WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

Для прикладу розглянемо одне з приміщень страхової компанії – кабінет бухгалтерії, яке не відноситься до приміщень з підвищеною небезпечністю. У кабінеті знаходяться три комп'ютера типу IBM, що працюють від мережі 220V. Схеми комп'ютерів застраховані від короткого замикання і мають вбудовані датчики системи перевантаження, тобто при незначних неполадках з електрикою вся мережа комп'ютерів автоматично відключається. Крім того, комп'ютери працює у автономному режимі тобто мають акумулятори на випадок непередбаченого відключення електрики, що дає можливість працювати ще три години без якої б то не було втрати даних. Для захисту працівників від поразки електричним струмом передбачений тип захисту – заземлення. На екранах моніторів встановлено екрани, що захищають користувачів від електромагнітного випромінювання. Монітори розташовані таким чином, що потік світла з вікон не падає на них і не створює бліків. Столи, на яких розташовані комп'ютери мають довжину 1,5 м. Робоче місце перед клавіатурою складає 0,4 м. Поверхня, на якій знаходиться дисплей горизонтальна, а клавіатура має кут відхилення 120-150. У приміщені прихована електропроводка з екранованим кабелем, яка прокладена під штукатуркою. [52]У приміщенні знаходяться 4 розетки під напругою 220 В, на відстані 90 см від підлоги. Для створення безпечної експлуатації електроустаткування щорічно проводиться перевірка електромережі, електроустаткування, контурів заземлення на відповідність установленим вимогам міцності ізоляції, параметрів контуру заземлення.

Кабінет бухгалтерії забезпечений пожежною сигналізацією, яка обладнана датчиками ІП – 104.

В приміщенні страхової компанії та в бухгалтерії горючі речовини не зберігаються.

В страховій компанії не передбачено спеціального відділу з охорони праці. Проте, за належним виконанням усіх вимог до санітарних, протипожежних заходів та техніки безпеки відповідає керівник страхової компанії. Для працівників компанії проводиться вступний і первинний види інструктажу. Дані про проведені інструктажі записуються у спеціальний журнал, де розписується кожний працівник, що прослухав інструктаж і той, хто його проводив, також ставиться дата.

Існують такі причини виникнення пожежі в приміщенні: вихід з ладу електропроводки; навмисний підпал; необережне поводження з вогнем (паління в непридатних для цього місцях).

Бухгалтерія компанії знаходиться праворуч від головного входу. Категорія виробництва Д. Ступінь вогнестійкості будівлі 3. Максимальна відстань від найбільш віддаленого робочого місця до аварійного виходу складає 14,5 м, що відповідає встановленим нормам.

Відповідно до правил пожежної небезпеки в Україні приміщення страхової компанії забезпечене протипожежним інвентарем і засобами пожежегасіння. На кожній кімнаті є вогнегасник. А також на поверсі є електрощит, на якому встановлено вуглекислотний вогнегасник ВВ – 5.

4.3 Розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в кабінеті бухгалтерії

Зробимо розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в кабінеті бухгалтерії ХОДС УСК ВАТ "Гарант-АВТО". Нам відомо, що там працюють 3 особи. В офісі встановлено три комп'ютера з установленою потужністю 0,3 кВт та кондиціонер Samsung продуктивністю 600

Зробимо розрахунок надходження тепла в кабінеті [81]:

, (4.1)

де - виділення тепла від устаткування;

, (4.2)

де n=3, кількість комп'ютерів (устаткування);

P = 0,3 кВт – установлена потужність комп'ютера;

= 0,8 – коефіцієнт використання установленої потужності;

= 0,5 - коефіцієнт одночасності роботи устаткування;

860 – коефіцієнт відношення між потужністю комп'ютера (устаткування) і кількістю виділеного тепла при переході електричної енергії в теплову: 1 кВт=860 ккал/год.

Підставляємо чисельні значення у формулу:

- надходження тепла, зумовлене працюючими людьми.

, (4.3)

де n=3 – кількість працюючих людей у приміщенні;

q =125 ккал/год – кількість тепла, що виділяється однією людиною.

Підставляємо чисельні значення у формулу:

- надходження тепла від приладів освітлення.

