WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

"Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, затрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Застосування принципів нарахування та відповідності під час визнання доходу як елемента обліку про фінансові результати відбувається таким чином як це відображено у таблиці 5.1.

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Внаслідок врахування вимог принципу превалювання змісту над формою дохід від продажу реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи або після неї.

Таблиця 5.1

Визнання доходів у фінансовому обліку та звітах під час використання припущення нарахування

ДОХОДИ

види

підлягали отриманню та отримані у звітному періоді

підлягали отриманню, але не отримані у звітному періоді

отримані, але не підлягали отриманню у звітному періоді

визнання

доходи звітного періоду

доходи майбутніх періодів

Звіт про фінансові результати

Баланс

Фінансові звіти

Положенням (стандартом) БО 3 визначені три види доходів:

  1. продаж готової продукції (або куплених товарів);

  2. надання послуг (виконання робіт);

  3. проценти, рояльті, дивіденди та інші види доходу.

В міжнародній практиці ці доходи характеризуються за такими типами діяльності: звичайні від поточної основної діяльності, яка визначена статутом або неосновної (іншої) діяльності, інвестиційної або фінансової діяльності (дивіденди, проценти тощо); надзвичайні (стягнені сплачеш штрафи, пені, неустойки, пожежа, повінь тощо).

Доходи від кожної операційної діяльності, аналогічно затратам поділяють за такими функціями:

  • виробництво, в т.ч.:

а) виробництво продукції

б) виробництво послуг

в) купівля та продаж товару

  • управління (адміністративні)

  • збут (продаж).

Результатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльності акціонерного товариства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, АТ може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або знижують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Облік фінансових результатів - прибутків і збитків - здійснюється на фінансово-результативному рахунку "Фінансові результати". На цьому рахунку збираються всі затрати, доходи (прибутки і збитки) підприємства, які групуються в аналітичному обліку за характером прибутків і збитків. На кредиті цього рахунка відображують прибуток, а на дебеті - збитки і втрати.

Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.

На підприємстві можливі доходи, затрати і втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, - це інвестиційна та фінансова діяльність, а також результати, які пов'язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тошо).

Розглянемо докладніше загальну методику визначення та обліку фінансового результату – чистого прибутку (збитку) акціонерного товариства у звітному періоді.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та затрат. Ця послідовність наведена на рис. 5.1 для основної операційної діяльності.

Рис. 5.1 Загальна схема обліку по визначенню фінансового результату основної операційної діяльності

Як видно з рисунка, визначення фінансового результату як процесу розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділене на такі етапи:

1. Визначення валового доходу.

2. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації проду кції (товарів, послуг).

3. Визначення валового прибутку (збитку).

4. Визначення фінансового результату - прибутку (збитку) від операційної діяльності до оподаткування.

5. Визначення нерозподіленого чистого прибутку підприємства.

6. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до

оподаткування.

7. Визначення чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

8. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У системі рахунків цей процес буде відображений, як показано на рис. 5.2.

Рис. 5.2 Загальна побудова обліку затрат, доходів та результатів діяльності у системі рахунків

Як видно з рис. 5.2 та 5.3, обліковий процес формування фінансових результатів операційної діяльності є складним. Основна система записів у системі рахунків має таку послідовність:

а) на суму валового доходу (виручки) буде зроблено запис:

Дебет рахунка "Каса" або "Дебітори" або "Покупці" тощо;

Кредит рахунка "Доходи від реалізації". Потім цей дохід буде перенесено на рахунок фінансових результатів записом: дебет - "Доходи від реалізації", кредит - "Фінансові результати";

б) на суму нарахованих податків на валовий дохід:

Дебет рахунка "Затрати на податки по валовому доходу"

Кредит рахунка "Розрахунки за податками та платежами"

А далі - дебет рахунка "Фінансові результати", кредит рахунка "Затрати на податки по валовому доходу";

в) на суму фактичної виробничої собівартості проданої готової продукції, послуг, проданих товарів:

Дебет рахунка "Фінансові результати"

Кредит рахунка "Собівартість проданої продукції" (товарів, послуг);

г) на суму адміністративних затрат та затрат зі збуту відповідно

Дебет рахунка "Фінансові результати";

Кредит рахунка "Адміністративні затрати";

Дебет рахунка "Фінансові результати";

Кредит рахунка "Затрати зі збуту" (продажу);

д) на суму податку з прибутку;

Дебет рахунка "Фінансові результати"

Кредит рахунка "Розрахунки з фінансовими органами по оплаті податку з прибутку";

е) нерозподілений прибуток підприємства, який залишився після вищеперелічених проведень, буде записано так:

Дебет рахунка "Фінансові результати"

Кредит рахунка "Нерозподілений прибуток".

Кінцевий фінансовий результат в цілому по підприємству визначається як різниця між різними видами прибутків, що враховані на кредиті, і відповідно збитками і витратами, врахованими на дебеті рахунка „Фінансові результати".

Залишений нерозподіленим за звітний рік прибуток (або непокритий поточними доходами збиток) перераховують на рахунок "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". На цьому рахунку сума обліковуватиметься, допоки не постане потреба використовувати прибуток або до моменту покриття збитків відповідними коштами.

В акціонерних товариствах у процесі використання нерозподіленого прибутку можуть створюватися різні фонди економічного стимулювання (заохочення, на соціальні потреби тощо), спеціального призначення (резервний, охорони праці тощо).

Для бухгалтерського обліку зазначених щойно коштів передбачено такі субрахунки (у рахунку нерозподіленого прибутку):

  • "Економічного стимулювання";

  • "Спеціального призначення".

За кредитом перелічених субрахунків відображається надходження коштів (нарахування., відрахування, надходження тощо), за дебетом - використання (нарахування виплат, наприклад, допомоги за тимчасовою непрацездатністю, виплата допомоги (на новонародженого), перерахування коштів для одержання цінностей тощо).

Відрахування у фонди відображують бухгалтерським записом:

  • Дебет рахунка "Нерозподілений прибуток".

  • Кредит рахунка "Фонд економічного стимулювання" (за видами фондів).

Фонд матеріального заохочення використовують на: преміювання, оплату виконаних особливо важливих робіт, надання одноразової допомоги, виплату винагороди робітникам за загальними підсумками роботи підприємства тощо.

Фонд соціального розвитку використовується на поліпшення культурно-побутового і медичного обслуговування робітників підприємства, на оздоровчі заходи (придбання путівок до санаторію і будинку відпочинку, придбання медикаментів для медичних пунктів тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...