''Iншi розрахунки за виконанi роботи'' облiковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т.ін.) за роботи i виступи за договорами i разовими замовленнями.
У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 ''Витрати''. Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.
67 ''Розрахунки за іншими операціями і кредиторами''
На рахунку 67 ''Розрахунки за іншими операціями і кредиторами'' обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:
671 ''Розрахунки з депонентами'';
672 ''Розрахунки за депозитними сумами'';
673 ''Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями'';
674 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів'';
675 ''Розрахунки з іншими кредиторами''.
На субрахунку 671 ''Розрахунки з депонентами'' облiковуються операцiї за

 
 

Цікаве

Загрузка...