WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту - Курсова робота

Організація і методика аудиту - Курсова робота

Слід пам'ятати, що підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Аудиторською перевіркою необхідно встановити законність нарахування щомісячної амортизації по іншим необоротним матеріальним активам та по малоцінним необоротним матеріальним активам. При цьому слід знати, що амортизація по іншим необоротним активамнараховується за прямолінійним або виробничим методом, а по малоцінним 'необоротним матеріальним активам та бібліотечним фондам - у першому місяці використання об'єкту в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Джерелом їх перевірки служать відомості розрахунків сум амортизації основних засобів.

Нарахування амортизації (зносу) відноситься на витрати, тому аудиторська перевірка правильності розмежування витрат підприємством проводиться аудитором з урахуванням складу чотирьох груп витрат, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами передбаченими Законом України від від 04.07.02 № 40- IV, набрали чинності з 1.01.03 р.).

До першої групи необхідно відносити витрати, що підлягають амортизації у розмірі 2%, починаючи з 1.01.2004 р.

До другої групи - витрати, що підлягають амортизації у розмірі 10 %, починаючи з 1.01.2004 р.

До третьої групи - витрати, що підлягають амортизації у розмірі 6 %, починаючи з 1.01.2004 р.

До четвертої групи - витрати, що підлягають амортизації у розмірі 15 %, починаючи з 31.01.2003 р.

Аудитору необхідно враховувати, що амортизації підлягають: витрати на придбання основних фондів для владного виробничого використання, на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничихпотреб; для усіх видів ремонту, реконструкцію та модернізацію та інші поліпшення основних засобів.

Витрати підлягають амортизації залежно від виду надання послуг підприємством, наприклад, витрати на придбання, ремонт легкового автотранспорту.

Вище вказані витрати підлягають амортизації лише у тих юридичних осіб - платників податку, основною діяльністю яких є надання платних послуг по перевезенню пасажирів (таксомоторні парки) та надання легкового автотранспорту в оренду громадянам і організаціям.

Аудитор повинен перевірити правильність визначення балансової вартості основних засобів, відображення сум переоцінок. їх балансова вартість по кожній групі на початок звітного періоду визначається як загальна сума балансової вартості всієї групи на початок кварталу, що передує звітному, та суми витрат на придбання основних засобів, їх капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення протягом звітного періоду, що передував звітному, і зменшення на суму основних засобів, виведених з експлуатації у попередньому періоді.

Аудитор повинен перевірити правильність застосування відсотків з амортизації до балансової вартості кожної окремої групи основних засобів (2%, 10%, 6%, 15%). Щоквартальні суми нарахованої амортизації повинні перевірятися аудитором з урахуванням руху основних засобів. Облікові дані про їх надходження та вибуття порівнюють із даними рахунка 10 "Основні засоби" за відповідний період.

Нарахування амортизаційних відрахувань перевіряється аудитором шляхом прямого розрахунку за квартал, у якому за даними Головної книги розмір нарахованої суми амортизації значно більший від інших кварталів. У випадку виявлення помилок у розрахунках сум амортизаційних відрахувань необхідно перевірити й інші квартали та визначити вплив виявлених помилок на собівартість продукції. Визначені суми амортизаційних відрахувань порівнюються з фактичними сумами, наведеними у відомості розрахунку амортизації основних засобів. Достовірність розрахунків амортизаційних відрахувань перевіряється порівнянням їх з даними регістрів синтетичного й аналітичного обліку (журнал № 4, Головна книга) з інвентарними картками, що засвідчує робочий документ аудитора (табл. 7.4).

Дані таблиці 7.4 показують, що на початок звітного кварталу недорахована амортизація в сумі 12 грн., яка свідчить про недостовірність розрахунків амортизаційних відрахувань працівниками бухгалтерії. Аудитор повинен також перевірити розрахунки амортизаційних відрахувань за кожний місяць та за весь звітний рік. Результати перевірки відобразити в робочому документі.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100e4be0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000080000001000000000000000000000001e2d0000301a000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b901000000010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f31386011004063110020000000ffffffff1c05f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d06011001c05f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004c000000040000000000000000000000b901000000010000500000002000ffff0900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffbb01000002010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020001b901040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d0000000100040000000000b901000120000900040000002d010000040000002d010000030000000000

2. Тести

1. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють:

1 - органи місцевої влади;

2. Принцип конфіденційності інформації означає:

1 - збереження у таємниці всієї без винятку інформації, одержаної у ході аудиту;

3. Згідно з МСА принципи професійної етики аудитора:

3 - обов'язкові для дотримання в усіх випадках проведення аудиту;

4. Фундаментальні принципи аудиторської етики, яких повинні дотримуватися всі аудитори, включають:

3 - чесність, об'єктивність, конфіденційність, професійні норми, професійна поведінка;

5. Термін роботи аудитора з одним клієнтом в цілях збереження незалежності аудитора:

1 - не більше двох років;

3. Задача

Згідно з накладною № 20 від 03.01.2008 р. від комбінату комунальних підприємств була оприбуткована помпа К65/10. У накладній наведено такі дані: ціна — 152 грн., націнка 35% — 55,2 грн., транспортні витрати 15% — 22,8 грн., ПДВ 20% — 46 грн., всього на суму 276 грн.

В обліку були зроблені такі записи: Д-т 201 — К-т 631 — 228 грн.; Д-т 641 — К-т 631 — 46 грн. У прибутковому ордері № 3 від 11.01 зазначена ціна помпи на суму 152 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...