WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

"Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

Отже, для покращення свого фінансового стану та збільшення об'єму виробництва та реалізації продукції, підприємство потребує значних капіталовкладень з боку зовнішніх інвесторів, інакше, йому може загрожувати банкрутство.

4.Облік формування статутного капіталу та змін статутного капіталу акціонерних товариств

Статутний капітал – це сума грошових вкладів, що їх власник надає в повне госопдарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке він створює або вартість відповідного майна.

Статутний капітал підприємства створюється за рахунок вкладів (внесків) засновників або учасників та засновників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також майнові права (зокрема на інтелектуальну власність). Вклад, оцінений у гривнях, становить частку засновника у статутному капіталі.

Акціонерні товариства мають статутний капітал, поділений на певну кількість акцій різної номінальної якості. Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства (тобто статуту) в державному реєстрі та припиняється (закінчується) днем вибуття підприємства з державного реєстру внаслідок припинення діяльності, банкрутства, припинення строку дії тощо.

Бухгалтерський облік статутного капіталу здійснюється на рахунку "Статутний капітал". Рахунок "Статутний капітал" призначений для обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства. Сальдо цього рахунка має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксований в установчих документах підприємства та зареєстрований у державному реєстрі. Записи за згаданим рахунком виконуються лише в разі збільшення або зменшення статутного капіталу, що відбувається в установленому чинним законодавством порядку, але тільки після внесення відповідних змін до установчих документів, тобто перереєстрації статутного капіталу.

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у сумі внесків засновника (учасників), які передбачені установчими документами (наприклад, у сумі виконаної підписки в акціонерному товаристві), відображається за кредитом рахунка "Статутний капітал".

Аналітичний облік за рахунком "Статутний капітал" проводиться по засновниках підприємства. На підприємствах, створених у формі акціонерних товариств, до рахунка "Статутний капітал" можуть бути відкриті субрахунки:

  1. за видами акцій - прості, привілейовані;

  2. за ознаками внесків - оголошений капітал, підписаний капітал, оплачений капітал, вилучений капітал.

Розглянемо докладніше особливості обліку статутного капіталу заново створеного акціонерного товариства. Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал у сумі вкладів учасників, передбачених статутними документами (у сумі проведеної підписки на акції), відображається за кредитом рахунка "Статутний капітал" та дебетом рахунка "Неоплачений капітал". Фактичне надходження вкладів засновників проводиться за кредитом рахунка "Неоплачений капітал" у кореспонденції з рахунками коштів та матеріальних цінностей.

Статутний капітал зареєстрованого АТ залежно від стану заборгованості за акціонерами враховується на таких субрахунках рахунка 1 - "Оголошений капітал" - у сумі, записаній у статуті АТ; 2 - "Підписний капіталі" - на вартість акцій, за якими проведено підписку; 3 - "Оплачений капітал" - у розмірі коштів, внесених засновниками в момент підписки та пізніше; 4 - "Вилучений капітал" - вартість акцій, вилучених з обігу (викуплених товариством в акціонерів).

З моменту реєстрації АТ усі акції враховуються на субрахунку 1. Коли закінчено підписку на акції, на їх номінальну вартість робиться запис щодо зменшення коштів на субрахунку 1 та збільшення коштів на субрахунку 2. Після оплати акцій та оформлення прав власності акціонерів на акції (внесення учасників до реєстру акціонерів) номінальна вартість акцій переводиться із субрахунка 2 на субрахунок 3.

Статутний капітал, оголошений під час реєстрації АТ, має бути сплачений повністю протягом одного року. У разі, коли статутний капітал сплачений не повністю, його величину слід зменшити (перереєструвати) на суму нерозмішених акцій. Щодо наступних випусків акцій у порядку збільшення статутного капіталу законодавство таких вимог не містить. Нерозміщеними акціями, які перебувають на балансі АТ, розпоряджається Рада директорів товариства. Такі акції можуть бути використані як резерв для наступних емісій. Дивіденди на нерозміщені акції не нараховуються.

Оприбуткування майна, наданого в натуральній формі у власність підприємств у рахунок вкладів до статутного капіталу чи для оплати акцій, провадиться за ціною, визначеною за домовленістю учасників. Майно, надане підприємству в користування, оприбутковується в оцінці, яку визначено на підставі орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства чи інший установлений засновниками строк (якщо інше не передбачене установчими документами). У разі оприбуткування валютних коштів та майна, оціненого в інвалюті, у рахунок вкладів до статутного капіталу сумові різниці відносяться на рахунок "Резервного капіталу". Спрямовувати їх на потреби споживання підприємства не можна.

Вартість прав користування землею, спорудами, устаткуванням, інтелектуальною власністю і т. ін., внесена засновниками в рахунок вкладів до статутного капіталу АТ, ураховується на рахунку "Нематеріальні активи". У разі оприбуткування вартості майна, що вноситься, збільшуються витрати, спрямовані на те, щоб об'єкти були готові до використання.

Із закінченням строку, протягом якого АТ має право користуватися майном, що внесене замість оплати акцій, додатковий внесок до статутного капіталу не робиться і статутний капітал не зменшується.

У разі несплати підписувачами в установлений строк оголошеної кількості акцій правління АТ може анулювати підписку на акції і повернути внесені кошти чи зменшити суму до внесеної величини. На величину анульованої підписки робиться запис в аналітичному обліку за рахунком "Неоплачений капітал".

Розглянемо конкретний приклад. Було внесено авансом в рахунок внесків до дня реєстрації Статутного капіталу ЗАТ „Компанія Інтерлогос" особами, що підписалися на акції, 8000 грн. Основні бухгалтерські проведення наведено у таблицях 2.1 та 2.2.

Таблиця 2.1

Основні бухгалтерські проведення при формуванні статутного фонду (капіталу) ЗАТ „Компанія Інтерлогос"

№ п/п

Зміст операції

Сума

Дебет

Кредит

1

Сума статутного капіталу зареєстрована

25000

НК

СК

2

Внесено в рахунок внесків після реєстрації ЗАТ особами, що підписалися на акції:

2.1

грошові кошти

3000

К

НК

2.2

устаткування, незакінчені об'єкти капітальних вкладень (інвестиції)

2000

КІ

НК

2.3

матеріальні цінності — запаси

1 000

ОМ

НК

2.4

різні товари

2000

Т

НК

2.5

Облігації чужої емісії (цінні папери)

1200

ЦПЧЕ

НК

2.6

векселі одержані

600

ВО

НК

2.7

права користування майном (нематеріальні активи)

500

НА

НК

2.8

основні засоби за залишковою (узгодженою) вартістю на: величину початкової вартості

4000

ОЗ

НК

3

Зарахована сума передплати

8000

РЗ

НК

Балансову інтерпретацію проведень унаочнює рис. 4.1. Згідно з чинним законодавством акціонерне товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу дозволене лише після повної сплати всіх раніше випущених акцій, встановлених внесків.

Основні шляхи збільшення статутного капіталу можуть бути такі:

  • додаткові вкладення засновників;

  • випуск та реалізація у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;

  • обмін облігацій на акції підприємства (товариства);

збільшення номінальної вартості випущених акцій.

АКТИВ

ПАСИВ

Рахунок „Каса"

Рахунок „Розархунки з постачальником

Дт

Кт

Дт

Кт

2.1 3000

3. 8000

С. 8000


 
 

Цікаве

Загрузка...