WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Склад заробітної плати за видами фондів дає змогу повніше аналізувати витрати коштів на заробітну плату , визначати розмір виплат за відпрацьовані та невідпрацьовані людино-дні і людино-години та ін. Важливим напрямом аналізу є характеристика співвідношень фондів оплати праці в динаміці. Наприклад , зменшення частки фонду годинної оплати у денному фонді свідчить про зростання, зокрема, поточних простоїв, понаднормових робіт, тобто про недоліки в організації праці і її оплати.

Структура фонду оплати праці вивчається також за її формами та системами. Основними формами заробітної плати є відрядна і погодинна. Відрядна форма включає в себе пряму відрядну, посередню відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну та акордну системи заробітної плати.Погодинна форма охоплює просту погодинну , погодинно-преміальну та штатно-окладну системи. В умовах переходу до ринку на підприємствах з різними формами власності набувають розвитку і такі нетрадиційні в минулому для нашої економіки системи оплати, як безтарифна , пайова, контрактова тощо. Визначення частки заробітної плати , яка нарахована за різними формами і системами , дає змогу характеризувати ступінь розповсюдження кожної з них в динаміці.

У зв'язку з упровадженням в практику показника "кошти, спрямовані на споживання", аналіз фонду оплати праці доповнюється вивченням складу цих коштів. Останні крім фонду оплати праці включають грошові виплати і заохочення за рахунок прибутку та інших джерел. Ця частина загального фонду коштів споживання включає винагороди за підсумками роботи за рік, одноразові заохочення, матеріальну допомогу, суми трудових і соціальних пільг працівникам (оплата додаткових відпусток, наданих за рішенням трудового колективу, понад тих, що передбаченні законодавством; одноразова допомога ветеранам у зв'язку з виходом на пенсію; надбавки до пенсії; вартість путівок на відпочинок, оплата квартплати та ін.), а також доходи (дивіденди , проценти) по акціях трудового колективу і внесках працівників у майно підприємства.

До фонду коштів споживання, а отже, і оплати праці не належить авторські гонорари, винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, допомога по соціальному страхуванню, оплати добових при відрядженні та деякі інші виплати.

2.3. Кошторис доходів та видатків

Кошти з бюджету на утримання установи та проведення різних заходів виділяються на підставі затвердженого кошторису витрат. Кошторис витрат - основний плановий і фінансовий документ, який визначає обсяги, цільові напрямки та поквартальний розподіл коштів, що виділяються з бюджету на утримання установи. Передбачені у кошторисах асигнування є граничними і витрачання коштів понад ці суми не дозволяється: не можна здійснювати витрати, не передбачені кошторисом, якщо відсутня економія коштів. Форма кошторису, основні показники, за якими він складається, норми і розцінки для визначення розміру окремих витрат повідомляються бюджетній установі вищою організацією.

Порядок складання кошторису бюджетними установами України регламентує " Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ ", затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 р. Відповідно до цього порядку формування єдиного кошторису доходів і видатків установи здійснюється на підставі показників лімітної довідки про бюджетні асигнування на наступний рік, яку вища організація надсилає усім підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого проводиться фінансування установи (додаток 2.3.1.). У цій довідці вказується загальний зміст фінансування з бюджету на наступний рік за відповідним розділом бюджетної класифікації, у тому числі з найважливіших статей витрат: " Оплата праці ", " Нарахування на зарплату ", " Капітальні видатки ".

Сума асигнувань із загального фонду бюджету наводиться з помісячним розподілом.

Тут же вказується дата, до якої повинні бути подані на затвердження проекти кошторису доходів і видатків, штатного розкладу із зведеними даними та розрахунками.

Єдиний кошторис доходів і видатків складається всіма установами на календарний рік і затверджується керівниками вищих організацій не пізніше ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого проводиться фінансування установи. Кошторис і штатний розклад затверджується у двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається у вищій організації.

Кошториси і штатні розклади установ, які не мають вищої галузевої організації, затверджуються районними державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад.

Зміни до затвердженого кошторису і штатного розкладу у процесі їх виконання можуть вноситися лише з дозволу вищої організації, яка затвердили кошторис і штатний розклад.

Єдиний кошторис установи складається з двох розділів – доходів і видатків.

Доходна частина складається з бюджетних асигнувань і позабюджетних коштів. Видаткова частина поділяється на видатки, які провадяться за рахунок бюджетних асигнувань, і на видатки, які покриваються за рахунок інших (позабюджетних) надходжень, з виділенням видатків, які провадяться установою за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні.

Розглянемо кошторис доходів і видатків управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі на 2004 рік.

КОШТОРИС

Доходів і видатків

Управління Пенсійного фонду України в Новгородківському районі

На 2004 рік

Таблиця 2.3.1.

Сума видатків

Коди видатків

Сума видатків на 2004 рік

У тому числі по кварталам

I

II

III

IV

Оплата праці працівників

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

195,1

48,7

48,8

48,8

48,8

В т.ч. заробітна плата

1111

195,1

48,7

48,8

48,8

48,8

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1113

0,0

Нарахування на заробітну плату

1120

73,5

18,3

18,4

18,4

18,4

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ

1130

37,8

9,5

9,0

9,8

9,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

18,0

4,5

4,0

4,5

5,0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Оренда

1136

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель

1137

0,0

Послуги зв'язку

1138

7,6

1,8

2,0

1,8

2,0

Оплата інших послуг

1139

4,0

1,0

1,0

1,5

0,5

Видатки на відрядження

1140

7,0

1,7

1,9

1,9

1,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.

1160

7,3

2,8

1,4

1,1

2,0

Оплата теплопостачання

1161

0,0

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Оплата електроенергії

1163

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Оплата природного газу

1164

3,0

1,7

0,3

0,0

1,0

Державні програми

1170

0,0

Субсидії і поточні трансферні виплати

1300

0,0

З них трансферти населення

1340

0,0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

0,0

Придбання основного капіталу

2100

0,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

0,0

Капітальне будівництво

2120

0,0

Капітальний ремонт

2130

0,0

Всього видатків поточного року

1000

320,7

81,0

79,5

80,0

80,2


 
 

Цікаве

Загрузка...