WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Таблиця 11 - Тести внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку

Зміст питання

Варіант відповіді

Так

Ні

Інформація відсутня

1

2

3

4

5

1

Існують договори на усі поставки продукції

+

2

Звірки з постачальниками проводяться:

2.1 Щоквартально.

2.2. На кінець року

+

+

3

Звірки охоплюють постачальників на

3.1 100%

3.2. 50%

3.3. не проводяться

+

4

Приймає участь бухгалтер у складанні акту на виявлення розходжень між фактично оприбуткованими ТМЦ і тими, що значаться на рахунках обліку розрахунків з постачальниками

+

5

Право на отримання довіреності на ТМЦ від постачальників:

5.1. Особою, що зафіксована у наказі;

5.2. Немає обмежень

+

6

Були випадки звітів за довіреністю на отримання ТМЦ від постачальників через 5 або більше днів після їх отримання

+

7

Реєструються рахунки-фактури постачальників в окремому журналі

+

8

Повністю доставляються матеріальні цінності на підприємство, тобто немає випадків розходжень

+

9

Своєчасно пред'являються претензії постачальникам.

+

10

Завжди задовольняються пред'явлені претензії

+

11

При прийманні товару здійснюється його перерахунок, обмір при надходженні на склад та складання комерційного акту на недостатні ТМЦ.

+

12

Розроблена типова схема кореспонденції рахунків для відображення господарських операцій.

+

13

Звіряє бухгалтер ціни, що вказані в рахунках, з договірними.

+

14

Чи відповідає визначення доходів П(С)БО 15

+

15

Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж ГП

+

16

Чи були виявлені випадки реалізації продукції без документів на відвантаження

+

17

Чи санкціонуються витрати відповідальною особою (бухгалтером)

+

18

Чи контролюється наявність необхідних документів, що підтверджують витрати (бухгалтером)

+

19

Яка встановлена періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів

щоквартально

20

Чи відповідає визначення витрат П(С)БО 16

+

21

Чи відповідає сума задекларованого податку на прибуток фактичній

+

22

Чи відповідає визначення суми податку на прибуток П(С)БО 17

+

Аудиторський висновок

Умовно-позитивний висновок

Аудиторський висновок

За результатами аудита бухгалтерської звітності ТОВ "КЗПО" за фінансовий 2005 рік

Юридична адреса: м. Горлівка, вул. Краснолиманська, 25/15.

Телефон 43-76-95

Свідоцтво про реєстрації ТОВ "Аудит-сервіс" № АА1298

Розрахунковий рахунок № 2600987690 у Прокредитбанку.

В аудиті брали участь Сініцин Н.Н., Зайцева А.И.

Був проведений аудит бухгалтерської звітності ТОВ "КЗПО" 2005 рік.

При плануванні й проведенні аудита бухгалтерської звітності був розглянутий стан внутрішнього контролю на ТОВ "КЗПО". Відповідальність за організацію й стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган (ТОВ "КЗПО").

Розглянули стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про вірогідність бухгалтерської звітності. Проведена в процесі аудита робота не означає виконання повної й всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю ТОВ "КЗПО" з метою виявлення всіх можливих недоліків.

У процесі аудиту не були виявлені ніякі факти, з яких можна було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю ТОВ "КЗПО" масштабам і характеру його діяльності.

Думка про вірогідність звітності наведено в наступній частині Аудиторського висновку. Не виявлені ніякі серйозні порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку й підготовки бухгалтерської звітності, які могли б істотно вплинути на вірогідність бухгалтерської звітності.

При проведенні аудита звітності розглянуте дотримання ТОВ "КЗПО" застосовного українського законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій. Відповідальність за дотримання застосовуваного законодавства України при здійсненні фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган (ТОВ "КЗПО").

Була перевірена відповідність ряду зроблених фінансово-господарських операцій застосовуваному законодавству винятково для того, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність не містить істотних перекручувань. Однак ціль проведеного аудита бухгалтерської звітності не полягала в тому, щоб виразити думку про повну відповідність діяльності законодавству.

Результати проведеної перевірки показують, що перевірені фінансово-господарські операції здійснювалися у всіх істотних відносинах відповідно до нормативного акту, що регулює бухгалтерський облік.

На підставі аналізу показників фінансового стану, розрахованих за даними фінансової звітності, можна зробити висновок, що ТОВ "КЗПО" має достатній фінансовий потенціал, коефіцієнти в межах нормативного значення. Товариство станом на 31.12.05 р. має ліквідний баланс.

Проведено аудит прикладеної бухгалтерської звітності ТОВ "КЗПО" за 2004-2005 рік. Дана звітність підготовлена виконавчим органом виходячи із Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".

Відповідальність за підготовку даної звітності несе виконавчий орган ТОВ "КЗПО". Наш обов'язок укладається в тім, щоб висловити думку про вірогідність у всіх істотних аспектах звітності на основі проведеного аудита.

Проводився аудит відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність". Аудит планувався й проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність не містить істотних перекручувань. Аудит включав перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що втримуються в бухгалтерській звітності. Проведений аудит дає достатні підстави для того, щоб висловити думку про вірогідність даної звітності.

У результаті проведеної аудиторської перевірки встановлено, що у перевіряємому періоді Товариством були допущені окремі порушення в частині організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Однак названі моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують загальної картини фінансового стану Товариства.

В ході проведеного аудиту було встановлено, що суми, вказані в договорах, не відповідають сумам, вказаних в супровідних документах. Але це не впливає на рівень достовірності фінансової звітності.

За винятком деяких обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та не містить суттєвих протиріч.

За результатами проведеної аудиторської перевірки можливо підтвердити, що фінансова звітність ТОВ "КЗПО" в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2005 року за результатами операцій з 01.01.2005 р. по 31.12.2005 р.

Керівник аудиторської фірми Сініцин Н.Н.

Аудитор Зайцева А.І.

Дата аудиторського висновку 11 травня 2006 р.

Підпис уповноваженої особи ТОВ "КЗПО" про одержання Висновку аудиторської організації Єльчіщева В.М.

3.3 Основні напрямки підвищення ефективності обліку та контролю на підприємстві

На кожнім підприємстві повинні передбачатися планові заходи щодо збільшення прибутку. У загальному плані ці заходи можуть бути наступного характеру:


 
 

Цікаве

Загрузка...