WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Рентабельність операційної діяльності характеризується розміром прибутку, що одержує підприємство на 1 грн. здійснених витрат в процесі відповідної діяльності.

Чиста рентабельність виручки показує, скільки прибутку надходить підприємству в кожній гривні від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Цей показник, як правило, характеризує прибутковість торгівельної діяльності, в той же час його доцільно використовувати і при аналізі виробничих підприємств. Його зростання може бути наслідком однієї з двох причин. По-перше, це може свідчити про зменшення витрат на виробництво і продаж або цін на придбання ресурсів. По-друге, це може бути результатом зростання цін на продані товари, продукцію, роботи і послуги. Окремо розраховується рентабельність виручки від певних видів діяльності.

Рентабельність активів характеризує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню активів підприємства, які постійно знаходяться на його балансі. Прибутковість всіх активів можна розглядати як показник ефективності управління.

Методика проведення факторного аналізу валового прибутку визначається цілями аналізу, а, відповідно, і складом використовуваних інформаційних джерел. При проведенні внутрішнього (управлінського) аналізу залучається широке коло інформації про формування валового прибутку, зокрема, дані про фізичний обсяг реалізації по кожному виду продукції, цінах і собівартості одиниці реалізованої продукції, сумі змінних і постійних витрат. При цьому можуть використовуватися як звітні, так і планові дані.

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання про фактори, що зробили вплив на їхнє формування. Також необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період зі звітними даними за попередній період.

(5)

Факторний аналіз проводимо за наступною схемою:

1. Зміна фізичного обсягу реалізації:

(6)

де ВП – валовий прибуток, тис.грн.;

с/в –собівартість виробленої продукціїї, тис. грн.

2. Зміна структури й асортименту реалізованої продукції:

(7)

де ЧВ –чистий виторг від реалізації, тис. грн.

3. Зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції [21]:

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВ „КЗПО"

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ "КЗПО"

ТОВ "Красноармійський завод „Промислового обладнання" створено на засадах угоди між громадянами України шляхом об'єднання їх майна з метою отримання прибутку.

Форма власності-колективна.

ТОВ „Красноармійський завод „Промислового обладнання" створено згідно з Законами України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про підприємництво",інших діючих законодавчих актах.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, власне майно, розрахункові та інші рахунки в банках України, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, інші реквізити.

Товариство засновано з метою здійснення ринкових відносин та отримання прибутку на основі задоволення потреб громадян, колективних та державних підприємств, організацій.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями товариства.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи видано виконавчім комітетом Красноармійською міською радою депутатів у 2003 році реєстраціонний номер 32502626.

Юридична адреса: 85306 Донецька область м. Красноармійськ, вул. Нахімова буд.82.

Види діяльності за КВЕД (перший основний):

   1. Виробництво (без ремонту) машин і обладнання для добувної промисловості

   1. Ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення

  1. Посередництво в торгівлі різними товарами

  1. Інші види оптової торгівлі

   1. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

45.33.3 Газопровідні роботи

Для забезпечення діяльності товариства статутний фонд. Порядок створення статутного фонду, склад майна та грошових коштів, що вносяться засновниками до статутного фонду, закріплено у статутній угоді між засновниками товариства.

Загальна сума статутного фонду в грошовій формі складає 25000 гривень.

В товаристві складається резервний фонд, у розмірі, встановленому статутними документами, але не менш 25 % статутного фонду, а також інші фонди, що передбачені законодавством України або статутними документами товариства.

Розмір щомісячних відрахувань до резервного фонду складає 5% суми чистого прибутку.

Товариство володіє майном. Майно товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі товариства.

Джерелом формування майна товариства є :

 • статутний фонд товариства

 • продукція, що виготовлена товариством

 • інше майно, що отримано підприємством та не заборонено чинним законодавством

 • отриманий прибуток від здійснення господарської діяльності.

Прибуток товариства від здійснення господарської діяльності є прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, прибуток від позареалізаціонної діяльності.

З отриманого прибутку товариство вносить передбачені законом податки та платежі до бюджету, погашає матеріальні витрати. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні товариства та підлягає розподілу по фондам товариства.

Фондами товариства є фонд заробітної плати, фонд розвитку виробництва, фонд амортизаційних відрахувань, інші фонди. Розмір відрахувань, порядок створення фондів, їх використання визначають загальні збори засновників.

Товариство веде оперативний бухгалтерський облік результатів своїй діяльності, веде статистичну звітність, надає податковим органам бухгалтерські звіти та баланс, декларації. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається діючим законодавством України.

Контроль за окремими сторонами діяльності товариства здійснюють Державна податкова інспекція, державні органи, на які покладено контроль за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою, інші органи відповідно до діючого законодавства України.

Таблиця 3 – Зведена таблиця основних техніко-економічних показників, ТОВ „КЗПО" за 2004-2005 рр.

Показники

Од. вим.

2004р.

2005р.

Зміна, +,-

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

Тис.грн.

1567,8

2143,2

+575,4

+136,7

2. Чистий дохід

Тис.грн.

1306,5

1786,0

+479,5

+136,7

3. Собівартість

Тис.грн.

752,5

1028,8

+276,3

+136,7

4. Валовий прибуток (збиток)

Тис.грн.

554,0

757,2

+203,2

+135,7

5. Інші операційні доходи

Тис.грн.

223,7

302,1

+78,4

+135,0

6. Адміністративні витрати

Тис.грн.

35,2

56,7

+21,5

+161,1

7. Витрати на збут

Тис.грн.

28,1

42,2

+4,1

+114,6

8. Інші операційні витрати

Тис.грн.

74,4

38,1

-36,3

-51,2

9.Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Тис.грн.

640,0

922,3

+234,6

+134,1

10. Інші доходи

Тис.грн.

87,8

90,3

+2,5

+102,8

11. Інші витрати

Тис.грн.

17,8

40,1

+22,3

+225,3

12. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Тис.грн.

721,7

972,5

+250,8

+134,8

13. Податок на прибуток

Тис.грн.

180,4

243,1

+62,7

+134,8

14. Чистий прибуток від звичайної діяльності

Тис.грн.

541,3

729,4

+188,1

+134,7

15. Середньооблікова чисельність робітників

Чол.

58

70

+12

+120,7

16. Середньомісячна заробітна плата 1-го робітника

Тис.грн.

1,0

1,2

+0,2

+120,0


 
 

Цікаве

Загрузка...