, (4.4)

де N = 0,56 кВт – сумарна потужність ламп (кількість ламп, помножених на їх потужність);

k = 0,5 – коефіцієнт способу установки приладів освітлення.

- надходження тепла через зовнішні огородження конструкцій від сонячної радіації. Для західної півкулі 50-ї широти =135.

309,6+375+240,8+135=1060,4 ккал/год.

Зробимо розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в приміщенні офісу компанії за формулою:

, (4.5)

де с = 0,24 ккал/кг*град – питома теплоємність повітря,

р =1,3 кг/- щільність повітря;

t вид – температура повітря, що виділяється,

t п – температура приливного повітря (5- С нижче).

Для підтримки встановлених параметрів мікроклімату в кабінеті бухгалтерії 1 кондиціонера Samsung 600достатньо.

Висновки

Висвітлені в роботі теоретичні та практичні засади і методологія ведення бухгалтерського обліку валових доходів і валових витрат дають можливість зробити наступні висновки.

Повернення до комплексного бухгалтерського обліку та категорична відмова від непотрібного й економічно неефективного податкового обліку валових доходів і валових витрат, який на практиці нічого не дав, не дасть і дати не може ні для звітності і контролю, ні для поповнення державного бюджету України. Єдиний результат – це неймовірна плутанина в обліку і звітності, суттєве збільшення трудомісткості обліку, значне зростання навантаження на бухгалтерів і, на кінець, значні економічні втрати. Важливе значення в ефективній компанії відіграють як всебічний і нормативно-обгрунтований бухгалтерський, податковий обліки, економічний аналіз і аудит, так і організація роботи компанії в цілому.

В ході дослідження, керуючись нормативними і законодавчими актами, економічною літературою зарубіжних і вітчизняних авторів, а також використовуючи форми бухгалтерського та податкового обліку і звітності, розглянута діяльність УСК ВАТ "Гарант-АВТО".

Виходячи з проведеного аналізу компанії, можна зробити висновок, що подорожчання собівартості страхових послуг та збільшення в загальному обсязі реалізованих послуг призвело до зменшення прибутку. До недавнього часу компанія визначала фінансові результати шляхом калькулювання фактичної повної собівартості продукції і порівнювала її з виручкою від реалізації. Національні стандарти бухгалтерського обліку передбачають для визначення фінансових результатів проводити калькулювання лише виробничої собівартості продукції, а всі інші витрати - адміністративні, збутові та інші операційні витрати - списувати безпосередньо на результати звітного року.

Запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності наближує методику визначення фінансових результатів українських підприємств до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основними принципами, які використовуються при визначенні фінансових результатів згідно міжнародних стандартів обліку, є принцип нарахування та принцип відповідності валових доходів і валових витрат. Принцип нарахування означає, що результати операцій та інших подій слід відображати в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли компанія отримує або сплачує кошти. Тому валові доходи слід відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а валові витрати на основі їх відповідності заробленим доходам. Фінансовий результат звітного періоду визначається зіставлення доходів звітного періоду з витратами, що здійснені для отримання цих доходів. Витрати, які не мають безпосереднього зв'язку з певними доходами, слід відображати в тому періоді, коли вони виникли. За міжнародними стандартами обліку валові доходи слід визнавати лише в тих випадках, коли на це є обґрунтована впевненість, а валові витрати - як тільки виникає обґрунтована на це можливість. Тобто прибуток повинен підлягати відображенню в бухгалтерському обліку після здійснення господарської операції, а збитки - після виникнення їх ймовірності. Застосування аналогічного підходу в обліковій практиці компанії допоможе забезпечити реальну оцінку їх фінансового становища.

Отже, висвітлені в роботі теоретичні засади те методологія ведення обліку валових доходів і валових витрат, розроблені на їх підставі висновки сприятимуть покращенню роботи по організації обліку і складання фінансової і податкової звітності компанії, підвищенню ефективності фінансового бухгалтерського обліку, зближенню з міжнародною практикою.

Єдиний найбільш доцільний шлях – це раціональне удосконалення первинної бухгалтерської документації, системи бухгалтерського обліку й інструктивних документів з організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...