WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Посадові особи, які винні в несвоєчасній виплаті заробітної плати, згідно з законодавством України можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності.

3.6. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками по заробітній платі

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами заробітної плати і допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю призначено пасивний субрахунок № 661 " Розрахунки із заробітної плати " рахунка № 66 " Розрахунки з оплати праці ". За кредитом цього субрахунку відображаються нараховані суми, а за дебетом – утримання , вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати.

Нарахування заробітної плати і допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день місяця. Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або виконану роботу, для бюджетних установ є фактичними видатками за кодами бюджетної класифікації № 1111-1119. На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок № 661 і дебетуються рахунки № 80, 81, 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюється нарахування.

Суми, утримані і вирахувані із заробітної плати, відображаються за дебетом субрахунку № 661, при цьому кредитуються різні субрахунки залежно віл виду утримань:

субрахунок № 641 " Розрахунки за платежами і податками в бюджет " – на суму податків, що підлягають перерахуванню в бюджет;

субрахунок № 651 " Розрахунки з пенсійного забезпечення " – на суму зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;

субрахунок № 652 " Розрахунки із соціального страхування " – на суму внесків до фонду страхування з тимчасової втрати працездатності;

субрахунок № 653 " Розрахунки із страхування на випадок безробіття " – на суму зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

субрахунок № 663 " Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит " – на суми, утримані із заробітної плати, - за дорученнями - зобов'язаннями працівників. При перерахуванні сум торговельним організаціям цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 664 " Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів в банках " – на суми , що утримані із заробітної плати на підставі письмової заяви працівника і підлягають перерахуванню на рахунки за вкладами. При перерахуванні сум в установи банків цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 665 " Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування " – на суми страхових внесків, утриманих із заробітної плати на підставі списків і доручень, переданих у бухгалтерію страховим агентом. При перерахуванні сум на рахунок органів державного страхування цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 666 " Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків " – на суми утриманих із заробітної плати профспілкових внесків. Безготівкові розрахунки за профспілковими внесками вводяться за наявності письмових заяв членів профспілки або передбаченої такої умови в колективному договорі. При перерахування членських внесків галузевій профспілці цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 667 " Розрахунки з працівниками за позиками банків " – на суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку згідно з чинним законодавством. При перерахуванні сум з поточних (реєстраційних) рахунків цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 668 " Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання " – на суми, утримані із заробітної плати за виконавчими листами та іншими документами. При перерахуванні сум отримувачам цей субрахунок дебетується;

субрахунок № 671 " Розрахунки з депонентами " – на суми депонованої заробітної плати.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати і відрахування з неї на підставі розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей відображають у " Меморіальному ордері № 5 –Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій " т.ф. № 405 (бюджет)(додаток 3.6.1.). Записи у зведенні систематизуються за відповідними кодами функціональної класифікації видатків та видами коштів спеціального фонду. До меморіального ордера додаються всі документи, які слугували підставою для нарахування заробітної плати. Лікарняні листки підшиваються в окрему папку і нумеруються в хронологічному порядку з початку року. На кожному листку проставляється номер розрахунково-платіжної відомості, в яку він включений для нарахування. Суми виданої з каси заробітної плати відображають у меморіальному ордері № 1 за кредитом субрахунку 301, а перераховані за призначенням відрахування із заробітної плати – у меморіальних ордерах № 2 (за кредитом субрахунків 311 і 321) та № 3 (за кредитом субрахунків 313 і 323). Меморіальний ордер підписує виконавець, особа, що його перевірила, та головний бухгалтер. Аналітичний облік за субрахунком № 661 ведеться на картках-довідках, які відкриваються окремо на кожного працівника. На лицьовому боці картки-довідки наводяться дані про працівника: прізвище, ім'я та по батькові , табельний номер, ідентифікаційний код, професія, посада, розмір окладу, рік народження, утримання з заробітної плати, пільги за податками та інші дані. У картках щомісячно реєструються дані про нараховану заробітну плату та утримання за видами. Схема облікового процесу з нарахування заробітної плати та утримань з неї наведені на рис.3.6.2 і 3.6.3.

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0254065306040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000653060000cd800000985c110004ee833988aac60e0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000005306530620e31600040000002d010000030000000000

Рис. 3.6.2. Схема облікового процесу нарахування заробітної плати

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0254065306040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000653060000cd800000985c110004ee833988aac60e0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000005306530620e31600040000002d0100000300000000000100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0254065306040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000653060000cd800000985c110004ee833988aac60e0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000005306530620e31600040000002d010000030000000000

Рис. 3.6.3. Схема облікового процесу утримання із заробітної плати

Аналітичний облік розрахунків з депонентами за субрахунком № 671 ведеться за кожним депонентом у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій. У відповідних графах " Кредит " вказується місяць і рік, в якому утворилася депонентська заборгованість , номери платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей і суми; у графах " Дебет " проти прізвищ депонентів записується номер видаткового касового ордера і виплачена сума. В кінці місяця у книзі підраховуються підсумки за графами " Кредит " і " Дебет " і виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 663 ведеться на картках ф.№ 292–а за кожною торговою організацією. Облік утриманих сум за кожною особою ведеться на дорученнях - зобов'язаннях. За значної кількості працівників, які купили товари у кредит в одній і тій же організації, облік ведеться в реєстрі утримань із заробітної плати працівників за товари, куплені в кредит. У кінці місяця записи в картках ф. № 292–а звіряються з реєстрами чи з дорученнями – зобов'язаннями.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках за субрахунком № 664 ведеться на картках ф. №292–а за кожною установою банку окремо. За значної кількості вкладників облік ведеться за кожною особою та установою банку в оборотній відомості ф. № 285. Утримання із заробітної плати працівників проводиться на підставі письмової заяви працівника, який зажадав перераховувати заробітну плату за безготівковими розрахунками на особовий вклад в установу банку.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування за субрахунком № 665 і розрахунків з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком № 666 ведеться на картках ф.№ 292-а відповідно за кожною страху вальною і профспілковою організацією. В умовах автоматизації обліку складаються машинограми окремо за утриманням внесків і за їх перерахуванням отримувачам.


 
 

Цікаве

Загрузка...