WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Отже, маємо: 374,20 – 61,50 = 312,70 * 13 % = 40,65 грн, що і складає суму прибуткового податку.

Дебет Кредит Сума

661 641 40,65

Також утримуємо 1 % профспілкових внесків, що складають 3,94 грн.(393,90 *1 %).

Дебет Кредит Сума

661 68 3,94

Аналогічно проводяться утримання з нарахованої заробітної плати Друзенко Т.О, Бондаренко В.В. та нарахованих відпускних Пархоменко М.В.

3.5. Видача заробітної плати і оформлення

Заробітна плата в більшості бюджетних установ виплачується два рази на місяць: за першу половину місяця – аванс у розмірі 50 % заробітку за мінусом сум податків, належних до утримання в установленому порядку. За другу половину місяця – фактичний місячний заробіток за вирахуванням авансу та утримань.

На виплату планового авансу складається платіжна відомість. Відомість складається по установі цілому і містить такі реквізити: ідентифікаційний номер кожного працівника , прізвище, ім'я , по батькові , сума авансу , розписка в отриманні.

За другу половину місяця заробітна плата , як правило, видається за розрахунково платіжною відомістю. У ній відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами оплат, суми утримань і вирахувань і сума до видачі на руки за кожним працівником і в цілому за установою. Підставою для складання розрахунково-платіжних відомостей є накази про зарахування, звільнення і переміщення працівників відповідно до затверджених штатів і ставок заробітної плати; документи з обліку відпрацьованого часу і виробітку (табелі обліку використання робочого часу, наряди, картки обліку виробітку); лікарняні листки, розрахунково-платіжні відомості за минулий місяць; виконавчі листи судових органів; доручення-зобов'язання за товари, продані в кредит; платіжні відомості на видачу авансу та ін.

При складанні цих відомостей в бухгалтерії використовуються таблиці тарифних ставок, ставок податків, довідники з трудового законодавства та інші дані, що полегшують підрахунок заробітної плати, утримань і вирахувань з неї.

У випадку, коли працівник йде у планову відпустку розрахунки з ними здійснюються в записці-розрахунку ф.№425, а належна їм заробітна плата виплачується за окремою платіжною відомістю. Нараховані, утримані і виплачені суми за цими відомостями включаються в розрахунково-платіжну відомість за поточний місяць. При цьому в графі " Сума до видачі " робиться прочерк, а виплачені суми записуються за відповідним табельним номером у графі " Виплати в між розрахунковий період ".

Платіжні і розрахунково-платіжні відомості підписуються працівниками, які склали і перевірили їх. На титульному аркуші робиться надпис, що дозволяє видачу готівки із каси чи установи банку за підписом керівника установи і головного бухгалтера із вказівкою строку виплати заробітної плати і загальної суми, що підлягає виплаті.

Заробітна плата видається з каси в триденний термін, по закінченні якого розрахунково-платіжна відомість закривається. У ній навпроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, касир ставить штамп чи робить напис від руки " Депоновано " і складає реєстр депонованих сум. У кінці відомості касир робить напис про фактично виплачену суму заробітної плати та суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком відомості та підписує її.

Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у платіжних і розрахунково-платіжних відомостях, і підрахунку виданих і депонованих сум на виплачені суми заробітної плати складається видатковий касовий ордер, який оформляється в установленому порядку й реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових ордерів. На платіжних і розрахунково-платіжних відомостях проставляється дата і номер видаткового касового ордера, за яким здійснено списання коштів у касі.

Сума невиданої заробітної плати повертається на поточний (реєстраційний) рахунок наступного дня після закінчення терміну виплати заробітної плати.

Депонована заробітна плата видається за видатковими касовими ордерами чи депонентськими картками.

Також у бюджетних установах практикують виплату заробітної плати працівникам через банкомати (рис.3.5.2.), використовуючи насамперед дебетові картки, прикладом яких можуть бути Cirrus Maestro , VISA Electron.

Згідно з укладеним договором кожному працівникові установи в банку-емітенті відкривається картковий рахунок і видається банківська картка, за допомогою якої можна отримувати заробітну плату та інші виплати в будь-який час за місцезнаходженням банкомату, а також розплачуватися за товари й послуги в торговельно-сервісній мережі. Сума заробітної плати, що належить до виплати працівникам, перераховується платіжним дорученням на транзитний рахунок банку – з одночасним поданням реєстру зарахування на спеціальні карткові рахунки співробітників установи.

Така організація виплати заробітної плати багато в чому зручна як для банків, так і для бюджетних установ та їхніх працівників (таблиця 3.5.3.).

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0254065306040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000653060000cd800000985c110004ee833988aac60e0c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000005306530620e31600040000002d010000030000000000

Рис. 3.5.2. Схема організації виплати заробітної плати через банкомати за допомогою дебетових пластикових карток:

1 – укладання договору про надання послуг;

2 – укладання договору про відкриття карткового рахунка;

3 – виготовлення пластикової картки і присвоєння PIN – коду;

4 – перерахування суми заробітної плати на транзитний рахунок банку;

5 – подання до банку реєстру зарахування на карткові рахунки працівників;

6 – розподіл коштів із транзитного на карткові рахунки;

7 – операції трансакції;

8 – видача клієнтові сліпа;

9 – видача працівникові розрахункового листка.

Згідно зі статтею 115 КзоМ України , а також статтею 24 Закону України " Про оплату праці "заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, заробітна плата виплачується раніше. Законом України " Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати " визначено, що підприємства, установи й організації всіх форм власності компенсують своїм працівникам втрату частини доходів у разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців. Бюджетні установи повинні виплачувати компенсацію за рахунок коштів відповідного бюджету.

Переваги видачі заробітної плати через карткові платіжні системи.

Таблиця 3.5.3.

Для бюджетної установи

Для працівників установи

1.Скорочуються витрати, пов'язані з організацією виплати заробітної плати

2.Знижуються витрати установи:

- на інкасацію готівкових коштів;

-отримання, перевезення і зберігання готівки;

- забезпечується безпека та охорона грошових коштів;

- утримання штату касирів.

3.Процес видачі заробітної плати стає безпечним

4.Забезпечується конфіденційність розмірів оплати праці.

5.Підвищується касова дисципліна.

6.Зменшується (зникає) сума депонованої заробітної плати

1.Стає можливим безпечно й зручно носити із собою будь-яку кількість коштів у безготівковій формі

2.Уможливлюється одержання готівкових коштів у будь-якому банкомату банку-емітента та "чужих" банкоматах.

3.Забезпечується цілодобовий доступ до коштів на рахунку за допомогою платіжної картки і PIN- коду.

4.Забезпечується гарантія збереження коштів у разі втрати картки.

5.Постає можливість збільшити фактичну суму заробітної плати за рахунок зараховуваних банком відсотків на середньоденні залишки коштів на карт-рахунках (від 2 до5 % річних)

Згідно зі статтею 35 Закону України " Про оплату праці " контроль за дотриманням своєчасної виплати заробітної плати здійснюють:

Міністерство праці та соціальної політики України і його органи;

Фінансові органи;

Органи Державної податкової інспекції;

Профспілки та інші органи, що представляють інтереси працівників.


 
 

Цікаве

Загрузка...