WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ ""Авто-Лайф""" - Курсова робота

"Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ ""Авто-Лайф""" - Курсова робота

В програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому місці бухгалтерського обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку.

Програма має однокористувацьку і мережеву версії. Для користувачів програми є декілька режимів роботи, набір яких різний залежно від версії програми.

Функції

бухгалтерського обліку

1. Нормативна

а) ліміти; б) нормативи.

2. Планова

а) оперативно-виробниче планування; б) поточне; в) перспективне.

3. Облікова

а) оперативна; б) бухгалтерська; в) статистична.

4. Аналітична

а) оперативний аналіз; б) ретроспективний; в) перспективний.

У складі економічної інформації важлива роль належить обліковій, оскільки її об'єм 75% всієї інформації. В обліковій інформації максимальну питому вагу займає бухгалтерська інформація.

В системі управління господарською діяльністю підприємства бухгалтерський облік виконує функції:

1. Інформаційну:

Процеси спостереження, реєстрації, збору, обробки і узагальнення облікової інформації і забезпечення цією інформацією керівництво підприємства або вищестоящі організації, в цілях управління господарською діяльністю підприємства.

2. Контрольна:

Процеси спостереження і перевірки явищ господарської діяльності з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів.

Здійснення контрольної функції обліковими працівниками має

велике значення, оскільки дозволяє попереджати і пересікати приписки, зважувати безхозяйственності, зловживанням, невиробничим витратам і втратам, дотримувати режим економії, раціонально використовувати матеріальні і трудові ресурси, охороняти власність і сприяти збільшенню прибутковості підприємства.

В умовах застосування ЕОМ відбувається вивільнення бухгалтерів від трудомістких і рутинних процесів збору і обробки інформації.Тепер бухгалтерія сама споживач інформації, що не означає, що вона звільняється від інформації в своїй роботі. Вона залишається організатором і методичним центром облікової роботи, облікової інформації на підприємстві, тобто здійснює постановку задач для обробки облікової інформації.

Задачі бухгалтерського обліку:

1. Формування повної і достовірної інформації про господарський і фінансовий процеси, результатах діяльності господарюючого суб'єкта, його структурних підрозділів.

2. Контроль за наявністю і рухом майна (тільки бухгалтерський облік через свою специфіку може надавати достовірні дані про всі господарські операції для спостереження за станом і раціональним використовуванням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства. Бухгалтерський облік повинен не тільки виявляти порушення і недоліки, але і попереджати їх).

3. Виявлення і використовування внутрішніх резервів:

за допомогою обліку виявляються: ступінь раціонального витрачання засобів, використовування фундацій, причини неправильного використовування і намічаються заходи для усунення недоліків

4. Контроль за мірою праці і мірою споживання, виконання зобов'язань перед державним бюджетом, контроль за правильним розподілом доходів.

5.Подготовка даних для складання достовірної фінансової звітності, що використовується інвесторами, постачальниками, покупцями, податковими і іншими службами і особами, зацікавленими ринковими і державними структурами.

6. Визначення фінансових результатів діяльності суб'єкта.

Користувачі даних бухгалтерського обліку.

Внутрішні:

1. Справжні власники фірми (рівень прибутку)

2. Працівники підприємства (ЗП)

Зовнішні:

1. Майбутні власники (рівень прибутку)

2. Кредитори (платоспроможність)

3. Клієнти і покупці (ціни)

4. Державні служби (доходи і рівень відрахувань)

5. Громадськість (екологія ...)

Податковий календар головного бухгалтера

на квітень 2004р.

10 квітня –– останній строк подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за І квартал 2004 року;

19 квітня –– останній строк здачі єдиного податку, що сплачується суб'єктами підприємницької діяльності юридичними особами оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва;

 • останній строк розрахунку сплати єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності;

 • останній строк сплати юридичними особами платника єдиного податку;

20 квітня –– останній строк подання звіту про нараховані внески, перерахування та витрати пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням України у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності за І квартал 2004 року;

 • останній строк здачі розрахункової відомості про нарахування і перерахування соціальних внесків і витрачених коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань за І квартал 2004 року;

 • останній строк подання декларації по податку на додану вартість;

 • останній строк подання розрахунку по комунальному податку;

 • останній строк подання та сплати розрахунку внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

30 квітня –– останній день сплати:

 • податку на додану вартість;

 • комунального податку.

Тема 2. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій.

Організація розрахунків. Порядок відкриття і призначення розрахункового рахунку. Ознайомлення з формами безготівкових розрахунків.

Відповідно Інструкції "Про відкриття банками, рахунків у національні та іноземній валюті" банки відкривають своїм клієнтам рахунки і розрахункові поточні, позикові, депозитні, бюджетні й субрахунки. Банки відкривають рахунки юридичним і фізичним особам за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України за погодженням сторін. Для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків і касових операцій юридичні і фізичні особи відкривають банківські рахунки, тому що він є неодмінною умовою участі відповідних осіб у фінансово-господарських операціях. Поточні рахунки відкриваються підприємством, що здійснюють науково-дослідну, виробничу й іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку, що володіють основними і оборотними засобами і мають самостійний баланс.

Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства подають в банк такі документи:

 1. Заяву про відкриття рахунку встановленого зразка.

 2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію.

 3. Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства.

 4. Копію належним чином зареєстрованого статуту, засвідченого нотаріально.

 5. Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів. До картки включається також відтиск печатки підприємства.

Підприємство самостійно обирає форму розрахунків з іншими підприємствами, організаціями й установами. Найбільш поширеними формами розрахунків зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві є:

  • платіжною готівкою;

  • розрахунки банківськими переказами;

  • документарний акредитив;

  • продаж у кредит з використанням векселя.

При розрахунках і платежам між державами використовується клірингова форма розрахунків, що заснована на заліку грошових вимог і зобов'язань та здійснюється на основі міжнародних платіжних угод. Платіжна готівка – форма розрахунків, при якій оплата товарів здійснюється негайно після передачі їх експортером імпортерові або надання експортером в банк документів, що підтверджують факт поставки товарів з додержанням умов, передбачених у контракті. Негайним вважається платіж, на проведення якого витрачено часу більше, ніж необхідно для оброки платіжних документів в банку платника. При цій формі розрахунків можуть використовуватися чеки.

Вексель є універсальним платіжним розрахунковим документом придатним для оплати товарів, надання короткотермінового комерційного кредиту, повернення позики та використовується для оформлення боргових відносин між банками. Головна властивість векселя – це абстрактність і беззаперечність, тобто цей вексель не вказує підставу боргу, а чітко зафіксовує суму і обов'язковість оплати векселя на основі договору векселі видані обліковують на пасивному рахунку №62 "Короткострокові векселі видані". Видача векселя постачальнику відображається записом:


 
 

Цікаве

Загрузка...