WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Під час проведення аналізу використовувалися показники: валові витрати; собівартість реалізованої продукції; витрати на 1 гривню; собівартість окремих послуг.

Аналізуючи собівартість страхових послуг, вирішують такі основні завдання [62]:

оцінювання виконання плану за собівартість страхових послуг в цілому по компанії, а також за окремими видами послуг;

вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а також за окремими видами послуг;

виявлення резервів зниження собівартості страхових послуг та розробка відповідних заходів щодо їх використання.

Дані для аналізу використовують дані звіту виробничої собівартості наданих страхових послуг, звіту про фінансові результати і звіту компанії з праці.

План із собівартості страхових послуг вважається виконаним, якщо фактичний показник дорівнює плановому або нижчий від нього. В останньому випадку говорять про понадпланове зниження собівартості послуг [83].

Для вивчення собівартості страхових послуг у динаміці більш придатний показник витрат на 1 гривню страхових послуг за три роки, який обчислюється так [76]:

, (2.1)

де С – собівартість реалізованої продукції;

Т – чистий дохід від реалізації продукції (послуг).

2003 рік:

2007 рік:

2008 рік:

Цей показник одночасно може певною мірою виконувати роль показника рентабельності. Природно, цей показник залежить від зміни суми собівартості послуг [86].

Проте, він також залежить від: структури і видів страхових послуг; рівня цін на послуги. Особливих пояснень потребує фактор асортиментно-структурних зрушень, дія якого проявляється тоді, коли рівень витрат на окремі види послуг неоднаковий [100].

Для визначення впливу кожного із зазначених факторів на зміну рівня витрат на 1 гривню страхової послуги порівняно з планом застосовують спосіб ланцюгових підстановок.

Вихідні дані для розрахунків наведені в табл. 2.1 і 2.2, з яких видно, що порівняно з первісним планом (2006 р.) та фактичним (2007 р.) фактичні витрати збільшились на 1,4 коп.(66,6-65,2); порівняно з первісним планом (2007 р.) і фактичним (2008 р.) фактичні витрати збільшились на 7,1 коп. ( 73,7-66,6), беруться з форми 2 "Звіт про фінансові результати".

Визначимо кількісний вплив різних факторів на відхилення послідовним відніманням відповідних показників [101]:

2006 рік: зрушення у структурі та асортименті послуг: 65,7-65,2=0,5 (коп.); зміна собівартості окремих видів послуг: 65,8-65,7=0,1 (коп.); зміна цін на послуги: 66,6-65,8=0,8 (коп.). Разом: +1,4 коп.

2007 рік: зрушення у структурі та асортименті послуг: 66,6-66,6=0(коп.); зміна собівартості окремих видів послуг - 66,6-66,6=0(коп.); зміна цін на послуги - 73,7-66,6=+7,1(коп.). Разом: +7,1 коп.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунків (2007, 2008 рік)

Показник

За первісним планом

Фактично

За планом перерахованим на фактичний асортимент і структуру послуг

У цінах плану, але за фактичною собівартістю послуг

У діючих цінах

1

2

3

4

5

Собівартість реалі- зованої продукції (послуг),тис.грн

663175

668442

669202

1005649

Страхові послуги, тис. грн.

1016545

1016545

1016545

1510241

Витрати на 1 грн. страхових послуг

65,2

65,7

65,8

66,6

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану компанії є важливим елементом для прийняття конкретних рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільного фінансового стану.

Економічний аналіз фінансових результатів починається з дослідження валового доходу. Стійке функціонування компанії, фінансова стійкість залежить від його здатності приносити достатній обсяг доходів [36].

Таблиця 2.2

Вихідні дані для розрахунків (2007, 2008 рік)

Показник

За первісним планом

Фактично

За планом перерахованим на фактичний асортимент і структуру послуг

У цінах плану, але за фактичною собівартістю послуг

У діючих цінах

1

2

3

4

5

Собівартість реалі- зованої продукції (послуг),тис.грн

1005649

1005700

1005687

4494271

Страхові послуги, тис. грн.

1510241

1510241

1510241

6098026

Витрати на 1 грн. страхових послуг

66,6

66,6

66,6

73,7

Одним із головних економічних важелів у господарському механізмі є валовий доход. Як економічна категорія валовий доход від реалізації послуг являє собою частину вартості послуг, яка призначена для покриття витрат обігу утворення прибутку компанії. За надані послуги по доведенню послуг до споживачів, по їх реалізації компанія отримує плату, яку можна назвати ціною страхових послуг [50]. Валовий доход є складовою частиною вивчення фінансових результатів діяльності страхової компанії. Аналіз виконання плану з прибутку від реалізації наданих послуг починається з розрахунку впливу основних факторів [53]. Для цього необхідно взяти вихідні дані з форми №2 "Звіт про фінансові результати" за звітний і попередній рік.

Таблиця 2.3

Показники формування валового прибутку (2007, 2008 рік)

Показник

За звітом у минулому році

Реалізація у звітному році за цінами, собівартістю та структурою минулого року

Фактична реалізація за звітний період, за структурою та собівартістю минулого року

Фактично у звітному періоді

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг,тис. грн.

1016545

965717

1510241

1510241

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

663175

630016

1434728

1005649

Валовий прибуток (від реалізації послуг), тис. грн., (1-2 цієї таблиці)

353370

335701

75513

504592

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції ,коп., (2:1цієї таблиці)

65,2

65,2

65,2

66,6

Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітних періодах становив 95 % до минулого року.

2003 рік:

1) 1016545х0,95=965717 (тис. грн.);

2) 663175х0,95=630016 (тис. грн.);

3) 1510241х0,95=1434728 (тис. грн.).

Таблиця 2.4

Показники формування валового прибутку (2007, 2008 рік)

Показник

За звітом у минулому році

Реалізація у звітному році за цінами, собівартістю та структурою минулого року

Фактична реалізація за звітний період, за структурою та собівартістю минулого року

Фактично у звітному періоді

Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг,тис. грн.

1510241

1434728

6098026

6098026

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1005649

955366

4061285

4494271

Валовий прибуток (від реалізації послуг), тис. грн.

504592

479362

2036741

1603755

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції ,коп.

66,6

66,6

66,6

73,7

Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітних періодах становив 95 % до минулого року.

2004 рік:

1) 1510241х0,95=1434728 (тис. грн.);


 
 

Цікаве

Загрузка...