WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облікова політика ДП НАЕК ""Енергоатом""" - Курсова робота

"Облікова політика ДП НАЕК ""Енергоатом""" - Курсова робота

 1. Суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності

 1. Суттєвою визнається облікова інформація, яка здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.

 2. Для визначення кількісних ознак окремих видів облікової інформації встановлюється такий поріг суттєвості:

при визначенні суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства, - 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу ДП НАЕК "Енергоатом" станом на кінець попереднього звітного року;

при визначенні окремих видів доходів та витрат – 2 відсотки від чистого прибутку (збитку) попереднього звітного року;

при складанні фінансової звітності – 1 000 грн.;

при проведенні переоцінки або визначенні зменшення корисності необоротних активів – величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості;

при визнанні малоцінних предметів з терміном корисного використання понад один рік необоротними активами – 300 грн. (предмети вартістю до 300 грн. визнаються малоцінними оборотними активами);

для бібліотечних фондів – 50 грн. (література вартістю до 50 грн. відноситься на поточні витрати);

при відображенні витрат або доходів минулих років шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року – 50 000 грн. по одній господарській операції, але не більше 1 000 000 грн. для кожної АЕС та Дирекції ДП НАЕК "Енергоатом", 200 000 грн. – для кожного іншого відокремленого підрозділу за звітний рік;

при визначенні відпускної вартості робіт (послуг), готової продукції, які виконуються (передаються) для потреб інших відокремлених підрозділів (цехів), - величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню відпускної вартості від фактичної їх собівартості.

 1. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання, розраховані згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток", наводяться у річній фінансовій звітності консолідовано. При складанні проміжної фінансової звітності відстрочені податкові активи та зобов'язання не розраховуються.

 2. Відокремлені підрозділи складають незакінчені баланси, які входять до складу зведеного балансу ДП НАЕК "Енергоатом". Взаєморозрахунки між відокремленими підрозділами здійснюються згідно з Положенням про внутрішньогосподарські відносини ДП НАЕК "Енергоатом" (ПЛ-Д.0.15.441-07).

 3. Звітність за сегментами

  1. При формуванні показників фінансової звітності за сегментами згідно з П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" пріоритетними вважаються господарські сегменти – виробництво електричної та теплової енергії, а допоміжними географічні виробничі сегменти: Південний, Західний, Східний, Центральний, та географічний збутовий сегмент - Центральний.

  2. У розділах ІІ та ІІІ звіту "Інформація за сегментами" заповнюються графи, що відповідають регіону розташування:

Південний регіон - ВП "Южно-Українська АЕС";

Західний регіон - ВП "Рівненська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС";

Східний регіон – ВП "Запорізька АЕС", ВП "Атоменергомаш";

Центральний регіон – Дирекція ДП НАЕК "Енергоатом", ВП "Атомремонтсервіс", ВП "Атомкомплект", ВП "Управління справами", ВП "Аварійно-технічний центр", ВП "Науково-технічний центр", ВП "Атомпроектінжиніринг".

ВП "Складське господарство" заповнює графи, що відповідають місцю розташування його відділень.

 1. Доходи за географічними виробничими сегментами від реалізації електричної енергії оптовому ринку електроенергії визначаються методом розподілу загального доходу ДП НАЕК "Енергоатом" пропорційно обсягам корисного відпуску електроенергії. Доходи від реалізації теплової енергії відображаються відокремленими підрозділами за відповідним показником, наведеним у формі №2 "Звіт про фінансові результати".

 2. Засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках визначаються згідно з Положенням про порядок ціноутворення на продукцію (роботи, послуги), що виробляється відокремленими підрозділами ДП НАЕК "Енергоатом", (ПЛ-Д.0.04.335-08) та Положенням про внутрішньогосподарські розрахунки ДП НАЕК "Енергоатом" (ПЛ-Д.0.15.441-07).

 1. При формуванні інформації про операції пов'язаних сторін та її розкритті у фінансовій звітності пов'язаними сторонами (особами) вважаються:

Міністерство палива та енергетики України;

президент ДП НАЕК "Енергоатом" та близькі члени його родини;

віце-президенти ДП НАЕК "Енергоатом", що мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин;

генеральні директори (директори) відокремлених підрозділів, що діють на підставі довіреностей, мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин;

заступники генеральних директорів (директорів) відокремлених підрозділів, що мають право на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, та близькі члени їх родин.

Президент Ю.О. Недашковський

Головний бухгалтер Н.В. Вашетіна

3


 
 

Цікаве

Загрузка...