WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Доходи підприємства підтверджуються наступними первинними документами:

    • виписка банку – періодично видається власникам рахунків з копіями розрахункових операцій; вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; в ній показана сума коштів, списана з рахунку підприємства та зарахована на нього;

    • прибутковий касовий ордер – складається під час надходження грошей до каси підприємства;

    • накладна на відпуск продукції – заповнюється в бухгалтерії під час реалізації продукції покупцю разом з податковою накладною, яка свідчить про податкове зобов'язання у підприємства-продавця;

    • рахунки-фактури – виписуються на основі накладних та інших первинних і разом з продукцією направляються покупцям.

У бухгалтерії на основі первинних документів по прибутку та видатку ведуть накопичувальні відомості випуску готової продукції та накопичувальні відомості відвантаженої продукції.

Дані з первинних документів з обліку доходів та витрат підприємства переносяться до відомостей обліку доходів та витрат відповідно; до Книги обліку придбання-продажу товарів, робіт, послуг. Усі дані по прибутковим та видатковим касовим ордерам фіксуються у Касовій книзі.

Після обробки та згрупування даних у накопичувальних відомостях, вони переносяться до журналів-ордерів.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів з журналів-ордерів переносяться до Головної книги, в якій перераховують обороти по дебету кожного рахунку. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.

За даними Головної книги складається фінансова та податкова звітність, яка є узагальненням фінансових результатів діяльності підприємства.

2.3 Аналіз формування і оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО"

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання про фактори, що зробили вплив на їхнє формування. Також необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період зі звітними даними за попередній період. Результати аналізу наведено в таблицях 5,6 і 7 (формула 5).

Таблиця 5 – Аналіз структури доходів ТОВ „КЗПО".

Показник

2004 рік

2005 рік

Зміни

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

+,-, тис. грн

Темп росту, %

Виторг від реалізації продукції

1567,8

83,42

2143,2

84,52

+575,4

+101,1

Інші операційні доходи

223,7

11,90

302,1

11,91

+78,4

+100,01

Інші доходи

87,8

4,68

90,3

3,57

+2,5

-98,89

Разом

1879,3

100

2535,6

100

+656,3

-

Рисунок 4 – Структура доходів у 2004 році

Рисунок 5 – Структура доходів у 2005 році

Дані таблиці 5 показують, що найбільша питома вага як у попередньому , так і звітному році займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 95,35% й 96,43%), з них виторг від реалізації продукції становить 83,42 та 84,52 % відповідно. Інші доходи займають незначну частину загальних доходів підприємства (4,68% та 3,57%). Така структура доходів є нормальною для промислового підприємства, тому що саме операційна діяльність, насамперед реалізація продукції, повинна бути основним джерелом доходів.

У звітному році спостерігається позитивна тенденція збільшення загальної суми доходів на 656,3 тис. грн. Як основні причини необхідно відзначити збільшення виторгу від реалізації продукції на 575,4 тис. грн. у результаті збільшення попиту на продукцію підприємства.

Аналіз показав, що збільшилися інші операційні доходи (на 78,4 тис. грн.). Причинами можуть бути збільшення доходів від реалізації виробничих запасів, доходів від операційної оренди активів й інше.

Інші доходи від звичайної діяльності виросли на 2,5 тис. грн. Це могло бути результатом реалізації основних засобів або інших необоротних активів (формула 5).

Таблиця 6 – Аналіз структури витрат ТОВ „КЗПО.

Показник

2004 рік

2005 рік

Зміни

Сума, тис. грн

%

Сума, тис. грн

%

+,-, тис. грн

Темп росту, %

Податок на додану вартість

261,3

19,36

357,2

19,78

+95,9

+100,42

Собівартість реалізованої продукції

752,5

55,75

1028,8

56,96

+276,3

+101,21

Адміністративні витрати

35,2

2,61

56,7

3,14

+21,5

+100,53

Витрати на збут

28,1

2,08

42,2

2,34

+14,1

+100,26

Інші операційні витрати

74,4

5,51

38,1

2,11

-36,3

-9,66

Інші витрати

17,8

1,32

40,1

2,22

+22,3

+100,9

Податок на прибуток

180,4

13,37

243,1

13,45

+62,7

+100,08

Разом

1349,7

100

1806,2

100

+456,5

Рисунок 6 – Структура витрат у 2004 році

Рисунок 7 – Структура витрат у 2005 році

Як видно з таблиці, у витратах найбільша питома вага має собівартість реалізованої продукції. Її сума збільшилася на 276,3 тис. грн., це можна вважати позитивною тенденцією, тому що збільшення собівартості реалізованої продукції викликано збільшення обсягів реалізації. Цією ж причиною обумовлено й збільшення витрат на збут на 14,1 тис. грн.

Негативним моментом варто вважати збільшення суми адміністративних витрат (+21,5 тис. грн.). Це є наслідком підвищення оплати праці адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Інші витрати скоротилися на 36,3 тис. грн.

Найбільшу частину відрахувань займає податок на додану вартість (відповідно 19,36 й 19,78%), у той час як частка податку на прибуток складає 13,37 і 13,45% відповідно.

Сума ПДВ збільшилася на 95,9 тис. грн., що пов'язано зі збільшенням обсягів реалізації.

Збільшення суми податку на прибуток на 62,7 тис. грн. викликано, з одного боку, збільшенням господарського обороту у звітному році й, відповідно, збільшенням бази оподаткування прибутку, а з іншого боку, свідчить про менш ефективне управління податковими платежами (формула 5).

Таблиця 7 – Аналіз динаміки фінансових результатів ТОВ „КЗПО".

Показник

Фактично

Відхилення

2004

2005

+,-

Темп росту, %

1

2

3

4

5

Валовий прибуток (збиток), тис. грн

554,0

757,2

+203,2

+136,68

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

640,0

922,3

+282,3

+144,11

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн

721,7

972,5

+250,8

+134,75

Продовження таблиці 7

1

2

3

4

5

Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн

541,3

729,4

+188,1

+134,75

Чистий прибуток, тис. грн

541,3

729,4

+188,1

+134,75


 
 

Цікаве

Загрузка...