WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Оперативний облiк та контроль витрат цукробурякового виробництва (ТОВ ""Бучач-цукор"")" - Курсова робота

"Оперативний облiк та контроль витрат цукробурякового виробництва (ТОВ ""Бучач-цукор"")" - Курсова робота

З урахуванням вимог П(С)БО 16 промислові підприємства можуть використовувати такі калькуляційні статті:

 • сировина і матеріали;

 • покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

 • паливо і енергія на технологічні цілі;

 • зворотні відходи (вираховуються);

 • основна заробітна плата виробничих робітників;

 • додаткова заробітна плата виробничих робітників;

 • відрахування на соціальне страхування;

 • витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції;

 • витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

 • цехові витрати;

 • втрати внаслідок технічно неминучого браку;

 • супутня продукція (вираховується);

 • інші виробничі витрати.

3алежно від особливостей технології і організації виробництва, а також питомої ваги в собівартості продукції окремих видів витрат підприємства можуть об'єднати наведені статті в одну - "Загальновиробничі витрати".

Загальна схема обліку витрат виробництва за статтями калькуляції представлена нами на рисунку 1.3.2.

У групуванні витрат за статтями прямі витрати, як правило поділяються за елементами, а непрямі утворюють комплексні статті (складаються з витрат, які включають декілька елементів), що відрізняються за їх функціональним призначенням у виробничому процесі.

Бухгалтерський облік витрат Бучацький цукровий завод здійснює відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" і Положення про облікову політику підприємства[15].

Для обліку основних витрат на виробництво використовується рахунки 23 "Виробництво" і 91 "Загальновиробничі витрати".

Аналітичний облік на ТОВ ''Бучач-цукор'' за рахунком 23 ведеться за статтями калькуляції. Для цього єдиним планом рахунків передбачені спеціальні коди аналітичного обліку. Наприклад, до субрахунку 23 відкриваються такі аналітичні рахунки:

2311 "Паливо на технологічні цілі";

2312 "Вода на технологічні цілі";

2313 "Енергія на технологічні цілі";

2314 "Витрати з підготовки та освоєння системи";

2315 "Заробітна плата виробничого персоналу";

23151 "за тарифами та окладами";

23152 "премії та заохочення";

23153 "компенсаційні витрати";

23154 "оплата відпусток";

2316 "Відрахування на соціальні заходи";

23161 "на пенсійне забезпечення";

23162 "на соціальне страхування";

23163 "на випадок безробіття";

23164 "від нещасних випадків";

2317 "Амортизаційні відрахування";

23171 "основних засобів";

23172 "інших необоротних активів".

Типові проведення, які відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 23, наведено в табл. 1.3.1.

Допоміжні виробництва на підприємствах різних галузей призначені для обслуговування виробництва основної продукції інструментами, пристосуваннями,штампами,моделями,транспортнимипослугами,

запасними частинами для ремонту обладнання, інших основних засобів; різними видами енергії (електроенергією, повітрям, парою, газом тощо).

На дебеті субрахунку 232 "Допоміжні виробництва" (23 "Виробництво") відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також непрямі витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням допоміжних виробництв, і збитки від браку. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок 23 з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з персоналом по оплаті праці та ін.

Таблиця 1.3.1

Типові проведення з використанням рахунку 23 "Виробництво"

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

Списано паливо на надання послуг

231

203

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети на надання послуг

231

220

Списано прямі витрати на оплату праці на надання послуг

231

661

Списано прямі витрати на соціальні заходи на надання послуг 32%+2,9%+2,1%+1,11%)

231

65

Списано загальновиробничі витрати

231

911

Нараховано амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, що використовуються

231

131

Проведені відрахування до резерву на оплату відпусток виробничим робітникам

231

4711

Відображена заборгованість перед іншими підприємствами за надані ними послуги для потреб виробництва

231

685

Віднесено на собівартість продукції втрати і нестачі від псування цінностей в межах природного убутку

231

947

На кредиті рахунка 23 субрахунку "Допоміжні виробництва" відображають суми фактичної собівартості завершеної виробництвом

продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ці суми списуються з кредиту субрахунку рахунка 23 в дебет відповідних рахунків записом:

Дебет рахунка 23 "Виробництво" (основне)

Дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації"

Кредит рахунка 23 "Виробництво"

Залишок - на дебеті рахунка 23 "Виробництво", субрахунок 23 "Допоміжні виробництва"

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" призначений для обліку та розподілу непрямих виробничих витрат, зокрема:

♦ витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць, тощо);

♦ амортизація основних засобів і не матеріальних активів загальновиробничого призначення;

♦ витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів,інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

♦ витрати на вдосконалення технології й організації виробництва;

♦ витрати на опалення, освітлення та інше утримання виробничих приміщень;

♦ витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

♦ витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом;

♦ інші витрати (витрати від простоїв, витрати від псування матеріальних цінностей, недостача матеріальних цінностей, інші витрати не передбачені попередніми статтями).

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються з використанням бази розподілу виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Змінні загальновиробничі витрати прямо і повністю відносяться на виробничу собівартість наданих послуг (списуються в дебет субрахунку 231).

Таблиця 2.3.2

Типові проведення з використанням рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

Нарахована заробітна плата адміністрації і обслуговуючому персоналу цеху

91

66

Нараховані обов'язкові страхові збори

91

65

Нарахований знос основних засобів, що знаходяться на обслуговуванні адміністрації цеху

91

1313

Відображені загальновиробничі витрати цехів допоміжного виробництва

912

20, 22, 661,65, 13

Загальновиробничі витрати включені до собівартості виготовленої продукції

23

91

Якщо випуск продукції за звітний період нижчий нормальної потужності, то загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до нормальної потужності (витрати в межах нормальної потужності списуються на собівартість наданих послуг, а понаднормові витрати на собівартість реалізованих послуг).


 
 

Цікаве

Загрузка...