WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Приріст обсягу виробництва в діючих цінах у порівнянні з 2004 роком склав 36,7 %, у порівнянних цінах склало 35,8%.

Чистий дохід у 2004-2005 році виріс на 36,7 %, що складає 479,5 тис. грн.

Собівартість у 2005 році в порівнянні з 2004 році збільшилась на 276,3 тис. грн. або на 36,7 %.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився з 721,7 тис. грн. У 2004 році до 972,5 тис. грн. у 2005 році частково завдяки зменшенню інших операційних витрат на 36,3 тис. грн. у 2005 році або 48,8% звідси виходить, що податок на прибуток збільшився на 34,8% або 62,7 тис. грн. збільшився і чистий прибуток від звичайної діяльності на 34,8%.

2.2 Організація бухгалтерського обліку формування і оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО". Документообіг

Фінансовий результат діяльності ТОВ „КЗПО" складається з:

 • фінансових результатів від основної діяльності (рах. 791);

 • фінансових результатів від іншої звичайної діяльності (рах. 793);

 • фінансових результатів від надзвичайних подій (рах. 794).

Доходи товариства відображаються на таких рахунках:

 1. 70 „Доходи від реалізації":

 2. 71 „Інший операційний дохід":

 3. 74 „Інші доходи"

Витрати відображаються на таких рахунках:

 1. 90 „Собівартість реалізації"

 2. 91 „Загально виробничі витрати"

 3. 92 „Адміністративні витрати"

 4. 93 „Витрати на збут"

 5. 94 „Інші витрати операційної діяльності"

 6. 97 „Інші витрати"

 7. 98 „Податки на прибуток"

 8. 99 „Надзвичайні витрати"

Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної діяльності, фінансових операцій, надзвичайних подій), списуються відповідними бухгалтерськими проводками на активно-пасивний рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", що ведеться по субрахунках:

441 "Прибуток нерозподілена";

442 "Непокриті збитки";

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Бухгалтерський облік фінансових результатів та оподаткування прибутку товариства представлено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Бухгалтерський облік фінансових результатів на ТОВ „КЗПО"

Зміст господарських операцій

Первинний документ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Д

К

1

2

3

4

5

6

1

Передані основні матеріали в цех для виробництва продукції

ЛЗК

23

201

19000

2

Списана вартість МШП на загально-виробничі потреби

Накладна-вимога

91

22

100

3

Акцептовано рахунок „Донбасенерго" за електроенергію, надану для обслуговування обладнання

(без ПДВ)

Рахунок

91

631

1700

4

Списано на загально-виробничі потреби запасні частини

Накладна-вимога

91

207

500

5

Списано масло для змащення верстата

Накладна-вимога

23

203

97

6

Відпущено МШП на ремонт обладнання

Накладна-вимога

91

22

228

7

Нарахований знос основних засобів по:

а) виробничому цеху

б) будівля заводоуправління

Розрахунок амортизації основних засобів

91

92

131

131

3230

1800

8

Нарахована заробітна плата:

а) робітникам основного виробництва

б) цеховому персоналу

в) адміністративному персоналу

РПВ

23

91

92

661

661

661

1750

195

730

9

Здійснені відрахування на соціальні заходи від нарахованої згідно з чинним законодавством

Розрахунок бухгалтерії

23

91

92

65

65

65

672

74,9

280,3

10

Розподілені та списані загально-виробничі витрати

Розрахунок бухгалтерії

23

91

6057,4

11

Передано на склад готову продукцію

Накладна

26

23

28846,2

12

Списана вартість канцелярських товарів на адміністративні витрати

Вимога

92

22

650

13

Відображені витрати на транспортування на адміністративні витрати

ТТН

92

685

15000

14

Нарахована заробітна плата робітникам збуту

РПВ

93

661

1800

15

Нараховані відрахування на соціальні заходи від заробітної плати

РПВ

93

65

691,2

16

Списані адміністративні витрати

Розрахунок бухгалтерії

791

92

18557,3

17

Списані витрати на збут

Розрахунок бухгалтерії

791

93

17491,2

18

Відвантажена продукція покупцям (з ПДВ)

Рахунок, накладна

361

701

936000

19

Відображене податкове зобов'язання

Податкова накладна

701

641

156000

20

Списана фактична виробнича собівартість реалізованої продукції

Розрахунок бухгалтерії

901

26

480000

21

Списано суму нерозподілених постійних загально-виробничих витрат

Розрахунок бухгалтерії

901

91

1000

22

Сформовано фінансовий результат від реалізації:

а) списано чистий дохід від реалізації

б) списана собівартість реалізованої продукції

Розрахунок бухгалтерії

701

791

791

901

780000

481000

23

Податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

685

3000

24

Визначено результат від реалізації продукції - прибуток

Розрахунок бухгалтерії

791

441

281508,8

25

Нарахований і сплачений податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток

981

791

641

641

981

311

70377,2

70377,2

70377,2

26

Відображено фінансовий результат діяльності після оподаткування

Декларація з податку на прибуток

791

441

211131,6

Документальне оформлення обліку формування та оподаткування прибутку на підприємстві засноване на документальному оформленні обліку доходів і витрат діяльності.

Під час виникнення витрат складаються наступні первинні документи:

 • лімітно-забірні картки – складаються під час відпуску сировини і матеріалів безпосередньо для виготовлення продукції, а також на ремонтні та господарські потреби підприємства;

 • видаткові касові ордери – складаються під час видачі грошей з каси підприємства;

 • платіжне доручення – подається підприємством до обслуговуючого банку для перерахування визначеної суми з рахунку;

 • накладна – виписується підприємством-постачальником матеріалів, товарів і передається до бухгалтерії підприємства-одержувача цих матеріалів, товарів разом з податковою накладною, яка засвідчує право підприємства-покупця на податковий кредит;

 • РПВ – застосовується для нарахування заробітної плати усім працівникам підприємства, здійснення всіх необхідних відрахувань та її видачі;

 • акт приймання-передачі – застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх до експлуатації, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху до іншого, а також для виключення їх зі складу ОЗ при передачі іншому підприємству;

 • картка обліку амортизації – використовується для розрахунку та обліку амортизації ОЗ.


 
 

Цікаве

Загрузка...